prof. dr hab. Agnieszka Kościańska

profesorka
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
Przewodnicząca Komisji Wyborczej WNKS UW, przewodnicząca Instytutowej Komisji Bibliotecznej

Kontakt

akoscianska@uw.edu.pl
+48 22 553 16 58

Prof. Agnieszka Kościańska zajmuje się badaniami nad seksualnością, płcią,  religijnością i dyskryminacją. Jest autorką książek  Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie (współautor Michał Petryk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022), Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (Czarne, 2017, wyd. angielskie Berghahn Books, 2021), Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014; wyd. angielskie, Indiana UP 2021), Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris (WUW, 2009) oraz wywiadu-rzeki z edukatorem seksualnym Wiesławem Sokolukiem pt. Instruktaż nadmierny (Czarne, 2018), a także współredaktorką zbiorów Kobiety i religie (z Katarzyną Leszczyńską, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006),  Gender. Perspektywa antropologiczna (z Renatą E. Hryciuk, t. 1 i 2 WUW, 2007) i Antropologia wobec dyskryminacji (z Kamilą Dąbrowska i Magdaleną Grabowską, WUW, 2015), redaktorką podręcznika Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie (WUW, 2012). Publikowała m.in. w pismach „Medical Humanities", „Journal of Religious History", „Journal of the History of Sexuality", „Ethnologia Europaea", „Kultura i Społeczeństwo”, „Lud”, „Focaal. European Journal of Anthropology”, „Ethnologie Française”, „Sociologický časopis", „Sexualities", „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, „Niebeska Linia", a w latach 2002–2008 brała udział w pracach redakcji czasopisma „(op.cit.,)”.

W 2021 i 2022 roku była profesorką wizytującą w Oxford School of Global and Area Studies. a wcześniej stypendystką m.in. rządu duńskiego (Uniwersytet Kopenhaski, 2005), Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research, 2006), Imre Kertész Kolleg Jena (2016, 2017/2018), Royal Society of Edinburgh (2017, Edinburgh College of Art). Na lata 2010–2012 otrzymała grant Marie Curie International Outgoing Fellowship (instytucje goszczące: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Harvarda). W latach 2016-2019 pracowała w projekcie W stronę lat 70. – w poszukiwaniu nienormatywnych kultur seksualnych sprzed epoki HIV/AIDS (Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures, CRUSEV) finansowanym w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA) i realizowanym na Uniwersytecie Edynburskim, Universidad de Murcia, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2017-2019 była również partnerką naukową w projekcie dr Agaty Ignaciuk Birth control cultures in Poland 1945–1989 (POLONEZ 2, Marie Skłodowska-Curie/NCN, 2017-2019). W latach 2020-2023 kierowała grantem OPUS NCN pt. Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność​ w Polsce od 1930 r. do dziś. Obecnie jest (z dr Nicolette Makovicky) współkierowniczką sieci badawczej Gender Wars: East and South finasowanej przez Arts and Humanities Research Council (2022-2024). Od 2017 roku jest zastepczynią redaktora naczelnego "Ludu".

Więcej na: https://akoscianska.wordpress.com/

Obszary zainteresowań

antropologia płci i seksualności, religijność współczesna, konwersja religijna, gender studies, historia seksualności, przemoc seksualna, kulturowe uwarunkowania edukacji seksualnej, dyskryminacja, rasizm

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Agnieszka Kościańska pracuje na UW od 2007 roku. Zajmuje się problematyką seksualności, płci, religijności i dyskryminacji.

Prowadziła badania etnograficzne poświęcone religijności i konwersji religijnej oraz przywództwa religijnego wśród uczestniczek polskiej filii pochodzącego z Indii nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris (m.in. w ośrodkach medytacyjnych w Polsce, Indiach i Stanach Zjednoczonych), a także wśród głęboko wierzących katoliczek zarówno w Warszawie, jak i na terenach wiejskich północno-wschodniej (pow. elbląski) oraz południowo-wschodniej (pow. zamojski) Polski. Wśród badanych z tej drugiej grupy były mistyczki i uzdrowicielki, a także aktywistyki zaangażowane w spór o prawa reprodukcyjne (projekty Katorep i Gender Wars). Starała się odpowiedzieć na pytania: Jak doświadczenia religijne kobiet wpływają na ich wybory życiowe? Na czym polega specyfika kobiecego przywództwa religijnego i kobiecej sprawczości w kontekście religijnym? Czy doświadczenia i praktyki religijne mają charakter emancypacyjny? Jak wiara przekłada się na metody planowania rodziny?

Badania wśród ruchu Brahma Kumaris były podstawą jej rozprawy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 2007 roku oraz książki Potęga ciszy (2009).

Jej badania (archiwalne i etnograficzne) obejmują też dyskursy eksperckie o seksualności. Zajmuje się procesami je kształtującymi w PRL i obecnie, a także wyłaniającymi się z nich rolami płciowymi; analizuje, jak w ich obrębie konceptualizuje się przemoc i przyjemność seksualną. Książka powstała w wyniku tych badań (Płeć, przyjemność i przemoc) była postawą jej habilitacji uzyskanej w 2015 roku  na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie zajęła się problematyką edukacja seksualnej, czego wynikiem są książki  Zobaczyć łosia (2017) i Instruktaż nadmierny (2018).

Jej najnowsze badania dotyczą problematyki dyskryminacyjnej, relacji między seksualnością a rozmaitymi formami wykluczenia, a także historii rasizmu w Polsce. Ich wynikiem jest książka Odejdź (2022).

W 2024 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 2012-2016 jako wicedyrektorka Instytutu Agnieszka Kościańska organizowała semianaria naukowe IEiAK. Obecnie prowadzi zajęcia dotyczące problematyki płci i seksualności, rasy i rasizmu oraz wykład Najnowsze kierunki w antropologii. Jest tutorką w Kolegium MISH oraz opiekunką prac doktorskich  Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW i SNS PAN. W 2021 roku jako Leverhulme Visiting Professor uczyła w Oxford School of Global and Area Studies.

