Pracownicy
Tadeusz Baraniuk - fotografia
pracownik naukowy emerytowany
Obszary zainteresowań:
etnologia, kultura duchowa i folklor Polski i krajów słowiańskich, antropologia opowieści, Bojkowszczyzna; badania terenowe - Polska, Ukraina
tbaraniuk@interia.pl dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
koordynatorka ds. mobilności (programy CEEPUS, Erasmus, Erasmus Mundus)
Obszary zainteresowań:
antropologia migracji, islam, gender studies, antropologia lingwistyczna, etnografia Bałkanów, badania nad Polonią
k.bielenin@uw.edu.pl +48 22 55 31 657 dyżury
samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny
Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badań
Obszary zainteresowań:
popularyzacja nauki, psychologia kulturowa, akulturacja, badania religijności, antropologia młodzieży
a.binka@uw.edu.pl 22 55 316 54 dyżury
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
realizacja grantu NCN FUGA
Obszary zainteresowań:
antropologia mobilności (uchodźstwa, migracji, turystyki), krytyka postkolonialna i kolonialne dziedzictwo, wyzwania metodologiczne w badaniu mobilności, imigranci w Polsce, diaspora tybetańska, Indie
nbloch@amu.edu.pl
pracownik emerytowany
Obszary zainteresowań:
zagadnienia regionalizacji Polski; kultura religijna i społeczna; obszar badań: Mazowsze, Podlasie, Wileńszczyzna.
kbraun@uw.edu.pl
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
realizacja grantu NCN - SONATA
Obszary zainteresowań:
antropologia migracji: migracje Afrykanów do Europy, antropologia rozwoju; globalizacji; antropologia płci; antropologia religii: rodzime religie afrykańskie, synkretyzm, czarownictwo; antropologia tańca; obszar badań: Afryka Zachodnia (Gwinea Bissau), Nepal, Polska
magdalenabrzezin@gmail.com
asystent naukowy
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
tematy badań: muzyka, media, internet, sztuka, ciało;obszary badań: Afryka wschodnia (grupy Tumbuka, Tonga, Chewa), rdzenni Australijczycy z grupy Koori, serwisy społecznościowe, Podlasie;perspektywy badawcze: nowa antropologia rzeczy, ucieleśnienie, synestezja, metoda krytyczna
piotrcichocki81@gmail.com +48 22 553 16 55 dyżury
specjalista
administrator USOS
m.gluszek@uw.edu.pl +48 22 55 316 16 dyżury
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
Obszary zainteresowań:
antropologia religii, antropologia organizacji, antropologia poznania, metodologia badań, socjalizm i post-socjalizm; Rosja (szczególnie Syberia), Azja Wewnętrzna, Europa
a.halemba@uw.edu.pl 22 5531657 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
tożsamości zbiorowe, mobilność przestrzenna (migracyjna i turystyczna), badania czasu wolnego (leisure studies), analiza dyskursu, antropologia europeizacji
a.horolets@uw.edu.pl
adiunkt
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Obszary zainteresowań:
gender studies, antropologia jedzenia i konsumpcji (turystyka kulinarna i patrymonializacja praktyk jedzeniowych), antropologia polityczna (maternalizm polityczny, obywatelstwo, ruchy społeczne), krytyczne studia nad rozwojem (gender and development), etnografia Meksyku; obszary badań etnograficznych: Meksyk (miasto Meksyk, stan Meksyk: Zona Mazahua, stan Oaxaca), Polska
r.hryciuk@uw.edu.pl +48 22 55 31657 dyżury
adiunkt naukowy
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
Obszary zainteresowań:
społeczna i kulturalna historia medycyny, historia reprodukcji i praw reprodukcyjnych, historia marketingu farmaceutycznego, historia kobiet i płci, historia porównawcza, historia transnarodowa 
ignaciuk.agata@gmail.com
starszy specjalista
pełnomocnik Dyrektora ds. organizacyjnych; pełnomocnik ds. USOS
j.jasionowska@uw.edu.pl +48 22 55 316 16; tel./fax +48 22 55 316 11 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna, Etnografia Kaukazu (w szczególności Dagestanu), islam na Kaukazie Północnym, konflikty na Kaukazie, zastosowanie programów komputerowych w analizie materiałów terenowych. Obszar badań: Dagestan, Kaukaz Północny.
