dr
Marzanna
Popławska
specjalista ds. promocji i sprawozdawczości naukowej
Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badań

Etnomuzykolog (antropolog muzyki), specjalizująca się w kulturach muzycznych Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej. Wykonawczyni muzyki i tańca indonezyjskiego, zwłaszcza z centralnej Jawy.

Więcej informacji: LinkedIn

Obszary zainteresowań

muzyka Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej, muzyka chrześcijańska, muzyka sakralna, inkulturacja / akulturacja, muzyka i religia, etnochoreologia, diaspora, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe (Intangible Cultural Heritage, UNESCO), muzyka Europy Środkowo-Wschodniej

Kontakt

m.poplawska13@uw.edu.pl
+48 - 22 - 55 316 54
Dyżury 

pon. 9-13.30

wt. 9-14

śr. 10-15

pok. 9 (parter)