 

Publikacje

Książki autorskie

Książki współautorskie

Redakcje

 • Agnieszka Kościańska, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Tomasz Rakowski, red., 2021, Fragmenty większej całości. Dla Jerzego S. Wasilewskiego, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 370 s.
 • Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska, red., 2015, Antropologia wobec dyskryminacji, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 246 s.
 • Agnieszka Kościańska red., 2012, Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 521 s.
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, red., 2007, Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1, Organizacja społeczna, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 328 s.
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, red., 2007, Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2, Kobiecość, męskość, seksualność, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 250 s.
 • Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, red., 2006. Kobiety i religie, Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 574 s.
 • OUR ANN: Feminist – Scholar – Friend (published in honor of Ann Snitow, includes personal contributions by 40 scholars and feminist activists from Europe and the United States, an essay by Ann Snitow, and two sizable interviews with her), 2015, 136 s. Wspólnie z Elżbietą Matynią i Natalią Broniarczyk.

Wybrane artykuły w czasopismach:

Wybrane rozdziały w monografiach

 • Agnieszka Kościańska, 2021, “The Handbook of Masturbation and Defloration”: tracing sources of recent neo-conservatism. In: Intimacy and Mobility in an Era of Hardening Borders: Gender, Reproduction, Regulation, edited by Haldis Haukanes and Frances Pine, Manchester University Press, Manchester, pp. 218–234
 • Agnieszka Kościańska, 2020, “'Treatment is possible and effective’?: Polish sexologists and queers in correspondence in late state socialism”, in Queers in State Socialism, edited by Tomasz Basiuk and Jędrzej Burszta. Routledge, pp. 74-85.
 • Agnieszka Kościańska, 2020. "Sexology". In Companion to Sexuality Studies, ed. Nancy Naples. Wiley-Blackwell, pp. 21-39. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/978111931504...
 • Agnieszka Kościańska, Magdalena Radkowska-Walkowicz, “Feminist Anthropologists Meet the Ideology of Gender”, in Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland, ed. Michał Buchowski. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing.
 • Agnieszka Kościańska, 2018, Humanae Vitae, Birth Control and the Forgotten History of the Catholic Church in Poland. In: Harris A. (eds) The Schism of ’68. Genders and Sexualities in History. Palgrave Macmillan, ss. 187-208.
 • Agnieszka Kościańska, 2018, Boyszewizm – brzmi znajomo?, w:  Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918, red. Joanna Kordjak, Warszawa, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.
 • Agnieszka Kościańska, 2015, „Mafia cywilizatorów”. Lokalne korzenie społecznego i politycznego zaangażowania polskiej etnologii, w: Antropologia wobec dyskryminacji, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 37-50.
 • Agnieszka Kościańska, 2015, Feminist and Queer Sex Therapy: The Ethnography of Expert Knowledge of Sexuality in Poland, w: Rethinking Ethnography in Central Europe, Hana Cervinkova, Michal Buchowski, Zdenek Uherek (red.),  New York: Palgrave Macmillan, s. 131-146.
 • Agnieszka Kościańska, 2015, The Anthropology of Gender and Sexuality in Poland, w: Waldemar Kuligowski, Richárd Papp, red., Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, s. 63-74.
 • Agnieszka Kościańska, 2014, Kobiety i płeć w polskiej etnologii. Komentarz do wykładu prof. Judith Okely, w: Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, s. 143-151 (wersja ang. s. 133-141),  red. Michał Buchowski, Arkadiusz Bentkowski, Polski Instytut Antropologii/ Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 • Agnieszka Kościańska, 2014, Gender a seksualność, w: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska, 2013, Antropologia stosowana i zaangażowana wobec dyskryminacji ze względu na płeć i seksualność, w: Antropologia stosowana, red. Maciej Ząbek, Warszawa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, s. 273-293.
 • Agnieszka Kościańska, 2013, Jak uchronić polskie dzieci przed demoralizacją? Dyskurs medycyny i psychologii w pewnym młodzieżowym piśmie katolickim, w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, red. Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 427-439.
 • Agnieszka Kościańska, 2012, Antropologiczne badania seksualności i ich zastosowanie, w: Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, red. A. Kościańska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-20.
 • Agnieszka Kościańska, 2012, Twórcze odgrywanie Matki Polki i Matki Boskiej. Religia a symbolika macierzyńska w Polsce, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 147-164. Przekład rosyjski: Образ польской матери и Богородица: новое использование символики материнства, Государство, религия, церковь в России и за рубежом, no. 3 (34) 2016.
 • Agnieszka Kościańska, 2010, Kulturowe konteksty naukowej wiedzy o seksualności, w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, red. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2010, s. 227-234.
 • Agnieszka Kościańska, 2008, Charyzmatyczne liderki. Przywództwo duchowe w ruchu Brahma Kumaris, w: Oblicza religii i religijności, red. Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Jan Doktór, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 315-323.
 • Agnieszka Kościańska, 2008, ‘Mohair Berets:’ The Development of Fundamentalism Within the Catholic Church in Poland, w: The Sociology of Religion. A Substantive and Transdisciplinary Approach, George Lundskow, Pine Forge Press (A Sage Publications Company), s. 363-365.
 • Agnieszka Kościańska, 2008, On Celibate Marriages: Conversion to the Brahma Kumaris in Poland, w: On the Margins of Religion, red. Frances Pine, João de Pina-Cabral, New York, Oxford, Berghahn Books, s. 168-186.
 • Agnieszka Kościańska, 2007, Alternative Healing Practices. Two female-led spiritual communities in Poland, w: Verkörperungen. Embodiment, red. Christina Lammer, Kim Sawchuk, Cathrin Pichler, Wien, Löcker, s. 217-232 (zawiera streszczenie w języku niemieckim).
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, 2007, Wstęp, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Kobiecość, męskość, seksualność, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 5-10.
 • Agnieszka Kościańska, 2006, Brahma Kumaris: między celibatem a macierzyństwem, w: Kobiety i religie, red. Katarzyna Leszczyńska i Agnieszka Kościańska, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, s. 445-462.
 • Agnieszka Kościańska, 2005, Legion of Small Knights: Informal Movement within the Polish Roman Catholic Church, w: Religious Innovations in a Global Age. Essays on of the Construction of Spirituality, red. George N. Lundskow, Jefferson, North Carolina: McFarland, s. 160-175.
 • Agnieszka Kościańska, 2004, Anti-cult Movements and Governmental Report on ‘Sects’ and ‘Cults’: the Case of Poland, w: Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe, red. James T. Richardson, New York,  London: Kluwer Academic/Plenum Publishers, s. 267-278.

