Pracownicy

Tadeusz Baraniuk - fotografia
pracownik naukowy emerytowany
Obszary zainteresowań:
etnologia, kultura duchowa i folklor Polski i krajów słowiańskich, antropologia opowieści, Bojkowszczyzna; badania terenowe - Polska, Ukraina
tbaraniuk@interia.pl
samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny
Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badań
URLOP
Obszary zainteresowań:
popularyzacja nauki, psychologia kulturowa, akulturacja, badania religijności, antropologia młodzieży
a.binka@uw.edu.pl 22 55 316 54
adiuntka
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
studia pamięcioznawcze, związki religii i pamięci, postsekularne badania nad pamięcią, dokolonializm i postkolonializm ze szczególnym uwzględnieniem regionów postkomunistycznych,  antropologia muzeów historycznych, antropologia migracji a w szczególności migracje związane z mobilizacją wojennąObszary badań: Rosja, Francja, Mongolia, Kazachstan, Gruzja, Estonia
z.bogumil@uw.edu.pl
pracownik emerytowany
Obszary zainteresowań:
zagadnienia regionalizacji Polski; kultura religijna i społeczna; obszar badań: Mazowsze, Podlasie, Wileńszczyzna.
kbraun@uw.edu.pl
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
tematy badań: muzyka, media, internet, sztuka, ciało;obszary badań: Afryka wschodnia (grupy Tumbuka, Tonga, Chewa), rdzenni Australijczycy z grupy Koori, serwisy społecznościowe, Podlasie;perspektywy badawcze: nowa antropologia rzeczy, ucieleśnienie, synestezja, metoda krytyczna
piotrcichocki81@gmail.com +48 22 553 16 55 dyżury
specjalista
administrator USOS
m.gluszek@uw.edu.pl +48 22 55 316 11 dyżury
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
antropologia rytuału i performance'u, religijność, turystyka, globalizacja i mobilność, etnografia kultury i religii afro-brazylijskiej i afrykańskie diaspory w Amerykach
s.gonzalez-varela@uw.edu.pl dyżury
profesor uczelni
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
tożsamości zbiorowe, mobilność przestrzenna (migracyjna i turystyczna), badania czasu wolnego (leisure studies), analiza dyskursu, etnografia miejskiej zieleni
a.horolets@uw.edu.pl dyżury
adiunktka
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
członkini Rady Naukowej IEiAK
Obszary zainteresowań:
gender studies, antropologia jedzenia i konsumpcji (turystyka kulinarna i patrymonializacja praktyk jedzeniowych, zmiana wzorców żywienia na skutek wymuszonej migracji), antropologia polityczna (maternalizm polityczny, obywatelstwo, ruchy społeczne), krytyczne studia nad rozwojem (gender and development), etnografia Meksyku; obszary badań etnograficznych: Meksyk (miasto Meksyk, stan Meksyk: Zona Mazahua, stan Oaxaca), Polska, Sardynia (pilotaż)
r.hryciuk@uw.edu.pl +48 22 55 31657 dyżury
adiunktka
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
Obszary zainteresowań: Antropologia rozwoju, post-rozwój, antropologia ekonomiczna, zrównoważony postwzrost/degrowth, antropologia rolnictwa, Peasant Studies, ruchy społeczne, badania w działaniu, antropologia aktywistyczna.
a.hummel@uw.edu.pl dyżury
kierownik administracyjny
Obszary zainteresowań:
popularyzacja nauki, antropologia turystyki, antropologia rzeczy
j.jasionowska@uw.edu.pl +48 22 55 316 16; tel./fax +48 22 55 316 11 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna, antropologia ekonomiczna (antropologia korupcji), Etnografia Kaukazu, islam na Kaukazie Północnym, konflikty na Kaukazie, zastosowanie programów komputerowych w analizie materiałów terenowych. Obszar badań: Dagestan, Kaukaz Północny, Ukraina.
