Doktoranci
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ruxandra.ana@gmail.com
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia mediów i wizualności, fotografia
marek.m.berezowski@gmail.com
doktorantka
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
maria.erdman@wp.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
etnologia
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała, antropologia dojrzewania, antropologia dzieciństwa, antropologia medycyny, etyka leczenia zaburzeń odżywiania, bioetyka, literatura
igateresa.k@gmail.com
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
antropologia płci i seksualności, sportu, twarzy i ciała, socjologia i antropologia medycyny, feminizm, badania w działaniu, sztuka ze społecznością, autoetnografia
wika.krauz@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia współczesności, antropologia literatury, współczesne ruchy neopogańskie (Wicca), tradycyjne wierzenia ludowe (demonologia)
jm.lipinska2@uw.edu.pl
doktorant
Obszary zainteresowań:
Ameryka Łacińska, antropologia ekonomiczna, antropogia miasta, audiowizulaność w kulturze, ruchy społeczne
o.lubinski@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia kulturowa, etnografia Afryki, religie Afryki, tożsamość etniczna i religijna, społeczne role kobiet w Afryce, łamanie praw człowieka. Zainteresownie antycznymi kulturami Afryki i tradycyjną sztuką. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska i Maroko. Tożsamość kulturowa Włoch.
em.lubinska@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Artes Liberales UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
n.pomian@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Studia Doktoranckie Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
antropologia mobilności, antropologia turystyki, antropologia procesów globalizacyjnych, antropologia Indii, krytyka postkolonialna, humanistyczne rozważania nad materialnością, posthumanistyka, performatyka 
rybusa@gmail.com
doktorant
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
Psychologia głębi, psychologia analityczna, psychoanaliza, psychoterapia.
b.samitowski@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
 antropologia emocji, ciała, migracji, mobilności, miasta, gender, seksualności 
antonina.stasinska@student.uw.edu.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
neuroantropologia i antropologia kognitywna, antropologia zmysłów, antropologia ciała, fenomenologia, antropologia poza uczelnią, filozofia umysłu, antropologia medyczna, metodologia nauk społecznych, popularyzacja nauki. 
robertstatkiewicz@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna, antropologia państwa, tożsamość, aktywizm, obywatelstwo, teorie afektu, ruchy społeczne
szymanska.justyna.anna@gmail.com
absolwentka studium doktoranckiego
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia płci, seksualności, religii, świętowania. Meksykańskie fiesty. Antropologia zaangażowana. Aktywność lokalna.
jzamorska@gmail.com +48 22 5531656 dyżury
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia polityczna, antropologia religii i antropologia medycyny, etyka w nauce, metodologia nauk społecznych
magda.zatorska@gmail.com +48 22 5531656 dyżury