Redakcja naukowa numerów monograficznych czasopism

 • Agnieszka Kościańska, Karolina Morawska, Jędrzej Burszta, TomaszBasiuk, 2019, Różowy język, "InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer/InterAlia: A Journal of Queer Studies", nr 19, 2019
 • Agnieszka Kościańska, Hadley Z. Renkin, 2016, The science of sex in a space of uncertainty: Naturalizing and modernizing Europe's East, past and present, "Sexualities", nr 1-2.
 • Agnieszka Kościańska, Magdalena Radkowska-Walkowicz, 2015, Antropologia i historia, "Rocznik Antropologii Historii",  t. 5, nr 8.
 • Monika Baer, Agnieszka Kościanska, 2014, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej",  nr 1, Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne.
 • Agnieszka Kościańska, Jill Owczarzak, red. 2009, numer monograficzny pisma „Focaal—European Journal of Anthropology”, nr 53, The East speaks back: Gender and sexuality in postsocialist Europe.
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Małgorzata Rajtar, redakcja numeru monograficznego czasopisma „(op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna”, nr 1, 2008, Męskość.
 • Agnieszka Kościańska, Tomasz Rakowski, redakcja numeru monograficznego czasopisma „(op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna”, nr 4, 2008, Antropologia medycyny

Raporty dla organizacji pozarządowych

Hasła encyklopedyczne

 • Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka i. in, Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca, 2014. Hasła: 
  Monika Baer, Agnieszka Kościańska, Grażyna Kubica, Antropologia kulturowa;
  Agnieszka Kościańska, Rodzina/pokrewieństwo;
  Agnieszka Kościańska, Seksualność;
  Agnieszka Kościańska, Tabu.
 • The Blackwell Encyclopedia of Sociology, 2019

Viagra

 

Projekty badawcze

2022-2024 Członkini sieci badawczej Global Experiences of Gender in an Age of Care Crises and Transformations, Social Sciences Division Interdisciplinary Hubs, University of Oxford. Partnerzy: University of Oxford, Uniwersytet Warszawski, Słowacka Akademia Nauk, Lund University, Chinese University of Hong Kong, Doshisha University, Freie Universität Berlin, University of Groningen, Universidad de Granada.

2022-2024. International co-Investigator. Gender Wars: East and South, Arts and Humanities Research Council networking grant. Project's partners: University of Oxford, Central European University, Federal University of Bahia, University of Amsterdam, University of Brasilia, University of Warsaw

2020-2023. Kierowniczka projecktu: Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu Opus 17, NCN.

2019-2021. Polish PI: Scientific Research Network funded by Research Foundation – Flanders, Medicine and Catholicism since the late 19th Century.

2016-2019. Senior researcher: Humanities in the European Research Area (HERA) grant, research programme Uses of the Past II; project title: Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures. Project leader: Glyn Davis (University of Edinburgh); principal investigator in Poland: Tomasz Basiuk (University of Warsaw).

2017-2019. Research partner: POLONEZ 2 (European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie/National Science Center Poland); project title Birth control cultures in Poland 1945–1989, PI: Agata Ignaciuk.
 

01.08.2010-30.09.2012. Fellow: Marie Curie International Outgoing Fellowship (Siódmy Program Ramowy UE). Instytucje goszczące: Harvard University i Uniwersytet Warszawski, 01.08.2010-30.09.2012. Opiekunowie: prof. dr hab. Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski), prof. Michael Herzfeld (Harvard University). Tytuł projektu: Biomedicalizing Gender. The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland (Medykalizacja płci. Globalizacja naukowej wiedzy o seksualności a redefinicja ról płciowych w Polsce).

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Referaty

 • Agnieszka Kościańska, Is “natural family planning” really natural? Transnational Catholic expertise during the Cold War. International Conference “Transformations of Postwar Europe: Medicine, Bodies and Technologies”, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, ERC Synergy LEVIATHAN project, 27-30.05.2024 (keynote)

 • Agnieszka Kościańska and Agata Ignaciuk: How religion became expertise? Natural family planning and childbirth preparation in late socialist Poland. Expertise in the human sciences during the 20th century in Europe and beyond, Czech Academy of Sciences, 16-18 May 2024, Vila Lanna, Prague

 • Agnieszka Kościańska, Dwurodzicielstwo – macierzyństwo i ojcostwo po katolicku. Seminarium projektu Religia, praktyki macierzyńskie i tożsamość młodych matek na postawie doświadczeń katoliczek i muzułmanek w Polsce, SONATA 15, NCN, 15 maja 2024, Instytut Religioznawstwa UJ (na zaproszenie organizatorek).

 • Agata Ignaciuk, Agnieszka Kościańska, Is Catholic masculinity the answer? Gender in an Age of Global Care Crisis, St. Antony's College, Oxford School of Global and Area Studies, 21-22 March 2024.

 • Agnieszka Kościańska, Modern catholic women? Polish religious activism of the 1960s. Health Feminism, Reproductive Knowledge and Women’s Activism Across Europe in the long 20th Century, University of Konstanz, 19-21.10.2023.

 • Agnieszka Kościańska, Sexology and the Cold War: Gender, Sexuality and Hierarchy. Beyond Binaries: Gender, Sexuality, and Medicine in Post-War Europe. Centre for the Study of Health, Ethics and Society, Universität Hamburg, Hamburg, 9-10.06.2023 (keynote).

 • Agnieszka Kościańska, Gender on Trial versus Race on Trial: Sexuality and Race in Socialist Poland, European Social Science History Conference, Gothenburg, 12-15.04.2023.

 • Agnieszka Kościańska, New Books session, Sexuality Network, To See a Moose: The History of Polish Sex Education, Berghahn Books, 2021, European Social Science History Conference, Gothenburg, 12-15.04.2023.

