Rekrutacja 

Dowiedz się, jak wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

Rekrutacja 2017/2018

1.

 Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

Kalendarz rekrutacyjny
Akty prawne

Zasady rekrutacji
Przewodnik dla kandydata

2.

Zarejestruj się na stronie www.irk.uw.edu.pl

System internetowej rejestracji kandydatów - informacje

 

Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

3.

Sprawdź wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK.

4.

Złoż wymagane dokumenty

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej instytutu.

Lista wymaganych dokumentów

5.

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Otrzymasz pocztą decyzję wydaną przez wydziałową/instytutową komisję rekrutacyjną albo – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy – przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Możesz odebrać decyzję również osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Ciebie notarialnie.

6.

Podpisz umowę

Szczegółowe informacje będą podane we wrześniu na stronie IEiAK


 

Kontakt
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW  

Sekretariat

poniedziałek-piątek: 10.00-15.30
ul. Żurawia 4, pok. 100, 00-503 Warszawa

tel./fax (0-22) 55-316-11/12
e-mail: etnologia@uw.edu.pl

 

Kontakt
Biuro Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4

Tel.: (22) 55-24 -041, (22) 55-24 -042
Fax: (22) 55-24-050
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

 

Powiązane materiały