i.kaliszewska@uw.edu.pl +48 22 5531654 dyżury
adiunktka
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
iu.kolodziejska@uw.edu.pl
profesorka
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
Przewodnicząca Komisji Wyborczej WNKS UW, przewodnicząca Instytutowej Komisji Bibliotecznej
Obszary zainteresowań:
antropologia płci i seksualności, religijność współczesna, konwersja religijna, gender studies, historia seksualności, przemoc seksualna, kulturowe uwarunkowania edukacji seksualnej, dyskryminacja, rasizm
akoscianska@uw.edu.pl +48 22 553 16 58 dyżury
adiunktka
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
Antropologia podmiotów pozaludzkich, posthumanizmAntropologia technologii, transhumanizm, AI, robotyWpływ biologii na nauki humanistyczne, transgatunkowość, bioartBioetyka, etyka zwierząt, etyka podmiotów pozaludzkich
m.kozhevnikova@uw.edu.pl
kierownik biblioteki
Obszary zainteresowań:
humanistyka cyfrowa i bazy wiedzy; cyfryzacja zasobów antropologicznych; historia polskiej etnologii; biografistyka antropologiczna
j.m.kozminska@uw.edu.pl +48 22 55 316 15
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
etnopolitologia, antropologia ekonomiczna (zwłaszcza kwestie pracy, liczenia, podejmowania decyzji), kultura współczesnej wsi
a.krzyworzeka@uw.edu.pl +48 22 55 31 658 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna; antropologia państwa; miejsce i przestrzeń; infrastruktura i budownictwo; materialnosć; antropologia oporu; ruchy protestu; anarchizm; "teoria afektu"
m.laszczkowsk5@uw.edu.pl 22 553 16 55 dyżury
Starszy Specjalista
magdalena.lejman@uw.edu.pl +48 609 913 404
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Pełnomocnik ds. praktyk w IEiAK UW
Obszary zainteresowań:
Problematyka etniczna i tożsamościowa: stosunki między państwem/kulturą dominującą i grupami mniejszościowymi, tożsamość i relacje etniczne w społecznościach lokalnych na pograniczach, sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, procesy narodotwórcze. Obszar badań: Republika Sacha w Federacji Rosyjskiej i Ukraina.
w.lipinski@uw.edu.pl +48 22 55 31 657 dyżury
adiunktka
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członkini rady dydaktycznej kierunku etnologia i antropologia kulturowa
Obszary zainteresowań:
antropologia religii, antropologia pamięci, epistemologiczne problemy związane z reprezentacją emicznych/lokalnych imaginariów społecznych w teorii antropologicznej, (anty)synkretyzm religijny i relacje muzułmańsko-chrześcijańskie na terytoriach postosmańskich, uzdrowienia religijne, materialność religijna, sekularyzacja i postsekularność, relacje między wrażliwością religijną/ etyczną a pamięcią zbiorową.  
magdalena.lubanska@uw.edu.pl +48 22 55 316 58 dyżury
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Realizacja grantów Sonata Bis NCN, Opus NCN, NPRH
Obszary zainteresowań:
kulturowe obrazy dzieciństwa, metodologia badań z dziećmi,  rodzina i pokrewieństwo, kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych
emaciejewska@uw.edu.pl
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
antropologia muzyki, antropologia współczesności, kwestie tradycji i tożsamości w kontekście współczesności, film etnograficzny, dziedzictwo niematerialne, tradycja, ludowość współczesnabadania: Białoruś, Ukraina, Mazowsze, Kurpie, Serbia, Podhale, Wilamowice, Warszawa
maria.malanicz-przybylska@uw.edu.pl +48 22 5531656 dyżury
profesor uczelni
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej; przewodnicząca Rady dydaktycznej, członek Rady WNKS UW, członek Rady dyscypliny NOKIR UW, członek Rady Doskonałości Naukowej
Obszary zainteresowań:
Antropologia polityki i polityczności; wiedza potoczna; etnopolitologia;  wyobrażenia społeczne.Obszary badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale)
a.malewska-szalygin@uw.edu.pl +48 22 55 316 11
profesor emerytowany
Obszary zainteresowań:
relacje międzyetniczne, tożsamość etniczna, badania nad społecznością Romów w Polsce i w Europie, badania na pograniczu polsko-białorusko-litewsko-ukraińskim
l.mroz@uw.edu.pl
adiunktka (badawcza)
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
błękitna antropologia i antropologia wody, błękitna humanistyka,  etnografia wysp Pacyfiku zwłaszcza Polinezji Francuskiej, tubylczy aktywizm, postkolonializm  Obszar badań: Polinezja Frnacuska, Polska (Bóbr, Biebrza, Brzozówka, Wisła, Odra, Drna, Żurawka)
ma.owczarska@uw.edu.pl
adiunktka
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Zastępczyni Dyrektora ds. studenckich, Koordynatorka programu MOST
Obszary zainteresowań:
antropologia migracji, powiązania transnarodowe, krytyczna antropologia rozwoju, metodologia badań etnograficznych. Obszar badań: Filipiny; społeczności filipińskie w Stanach Zjednoczonych, Danii, Polsce i Czechach; społeczności imigranckie w Polsce