 • Agnieszka Kosiorowska, Agnieszka Kościańska, Kościół o dziewczętach, dziewczęta o sobie, konferencja Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; organizatorzy: Interdyscyplinarny Zespoł Badań nad Dzieciństwem UW oraz Fundacja Kosmos dla Dziewczynek), 7-8.10.2022.

 • Agnieszka Kościańska, The Power of Conscience: Catholicism and Abortion in Poland, meeting of International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association "Drifting apart or Consolidating? Religious and Secular Organizations in Political Constellations", 28-30.04.2022 (keynote) 
 • Agnieszka Kościańska, A Utopia for the Unborn: Polish Catholic Concepts of Gender Equality in the Family, 27th International Conference of Europeanists, June 21-25, 2021.
 • Agnieszka Kościańska, Jill Owczarzak, From “The East Speaks Back” to Postcolonialism, Intersectionality, and Gender and Sexuality In Eastern Europe. Gender and Infrastructure: Intersections between Postsocialist and Postcolonial Geographies, The Bartlett School of Architecture, UCL, March 4–5, 2021.
 • Agnieszka Kościańska, Feminist Anthropology in Poland. Antropologia feminista no mundo: diálogos transnacionais, Congresso Virtual, Universidade Federal da Bahia, 22-26.02.2021.
 • Agnieszka Kościańska, “In Search of a New Marriage: Progressive Catholic Activism of the 1960s”. Slavic, East European, and Eurasian Studies  virtual convention, November 5-8 and 14-15, 2020.
 • Agnieszka Kościańska, Historicizing Abortion, Historicizing Catholicism: Religion and Reproductive Rights in Poland. Visegrád Anthropologists’ Network (V4 Net): Locating religion and nonreligion in Eastern/Central Europe, Konstancin-Jeziorna 02-05.09.2020.
 • Agnieszka Kościańska, Beyond Divisions: Re-thinking Sexuality, Reproduction and Catholicism in Poland, European Association of Social Anthropologists online conference, 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference.
 • Agnieszka Kościańska, “It will cause an official protest from the Episcopate”: Sexological Self-Censoring between the Communist State and the Catholic Church. Sex, science, and censorship in the 19th and 20th centuries, the University of Granada, Spain, 17-18.02.2020.
 • Agnieszka Kościańska, ‘Life without my family, wife, children, and home would not make any sense’: Homo- and Bisexual Men and Their Families”.  Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies w San Francisco (23-26.11.2019)
 • Agnieszka Kościańska, “‘Orgasmic Path:’ Sexologists, their patients, and transnational flows of ideas in state socialist Poland,” Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945. Masaryk University, Brno, Czech Republic, June 3-5, 2019  (keynote address).
 • Agnieszka Kościańska, “‘Sexually Hyperactive’: Tracing Intersections of Sexuality, Race and Ethnicity in Polish Rape Discourses.” Session: Anti-Immigration, Anti-Gender: Toward an Anthropology of Gender, Sexuality, and Race in Central and Eastern Europe, and Russia, co-organized with Joanna Mishtal, University of Central Florida; cosponsored invited session by Association for the Anthropology of Policy and Society for the Anthropology of Europe. American. Anthropological Association Conference, San Jose, CA. Nov 14-18, 2018.
 • Agnieszka Kościańska, “Responding to Young People’s Questions: Polish Sex Education in the 1980s.” Social Science History Association Conference, Nov. 8-11, 2018, Phoenix, AZ.
 • Agnieszka Kościańska, Queering Sexology: Towards an Anthropological Inquiry into the History of Knowledge Flows. “Staying, Moving, Settling”, European Association of Social Anthropologists Biennale Conference, Stockholm University, Sweden, August 14-17, 2018.
 • Agnieszka Kościańska, From ‘Can Homosexuality Be Cured?’ to ‘People Who Love Differently Can Be Happy!’: Sexological Approaches towards Homosexuality in State Socialist Poland and their Current Consequences. Impacts of Gender Discourse on Polish Politics, Society & Culture. UCL School of Slavonic and East European Studies, London, UK, 11-12, 2018,
 • Agnieszka Kościańska, Sex and Self-realization: Psychologizing Intimacy in Late State Socialist Poland. Revolution from Within. Experts, Managers and Technocrats in the Long Transformation of 1989, Annual Conference, Imre Kertész Kolleg, Jena, Germany, June 14-15, 2018. 
 • Agnieszka Kościańska, An adolescent writes to a sex educator. What does the mail counseling center answer? Dealing with teenage sexuality during late state socialism in Poland. European Social Science History Conference, April 4-7, 2018, Belfast, UK.
 • Agnieszka Kościańska, From ‘treatment is possible and effective’ to ‘homosexuality is neither an illness, nor a sexual deviation’: sexology, homosexuality and emancipation during the long 1970s in state socialist Poland, International Colloquium: “Sexology and Ideology in Institutionalisation Era (1960-2000),” Université Libre de Bruxelles, Belgium, March 21-23, 2018 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Tracing sources of recent neo-conservatism. Rights, Reproduction and Care: Gender, intimacy and mobility in the context of hardening borders and new populist nationalisms, workshop organized by Frances Pine and Haldis Haukanes, held at the department of Health Promotion and Development, University of Bergen, 8.12.2017 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, An anthropological perspective on the history of sex. Workshop How to do the History of Sex. Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, 26.05.2017 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Humanae Vitae, Birth Control and the Forgotten History of the Catholic Church in Poland. Europe's Spiritual '68: Catholics, Contraception and Comparative Perspectives on Humanae Vitae, King’s College London, 12-13.10.2016 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, 'Gender Ideology': Tracing the Evolution of Sexuality and Gender Panic in Poland. EASA2016: Anthropological legacies and human futures, University of Milano-Bicocca, 20-23.07.2016
 • Agnieszka Kościańska, Moral Panic over Gender and Sexuality in Poland and CE. Konferecja Shrinking of Democracy, zorganizowana przez Transregional Center for Democratic Studies, The New School for Social Research we Wrocławiu 16-17.07.2016
 • Agnieszka Kościańska, „Leczenie jest możliwe i skuteczne”? Homoseksualizm w polskich długich latach 70. Konferecja „Strategie queer 2, organizatorzy Queer UW (www.queer.uw.edu.pl), „InterAlia” (www.interalia.org.pl), Uniwersytet Warszawski, 2-3.06.2016 (wykład na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Dialogiczne źródła wiedzy o płci. Z historii polskiej seksuologii, Międzynarodowa konferencja naukowa Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.05.2016 (wykład plenarny na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, What Happened After 1989: Sex Education and Women's Sexual and Reproductive Health in Poland in the 1980s and 1990s, European Social Science History Conference, 30.03-2.04.2016, Walencja.
 • Agnieszka Kościańska, Polska rewolucja seksualna. Konferecja naukowa Lata 70. jako źródło współczesności, Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna, 22-23.10.2015.