iwona.kaliszewska@gmail.com +48 22 5531654 dyżury
asystent naukowy
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
Obszary zainteresowań:
antropologia sztuki, kulturowe uwarunkowania postrzegania obrazu; biografia rzeczy i społeczne tworzenie zabytków dziedzictwa narodowego
evakot@poczta.onet.pl +48 22 553 16 58 dyżury
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członkini Komisji Wyborczej WH UW, przewodnicząca Instytutowej Komisji ds. Doktorantów, przewodnicząca Instytutowej Komisji Bibliotecznej
Obszary zainteresowań:
antropologia płci i seksualności, religijność współczesna, konwersja religijna, gender studies, historia seksualności, przemoc seksualna, kulturowe uwarunkowania edukacji seksualnej
akoscianska@uw.edu.pl +48 22 553 16 58 dyżury
specjalista
administracja Instytutu; serwis informacyjny
m.h.kowalska@uw.edu.pl +48 22 55 316 11; tel./fax +48 22 55 316 12
kustosz
kierownik działu zbiorów: biblioteki i archiwum
Obszary zainteresowań:
humanistyka cyfrowa; cyfryzacja zasobów antropologicznych; biblioteki cyfrowe; wyszukiwanie informacji z zakresu antropologii kulturowej i etnologii w Internecie
j.m.kozminska@uw.edu.pl +48 22 55 316 15
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
realizacja grantu NCN FUGA
Obszary zainteresowań:
etnografia Amazonii i Ameryki Północnej; pokrewieństwo; akulturacja i społeczeństwa metyskie; etnohistoria zachodniej Amazonii; antropologia nowoczesności, państwa i materialności; obszar badań: rzeka Ukajali (wschodnie Peru)
l.krokoszynski@gmail.com
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
etnopolitologia, antropologia ekonomiczna (zwłaszcza kwestie pracy, liczenia, podejmowania decyzji), kultura współczesnej wsi
a.krzyworzeka@uw.edu.pl +48 22 55 31 658 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna; antropologia państwa; miejsce i przestrzeń; infrastruktura i budownictwo; materialnosć; antropologia oporu; ruchy protestu; anarchizm; "teoria afektu"
m.laszczkowsk5@uw.edu.pl 22 553 16 55 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Pełnomocnik ds. praktyk w IEiAK UW
Obszary zainteresowań:
Problematyka etniczna i tożsamościowa: stosunki między państwem/kulturą dominującą i grupami mniejszościowymi, tożsamość i relacje etniczne w społecznościach lokalnych na pograniczach, sytuacja mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, procesy narodotwórcze. Obszar badań: Republika Sacha w Federacji Rosyjskiej i Ukraina.
w.lipinski@uw.edu.pl +48 22 55 31 657 dyżury
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
sekretarz Rady Naukowej IEiAK UW
Obszary zainteresowań:
antropologia religii, epistemologiczne problemy związane z reprezentacją islamu i chrześcijaństwa w literaturze antropologicznej, (anty)synkretyzm religijny i relacje muzułmańsko-chrześcijańskie na terytoriach postosmańskich, uzdrowienia religijne, materialność religijna, sekularyzacja i postsekularyzm. Obszar badań: Bułgaria, Polska, Ukraina
magdalena.lubanska@uw.edu.pl +48 22 55 316 58 dyżury
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Realizacja grantów Sonata Bis NCN, Opus NCN, NPRH
Obszary zainteresowań:
kulturowe obrazy dzieciństwa, metodologia badań z dziećmi,  rodzina i pokrewieństwo, kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych
ewamac@vp.pl
profesor nadzwyczajny UW
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
kierownik Zakładu Antropologii Politycznej i Ekonomicznej; Przewodnicząca Rady naukowej IEiAK,członek Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia polityczna; wiedza potoczna; etnopolitologia; etnografia użytkowania mediów, etnografia usieciowionej rzeczywistości. Obszar badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale)
a.malewska-szalygin@uw.edu.pl +48 22 55 316 11 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Obszary zainteresowań:
antropologia muzyki, antropologia współczesności, kwestie tradycji i tożsamości w kontekście współczesności, film etnograficzny, dziedzictwo niematerialne, tradycjabadania: Białoruś, Ukraina, Mazowsze, Kurpie, Serbia, Podhale, Wilamowice
maria.malanicz@gmail.com +48 22 5531656
profesor emerytowany
Obszary zainteresowań:
relacje międzyetniczne, tożsamość etniczna, badania nad społecznością Romów w Polsce i w Europie, badania na pograniczu polsko-białorusko-litewsko-ukraińskim
l.mroz@uw.edu.pl dyżury
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Komiji Dydaktycznej IEiAK UW
Obszary zainteresowań:
antropologiczne marginalia: problemy na pograniczu etnografii, kryminologii, patologii etc., problemy odmienności (dewiacji) w społecznościach lokalnych, relacje między jednostką i kulturą; procesy kreacji kompetencji kulturowej, kulturowe uwarunkowania komunikacji w społecznościach wiejskich, życie rodzinne, problematyka pokrewieństwa i komunikowania się w społecznościach lokalnych Rodopów Środkowych (Bułgaria)
a.perzanowski@uw.edu.pl +48 22 553 16 55 dyżury
profesor emerytowany
Obszary zainteresowań:
etnografia Polski i Słowiańszczyzny, zwłaszcza ludowa architektura i sztuka; obszar badań: Polska, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bałkany (Macedonia, Bułgaria)
adiunkt
kierownik Zakładu Antropologii Medycyny i Cielesności