h.patzer@uw.edu.pl dyżury
adiunkt (badawczy)
Obszary zainteresowań:
muzyka Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej, muzyka chrześcijańska, muzyka sakralna, inkulturacja / akulturacja, muzyka i religia, etnochoreologia, diaspora, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe (Intangible Cultural Heritage, UNESCO), muzyka Europy Środkowo-Wschodniej
m.poplawska13@uw.edu.pl
profesor uczelni
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
prodziekan ds. badań naukowych WNKS UW; kierowniczka Zakładu Antropologii Medycyny i Cielesności; wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała i medycyny; kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych; badania nad dzieciństwem; antropologia literatury
m.walkowicz@uw.edu.pl +48 22 55 31 658 dyżury
Tomasz Rakowski fot. Oyungerel Tangad
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Rady Intytutu Kultury Polskiej UW oraz Rady Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Obszary zainteresowań:
badania oddolnych procesów rozwojowych, antropologia sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowana animacja kultury, najnowsza metodologia badań terenowych, fenomenologia i przedtekstowość w badaniach etnograficznych, antropologiczne badania biedy i bezrobocia, antropologia rzeczy i materialności, antropologia medyczna
t.rakowski@uw.edu.pl +48 22 55 31 658 dyżury
adiunkt (badawczy)
a.rodziewic2@uw.edu.pl
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH; członek Komisji ds. Regulaminu Wydziału Historycznego
Obszary zainteresowań:
antropologia wizualna, antropologia śmierci, zagadnienia związane z teorią i metodologią antropologii współczesnej
slawomir.sikora@uw.edu.pl +48 22 55 316 55 dyżury
młodszy bibliotekarz
rafal.marcin.smialecki@gmail.com 22 55 316 14
profesor
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Członek Rady WH UW; udział w Komisji "A" Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
antropologia symboliczna, wierzenia tradycyjne i kultura duchowa; obszar badań: Azja Centralna, Daleki Wschód.
jswasilewski@uw.edu.pl +48 22 55 316 59 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
członkini Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
problematyka etniczna i tożsamościowa w Europie Środkowo-Wschodniej; etnografia regionalna - zagadnienia działalności regionalnej i tworzenia/kształtowania wspólnot lokalnych oraz działań na rzecz dziedzictwa kulturowego; antropologia rzeczy i muzealnictwa; Badania: Polska: Mazowsze, Suwalszczyzna, Podlasie; pogranicze polsko-litewsko-białoruskie; Republika Białoruś.
k.waszczynska@uw.edu.pl +48 22 55 31 657 dyżury
profesor
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała, antropologia podróży i turystyki, antropologia literatury
anna.wieczorkiewicz@uw.edu.pl dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna
hubert.wiercinski@uw.edu.pl +48 22 5531653 dyżury
Fotografia Macieja Ząbka
profesor
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Dyrektor IEiAK UW; kierownik zakładu Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
Etnografia Afryki i Bliskiego Wschodu, studia uchodźcze, migracyjne i nad islamem, problematyka etniczna, antropologia społeczna, polityczna i stosowana.
m.zabek@uw.edu.pl +48 22 5531659 dyżury
Visiting Professor
Obszary zainteresowań:
economic anthropology, urbanisation, anthropology of emotion, and cultural comparison
zhanghui01@ruc.edu.cn
profesor
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
kierownik Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych; członkini Rady WH UW; udział w Komisji "A" Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
antropologia religii: studia nad apokryfem, modlitwą i ofiarą, ikonografią sztuki sakralnej, współczesną ekspresją religijną oraz jej związkami z tożsamością; teoria kultury, religijność na pograniczu kulturowym (katolicko-prawosławnym)
h.m.zowczak@uw.edu.pl +48 22 55 316 59 dyżury
1932-2023
profesor emerytowany
Obszary zainteresowań:
etnografia Polski i Słowiańszczyzny, zwłaszcza ludowa architektura i sztuka; obszar badań: Polska, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bałkany (Macedonia, Bułgaria)
1982-2023
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Obszary zainteresowań:
antropologia rodziny i pokrewieństwa; badania nad dzieciństwem
mw.reimann@uw.edu.pl
1932-2020
profesor
Obszary zainteresowań:
antropologia ekonomii, teoria kultury, problemy komunikacji międzykulturowej i integracji europejskiej; obszar badań: Polska, Bretania, Macedonia, Mongolia
1938-2014
profesor
Obszary zainteresowań:
antropologia pracy, etnografia Europy, zwyczaje w kulturze współczesnej; obszar badań: Polska, Bałkany