 • Agnieszka Kościańska, Anthropology against sexuality and gender based discrimination. Making Anthropology Matter. Seminar of the European Association of Social Anthropologists organised in collaboration with the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences and the Czech Association of Social Anthropologist, October 14-15, 2015, Prague, Vila Lanna.
 • Agnieszka Kościańska, Edukacja seksualna a transformacja ustrojowa. Debaty wokół przysposobienia do życia  w rodzinie przed i po 1989 r.; Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury, Uniwersytet Warszawski, Queer UW, 1.06.2015 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Doświadczenie religijne i działalność religijna kobiet jako przestrzeń emancypacyjna; Kobieta w kulturze. Konferencja interdyscyplinarna Papieskiej Rady Kultury, Warszawa, 17.01.2015 (na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Seksualność w PRL i dziś. Temat zastępczy czy spór o obywatelstwo kulturowe?; Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Seksualność, męskość, edukacja. Panika moralna 2013/2014 – rekonstrukcje, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 15-16.10.2014 (wykład plenarny na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Historia jako wiedza konieczna. Antropologia seksualności; Sesja naukowa z okazji 80 lat etnologii na UW, Między etnologią a historią, Uniwersytet Warszawski,  26.09.2014.
 • Agnieszka Kościańska, Sexology in Transition: Polish Cultural Approaches to Sexuality and Sexual Science; Česká Asociace pro Sociální Antropologii/Czech Association for Social Anthropology, Transition 2.0? Anthropology of the world(s) in reform, Prague, 12-13.09.2014, http://www.casaonline.cz/?page_id=791
 • Agnieszka Kościańska, EASA and Central European ethnology/anthropology; European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference, Tallinn, Estonia, 31 Jul-3 Aug 2014, (udział na zaproszenie organizatorów), http://www.nomadit.co.uk/easa/easa2014/panels.php5?PanelID=3245
 • Agnieszka Kościańska, Academic careers and the politics of employment at Polish universities, European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference, Tallinn, Estonia, 31 Jul-3 Aug 2014, http://www.nomadit.co.uk/easa/easa2014/panels.php5?PanelID=3051
 • Agnieszka Kościańska, Feminist and Queer Sex Therapy. The Ethnography of Expert Knowledge of Sexuality in Poland; Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries, 26-27.05.2014, Praga.
 •  Agnieszka Kościańska, Against Medicalization and Commodification. Sexology in Poland in the 1970s and 1980s; the Tenth European Social Science History conference, Wiedeń, 23-26.04.2014.
 • Agnieszka Kościańska, Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland; Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s), The 3rd Annual Health in Transition Conference, Uniwersytet Warszawski, 7-8.06.2013.
 •  Agnieszka Kościańska, Women in Religious Communities in Poland. The Catholic Church and the Brahma Kumaris Movement; Women and the Maintenance, Growth and Renewal of Religious Communities, Religionswissenschaftliches Seminar, Sigi Feigel Gastprofessur für Jüdische Studien, Universität Zürich, 6-7.06.2013 (udział na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Talking about Rape: Discourse on Sexual Violence in Poland; 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Evolving Humanity, Emerging Worlds, Manchester, 5-10.08.2013.
 • Agnieszka Kościańska, The Medicalization of Rape. Regulating Female Sexuality through Expert Discourse and Court Practices in Poland from the 1970s to Present; Sexual Cultures Conference: Theory, Practice, Research, Brunel University, Londyn, 20-22.04.2012.
 • Agnieszka Kościańska, Regulating Sexuality and Gender in Poland through Science and Religion; 8th European Feminist Research Conference, The Politics of Location Revisited, Central European University, Budapeszt, 18-20.05.2012.
 • Agnieszka Kościańska; Informal Education and Uncertified Therapy: Feminist and Queer Sexual Treatment in Poland; New Socialities and Subjectivities in Health Care in the 21st Century, University of Amsterdam, Medical Anthropology at Home Research, Driebergen, Holandia, 22-24.06.2012.
 • Agnieszka Kościańska, Women’s Emancipation as an Obstacle to Good Sex. Gender Roles in Sexological Writings in Poland in the 1970s and 1980s; 12th European Association of Social Anthropologists Biennial Conference, Nanterre University, Paryż, 10-13.07.2012.
 • Agnieszka Kościańska, How Sexuality Develops away from the Market: (Post)socialist Accounts; Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom, Center for Women’s and Gender Research, University of Bergen, 16-18.08.2012.
 • Agnieszka Kościańska, Sexology in Poland: Emancipating Sex through Regulation of Gender; Connecting Sexual Ethics and Politics, 2nd International Conference of the International Network for Sexual Ethics and Politics, Ghent University, Gandawa, 29-31.08.2012.
 • Agnieszka Kościańska, New Sexual Dysfunctions or New Models of Femininity and Masculinity? Therapeutic Responses to Gender Transformations in Poland; The Society for Psychological Anthropology of the American Anthropological Association Biennial Meeting, Subjects and Their Milieux in Late Modernity: The Relevance of Psychological Anthropology to Contemporary Problems and Issues, Santa Monica, CA, 31.03-03.04.2011.
 • Agnieszka Kościańska, prezentacja badań w ramach: Women, Gender & Sexuality in Eastern Europe and Eurasia. A Research Roundtable, Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University, 20.05.2011 (prezentacja na zaproszenie organizatorów).
 • Agnieszka Kościańska, Medykalizacja płci. Ku antropologicznej analizie dyskursów naukowo-medycznych; II Akademicki Kongres Feministyczny, Jak feminizm zmienił polską naukę?, Uniwersytet Jagielloński, 26-28.09.2011.
 • Agnieszka Kościańska Płeć a przyjemność. Kobiecość i męskość w polskiej literaturze seksuologicznej lat 70. i 80. XX w.; II Akademicki Kongres Feministyczny, Jak feminizm zmienił polską naukę?, Uniwersytet Jagielloński, 26-28.09.2011.
 • Agnieszka Kościańska, Od Betty Dodson do Leonore Tiefer. Feminizm a seksuologia w Stanach Zjednoczonych od lat 70. XX w. do dziś; Zjazd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, AWF, Warszawa, 21–23.10.2011.
 • Agnieszka Kościańska, Anika Keinz, Researching Gender, Researching Europe; Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?, European Association of Social Anthropologists, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań, 15-16.10.2009.
 • Agnieszka Kościańska, Renata Hryciuk, Płeć i seksualność w etnologii i antropologii kulturowej. Program nauczania i podejście badawcze; Akademicki Kongres Feministyczny, Collegium Polonicum, Słubice, 26-29.11.2009.
 • Agnieszka Kościańska, Distrust. Negotiating Women’s Agency within a Fundamentalist Catholic Milieu in Poland; Biennial Conference, European Association of Social Anthropologists: Experiencing Diversity and Mutuality, Lublana, 26-30.08.2008.

