Doktoranci
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ruxandra.ana@gmail.com
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia mediów i wizualności, fotografia
marek.m.berezowski@gmail.com
doktorantka
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
maria.erdman@wp.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
etnologia
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała, antropologia dojrzewania, antropologia dzieciństwa, antropologia medycyny, etyka leczenia zaburzeń odżywiania, bioetyka, literatura
igateresa.k@gmail.com
doktorantka, pracownik Ogrodu Botanicznego UW
Studia doktoranckie
prowadzone przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW
doktorantka
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia współczesności, antropologia literatury, współczesne ruchy neopogańskie (Wicca), tradycyjne wierzenia ludowe (demonologia)
jm.lipinska2@uw.edu.pl
doktorant
Obszary zainteresowań:
Ameryka Łacińska, antropologia ekonomiczna, antropogia miasta, audiowizulaność w kulturze, ruchy społeczne
o.lubinski@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia kulturowa, etnografia Afryki, religie Afryki, tożsamość etniczna i religijna, społeczne role kobiet w Afryce, łamanie praw człowieka. Zainteresownie antycznymi kulturami Afryki i tradycyjną sztuką. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska i Maroko. Tożsamość kulturowa Włoch.
em.lubinska@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Artes Liberales UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Studia Doktoranckie Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
antropologia mobilności, antropologia turystyki, antropologia procesów globalizacyjnych, antropologia Indii, krytyka postkolonialna, humanistyczne rozważania nad materialnością, posthumanistyka, performatyka 
rybusa@gmail.com
doktorant
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
Psychologia głębi, psychologia analityczna, psychoanaliza, psychoterapia.
b.samitowski@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
 antropologia emocji, ciała, migracji, mobilności, miasta, gender, seksualności 
antonina.stasinska@student.uw.edu.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
neuroantropologia i antropologia kognitywna, antropologia zmysłów, antropologia ciała, fenomenologia, antropologia poza uczelnią, filozofia umysłu, antropologia medyczna, metodologia nauk społecznych, popularyzacja nauki. 
robertstatkiewicz@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna, antropologia państwa, tożsamość, aktywizm, obywatelstwo, teorie afektu, ruchy społeczne
szymanska.justyna.anna@gmail.com
absolwentka studium doktoranckiego
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia płci, seksualności, religii, świętowania. Meksykańskie fiesty. Antropologia zaangażowana. Aktywność lokalna.
jzamorska@gmail.com +48 22 5531656 dyżury
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia polityczna, antropologia religii i antropologia medycyny, etyka w nauce, metodologia nauk społecznych
magda.zatorska@gmail.com +48 22 5531656 dyżury