Moderowanie warsztatów, udział w dyskusjach, organizacja konferecji i paneli

 • Roundtable: Liberal practices and conservative global knowledge flows, AHRC Research Network Gender Wars: East and South, 1 Dec 2022 (online) & 14 Dec 2022, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw.
 • Roundtable: Historizing abortion, understanding the Cold War biopower. Co-organizer with Agata Ignaciuk. Panellists: Corina Doboș, Melissa Feinberg, Emily R. Gioielli, Yuliya Hilevych, Agata Ignaciuk, Agnieszka Kościańska, Eastern Europe's 20th Century Today, Annual Conference of the Imre Kertész Kolleg, 15-17.06.2022.
 • Roundtable panelist. Gender Wars: East and South, Oxford School of Global and Area Studies, Monday 9th of May 2022 (online), 2-4 pm UK time (3-5 pm CET; 11-1 BRT), https://www.rees.ox.ac.uk/event/gender-wars-east-and-south
 • Panelistka: Dunaj Instytut Dialogu, Debata o korzeniach rasizmu, antropologicznym podejściu do rasizmu systemowego i przemocy ze względu na płeć, 23.03.2022.
 • Roundtable panelist, Reproductive Health Archives in Pandemic Time, the 94th Annual Meeting of the American Association for the History of Medicine, May 12-16, 2021
 • Book Launch: Gender, Pleasure, and Violence at the TCDS NSSR, March 26, 2021
 • Moderatorka/dyskutantka: Activism around Sexual and Reproductive Health Counselling across Europe: Forms of Resistance and (De-)medicalisation from Below, European Social Science History Conference, Virtual, 24-27.03.2021.
 • Panelistka, Socialist Sexualities: Expert Knowledge and Intimate Revolutions in Poland and Czechoslovakia, discussion at the Harvard Davis Center for Russian and Eurasian Studies, March 31, 2021.
 • Panelistka, Love & Sex Behind the Iron Curtain: What Can We Learn from the Experiences of 20th Cent. E. Europe? REES Peen, March 17, 2021.
 • Panelistka, Gender and Sexuality Studies Under Attack in Central-Eastern Europe, SPU125, Amsterdam Centre for European Studies, 27.01.2021.
 • Współogranizatorka (z A. Pasieką) panelu Critical social sciences in Eastern and Central Europe: No future?, 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference.
 • Prowadzenie panelu Queer identity constructions in Poland in the 1970s and early 1980s. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies w San Francisco (23-26.11.2019)
 • International Union Anthropological and Ethnological Sciences 2019 Inter-Congress “World Solidarities” in Poznań, Poland (27-31.08.2019): Udział w roundtable Negotiating Sexualized Bodies in an Increasingly Divisive and Dangerous World, roundtable organizacja i prowadzenie: Subhadra Channa  i Felipe Fernandes (Commission on Global Feminisms and
  Queer Politics and Commission on Marginalization and Global Apartheid)
 • Discussant: Negotiating Sexualized Bodies in an Increasingly Divisive and Dangerous world (Commission on Global Feminisms and Queer Politics and Commission on Marginalization and Global Apartheid), IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities”, Poznań August 27-31, 2019.
 • Co-organizer (with Catherine Baker, University of Hull, Bogdan Iacob and James Mark, both University of Exeter): Historicizing “Whiteness” in Eastern Europe and Russia, Bucharest, June 25-26, 2019.
 • Co-organizer (with Kateřina Lišková, Kate Fisher, Hadley Z. Renkin, Anita Kurimay): Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945. Masaryk University, Brno, Czech Republic, June 3-5, 2019.
 • Co-organizer (with Joanna Mishtal, University of Central Florida). Anti-Immigration, Anti-Gender: Toward an Anthropology of Gender, Sexuality, and Race in Central and Eastern Europe, and Russia. Session at the 117th Annual Meeting of the American Anthropological Association, San Jose, CA. Session was granted cosponsored status by Association for the Anthropology of Policy and Society for the Anthropology of Europe. November 14-18, 2018.
 • Co-organizer (with Hadley Renkin, CEU): Cruising the frontiers of time and space: towards an anthropology of queer crossings. European Network of Queer Anthropology roundtable at the European Association of Social Anthropologists Biennale Conference, “Staying, Moving, Settling”, Stockholm University, Sweden, August 14-17, 2018.
 • Co-organizer (with Glyn Davis [Edinburgh College of Art]) “Cruising texts, cruising images: towards a comparative history of queerness in Europe in the 1970s.” European Social Science History Conference, April 4-7, 2018, Belfast, UK.
 • A Golden Age for Queer Sexual Politics? Lesbian and Gay Literature and Film in 1970s Germany organized at the Humboldt University in Berlin by the German CRUSEV team (20-22.07.2017). Moderowanie sesji: “The Canonized Queer 1970s”; udział w dyskusji panelowej "Is There a Shared History of Lesbian Women and Gay Men in the 1970s" (na zaproszenie organizatorów).
 • Organizacja panelu Gender, far-right, and political radicalization, EASA2016: Anthropological legacies and human futures, University of Milano-Bicocca, 20-23.07.2016, wspólnie z Agnieszką Pasieką.
 • Udział w komitecie naukowym konferecji: "Społeczne i zdrowotne uwarunkowania obyczajowości seksualnej współczesnych Polaków. W 40. rocznicę wydania Sztuki kochania Michaliny Wisłockiej"; udział w dyskusji panelowej Obyczajowość seksualna współczesnych Polaków. Perspektywa interdyscyplinarna, Uniwersytet Warszawski, 3.06.2016
 • Członkini komitetu naukowego Międzynarodowa konferencja naukowa Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.05.2016.
 • Udział w panelu Wyklęte, przemilczane, uciszane. O kobietach, dla których nie ma miejsca w oficjalnej wizji historii i społeczeństwa, i o badaczkach, które się na to nie godzą, Centrum genderowe na VIII Kongresie Kobiet, 14.05.2016.
 • Udział w debacie poświęconej problematyce migrantów napływających od zeszłego roku do Europy, w kontekście społecznego nastawienia do uchodźców w Polsce. Finisaż wystawy Anny Konik, 12.02.2016, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 • Udział w dyskusji "Współczesne wyzwania dialogu międzyreligijnego", 14.01.2016, Muzeum Historii Żydów Polskich.
 • Współorganizatorka (z Anitą Kurimay, Bryn Mawr College, Kateřiną Liškovą, Masaryk University, Hadleyem Z. Renkinem, CEU, Eszter Timár, CUE): Sex and Sexuality in East-Central Europe, Past and Present. An Interdisciplinary Conference at the Central European University, Budapest, October 16-17, 2015.
 • Członkini komitetu naukowego, Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury, Uniwersytet Warszawski, Queer UW, 1.06.2015.
 • Kobiety w polskim folklorze (dyskutantka), Oddział Warszawski PTL, Warszawa, 26.05, 2015.
 • Warsztat Women in former Eastern Bloc – methods and sources (NPRH project ‘Women in Poland 1944-1989'; głos w dyskusji, prezentacja dotycząca użycia źródeł sądowych), Instytut Badań Literackich PAN, 23.04.2015.
 • Dyskutantka, Seminarium naukowe Instytutu Slawistyki PAN,  2.12.2014 (temat  seminarium: dyskusja nad tekstem  Anny Kurowickiej, Wpływ kontekstu religijnego i kulturowego na konceptualizowanie aseksualności – wstęp do rozważań).
 • Organizacja i moderowanie sesji (wspólnie z dr Moniką Baer, Uniwersytet Wrocławski) Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne; I Kongres Antropologiczny, Warszawa, Polski Instytut Antropologii, 23-25.10.2013 (na zaproszenie organizatorów kongresu).
 • Udział w dyskusji plenarnej Antropologia w przestrzeni publicznej, I Kongres Antropologiczny, Warszawa, Polski Instytut Antropologii, 23-25.10.2013 (na zaproszenie organizatorów panelu M. Brockiego i T. Rakowskiego).
 • Organizacja warsztatu (wspólnie z Hadleyem Renkinem, Central European University) i moderowanie jednej z jego sesji, tytuł warsztatu: The science of sex in a space of uncertainty: naturalizing and modernizing Europe’s east, past and present; 12th European Association of Social Anthropologists Biennial Conference, Nanterre University, Paryż, 10-13.07.2012.
 • Moderowanie sesji: Jak być i nie być matką we współczesnej Polsce; Ogólnopolska Konferencja „Macierzyństwo i polityka - niebezpieczne związki”. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Fundacja im. Heinricha Boella, 28-29.09. 2012.

Wykłady gościnne

 • Catholicsm and reproduction in socialist and postsocialist Poland: “Some arguments used against contraception do not always correspond to reality”/Katalikybė ir reprodukcija socialistinėje ir posocialistinėje Lenkijoje: Kai kurie argumentai prieš kontracepciją ne visada atitinka tikrovę, 18.04.2024, Uniwersytet Wileński.
 • "People, Not Ideology”: On the struggle for LGBTQ rights in Poland, Leverhulme Lecture, Oxford School of Global and Area Studies, Nissan Institute Lecture Theatre, Tuesday 10 May 2022, https://www.rees.ox.ac.uk/event/people-not-ideology-on-the-s...
 • Sex during the Cold War: Sex Education in Socialist Poland (Book talk: To See a Moose), Department of History and Civilisation, European University Institute, Florencja (online), 13.01.2022
 • Book talk: To See a Moose, Department of Anthropology, University of Edinburgh (online), 24.09.2021
 • Book talk: Gender, Pleasure, and Violence, New Book Forum: Science, Medicine, Environment, Universität Zürich i ETH Zürich (online), 28.10.2021
 • Book talk, Department of History, University of Maryland, 14.04.2021.
 • Book talk, Instytut Antropologii Społecznej, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 03.05.2021,
 • ‘A woman should follow her own conscience’: Understanding Catholic involvement in demonstrations against the abortion ban in Poland, REES Seminar/Leverhulme Lecture, Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford, 21.01.2021.
 • “From ‘the ordinary recklessness of girls’ to #MeToo: Tracing changes of legal and discursive practices around sexual violence in Poland”. Gender and Transformation in Europe Workshop, Center for European and Mediterranean Studies, New York University, NY, Nov. 2, 2018 (seminar presentation).
 • Socialist Sex Education, Russian and East European Studies, University of Pennsylvania, Nov. 6, 2018.
 • 'Becoming a Homosexual.' Medicine and Sexual Identities during the Long 1970s in State Socialist Poland, University of Glasgow, 19.04.2017.
 • Does 'Gender Ideology' Pose a Threat to the Polish Nation? Tracing Historical Roots of Current Moral Panic in Central Europe. Department of Social Anthropology, University of St Andrews, 7.04.2017.
 • “God himself is the author of marriage”: Tracing the development of moral panic over gender and sexuality in Poland, Goldsmiths, University of London, 29.03.2017
 • Gender on Trial: Tracing changes of legal and discursive practices around sexual violence in Poland. International Gender Studies Centre, Lady Margaret Hall, University of Oxford, 28.01.2016.
 • Forgetting Sexual Violence in Poland. Memory, Discourse, and Diversity: A Research colloquium at the Department of Diversity and Social Conflict, Humboldt-Universität zu Berlin, 20.11.2015
 • Badania antropologiczne nad seksualnością w czasach PRL-u, posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, IEiAK, UW, 8.05.2015.
 • „Córki” św. Faustyny. Duchowa sprawczość współczesnych wizjonerek, Instytut Badań Literackich PAN, 16.04.2015.
 • Polish Sex Revolution? Sexuality and Gender in the 1970s and 1980s, Institut für Europäische Ethnologie, Universität Wien, 22.01.2015.
 • Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa – docentka, emancypantka, mistrzyni. Wykład inauguracyjny, Jubileusz 75-lecia PUNO & Nowy rok akademicki 2014/15, Polski Universytet na Obczyźnie, Londyn, 17.10.2014.
 • Lekkomyślna i prowokująca. Płeć i seksualność w wiedzy eksperckiej i na sali sądowej, wykład w ramach spotkań oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 28.02.2013.
 • Denying Sexual Violence: Sexology, Gender and Expert Witnesses in Poland, Harvard Social Anthropology Program Seminar Series, 28.03.2011.
 • Koncepcje ciała i płci we współczesnej medycznej wiedzy o seksualności, Sekcja Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii, cykl wykładów „Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym”, Instytutu Historii PAN, Warszawa, 18.02.2010.
 • Kategoria gender w badaniach nad religijnością, Wykłady Terra Ethnographica, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 18.03.2009.
 • Religia a sprawczość kobiet w Polsce; Seminarium Kobiety, feminizm, demokracja, IFiS PAN, 25.03.2009.
 • Antropologia seksualności: czytając „Sztukę kochania”; Spotkania z polską antropologią, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 27.05.2009.

Nagrody i stypendia

 • Erasmus Plus, visiting lecturer: Universidad de Granada, 5-9.02.2024
 • Nominacja do Nagrody im. Beaty Pawlak, 2023, przyznawanej przez Fundację Batorego za książkę Odejdź.
 • Nominacja do Nagrody im. Marcina Króla, 2023, przyznawanej przez Fundację Batorego za książkę Odejdź.
 • Leverhulme Visiting Professor, Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford, styczeń 2021 - czerwiec 2022.
 • Nagroda Clio przyznawana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: III nagroda, 2018 r., za książkę Zobaczyć łosia.
 • Imre Kertész Kolleg Jena, Friedrich-Schiller-Universität, fellow, projekt: Tracing the Evolution of Sexuality and Gender Panic in Central Europe: The Case of Poland, październik 2017-marzec 2018.
 • European Visiting Research Fellowship przyznane przez Caledonian Research Foundation i Royal Society of Edinburgh; Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, kwiecień-sierpień 2017, projekt: History of European Non-normative Sexuality in the 1970s: Polish Sexology in Comparative Perspective.
 • Imre Kertész Kolleg Jena, Friedrich-Schiller-Universität, fellow, projekt:  The History of Sexuality in Socialist and Post-Socialist Poland, sierpień-wrzesień 2016.
 • Erasmus Plus, visiting lecturer:  Goldsmiths, University of London, 28-31.03.2017; University of Oxford, School of InterdisciplinaryArea Studies; Russian and East European Studies, 30.01.2020-07.02.2020, 25-30.01.2016; Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie, 19-22.01.2015.
 • Nagroda Clio przyznawana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: II nagroda, 2015 r., za książkę Płeć przyjemność i przemoc.
 • Nagroda Clio przyznawana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: III nagroda, 2010 r., za książkę Potęga ciszy.
 • Stypendium w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów (realizowanego ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), rok akademicki 2009/2010.
 • Fulbright Senior Award. 2.02.2010 otrzymałam stypendium Fulbrighta (Senior Advanced Research Grant) na dziewięciomiesięczny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Ze stypendium nie skorzystałam z uwagi na otrzymanie Marie Curie Fellowship.
 • Erasmus – Teaching Staff Mobility (program europejski): Saxo Institute, Department of European Ethnology, University of Copenhagen, Denmark, 10-14.03.2013 (prowadzenie zajęć: Cultural Processes in Europe, 6 godz.); Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 04-08.05.2010 i 18-22.05.2010 (prowadzenie zajęć: Thinking sex and politics. Discourses and practices in Poland and Germany, 2 razy po 11 godz., wspólnie z dr Aniką Keinz).; Saxo Institute, Department of European Ethnology, University of Copenhagen, Denmark, 12.02.-01.03.2009 (prowadzenie zajęć: Cultural Processes in Europe, 12 godz.).
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Visiting scholar, wrzesień-grudzień 2006, staż badawczy w New School for Social Research, Transregional Center for Democratic Studies, Nowy Jork, .
 • Stypendium rządowe Królestwa Danii. Visiting scholar, kwiecień-czerwiec 2005, staż badawczy Københavns Universitet, Katedra Etnologii.
 • 11-29.07.2004, szkoła letnia: Democracy & Diversity. Graduate Summer Institute, Kraków, zorganizowana przez Transregional Center for Democratic Studies, New School for Social Research, New School University, Nowy Jork (udział sfinasowany przez TCDS New School oraz Network of East-West Women).
 • Stypendium programu TEMPUS. Semestr letni roku akademickiego 1998/99 studia w Katedrze Etnologii oraz w Instytucie Antropologii Społecznej, Københavns Universitet.

Członkostwo w organizacjach

 1. European Association of Social Anthropologists (od 2006 r.).
 2. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2012 r.).
 3. Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury „Pasaż  Antropologiczny” (2002-2008).