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała i medycyny; kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych; badania nad dzieciństwem; antropologia literatury
m.walkowicz@uw.edu.pl +48 22 55 31 658 dyżury
Tomasz Rakowski fot. Oyungerel Tangad
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
członek Rady Naukowej IEiAK UW i Rady Wydziału Historycznego UW
Obszary zainteresowań:
antropologiczne badania biedy i bezrobocia, badania oddolnych procesów rozwojowych, antropologia sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowana animacja kultury, najnowsza metodologia badań terenowych, fenomenologia i przedtekstowość w badaniach etnograficznych, antropologia rzeczy i materialności, antropologia medyczna
tomaszrak@tlen.pl +48 22 55 31 658 dyżury
asystent naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Obszary zainteresowań:
antropologia dzieciństwa, antropologia rodziny, antropologia literatury, autoetnografia
marysiareimann@gmail.com
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Rady WH; członek Komisji ds. Regulaminu Wydziału Historycznego
Obszary zainteresowań:
antropologia wizualna, antropologia śmierci, zagadnienia związane z teorią i metodologią antropologii współczesnej
slawomir.sikora@uw.edu.pl +48 22 55 316 55 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
członek Komisji Dydaktycznej IEiAK UW, członek Komisji oceniającej pozostałych nauczycieli akademickich Rady WH
Obszary zainteresowań:
antropologia etniczności, współczesne przemiany kulturowe narodów syberyjskich; obszar badań: Polska, Ukraina, Litwa, Syberia południowa
l.smyrski@uw.edu.pl +48 22 55 316 55 dyżury
profesor emerytowany
Obszary zainteresowań:
antropologia ekonomii, teoria kultury, problemy komunikacji międzykulturowej i integracji europejskiej; obszar badań: Polska, Bretania, Macedonia, Mongolia
e-mail do sekretariatu: etnologia@uw.edu.pl +48 22 55 316 11 dyżury
młodszy bibliotekarz
rafal.marcin.smialecki@gmail.com 22 55 316 14 dyżury
profesor nadzwyczajny
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
kierownik Zakładu Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych; Dyrektor studiów niestacjonarnych IEiAK UW; koordynator programu Socrates-Erasmus na Wydziale Historycznym UW; członek Rady WH UW; udział w Komisji "A" Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
antropologia symboliczna, wierzenia tradycyjne i kultura duchowa; obszar badań: Azja Centralna, Daleki Wschód.
jswasilewski@uw.edu.pl +48 22 55 316 59 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
członkini Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
problematyka etniczna i tożsamościowa w Europie Środkowo-Wschodniej; etnografia regionalna - zagadnienia działalności regionalnej i tworzenia/kształtowania wspólnot lokalnych oraz działań na rzecz dziedzictwa kulturowego; antropologia rzeczy i muzealnictwa; Badania: Polska: Mazowsze, Suwalszczyzna, Podlasie; pogranicze polsko-litewsko-białoruskie; Republika Białoruś.
k.waszczynska@uw.edu.pl +48 22 55 31 657 dyżury
profesor zwyczajny
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
przewodnicząca Komisji Dydaktycznej IEiAK UW; członkini Komisji ds. doktorantów WH UW; Instytutowy Opiekun doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała, antropologia podróży i turystyki, antropologia literatury
anna.wieczorkiewicz@uw.edu.pl +48 22 55 31 659 dyżury
adiunkt
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Zastępca Dyrektora ds Studenckich, Koordynator programu MOST; Koordynator współpracy z MISH; członek Komisji Dydaktycznej IEiAK UW
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna
hubertwier@gmail.com +48 22 5531653 dyżury
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
realizacja grantu NCN FUGA
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna, childhood studies, psychiatria dzieci i młodzieży, pamięć społeczna, pamięć niedyskursywna, antropologia wizualna, antropologia przestrzeni, materialność
anna.witeska@gmail.com
Fotografia Macieja Ząbka
profesor nadzwyczajny UW
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Dyrektor IEiAK UW; kierownik Zakładu Badań Etnicznych i Międzykulturowych
Obszary zainteresowań:
Etnografia Afryki i Bliskiego Wschodu, studia uchodźcze, migracyjne i nad islamem, problematyka etniczna, antropologia społeczna, polityczna i stosowana.
m.zabek@uw.edu.pl +48 22 5531659 dyżury
profesor zwyczajny
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
kierownik Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych; członkini Rady WH UW; udział w Komisji "A" Rady WH UW
Obszary zainteresowań:
antropologia religii: studia nad apokryfem, modlitwą i ofiarą, ikonografią sztuki sakralnej, współczesną ekspresją religijną oraz jej związkami z tożsamością; teoria kultury, religijność na pograniczu kulturowym (katolicko-prawosławnym)
h.m.zowczak@uw.edu.pl +48 22 55 316 59 dyżury
Jacek Żukowski
samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
Archiwum naukowe
Obszary zainteresowań:
antropologia ekologiczna (etnobiologia; ekologia historyczna; konflikty ekologiczne)antropologia stosowana (praktyczne przełożenie wiedzy i badań etnograficznych na rozwiązania instytucjonalne; badania jakościowe w ochronie środowiska)tradycyjna kultura ludowa (architektura drewniana, tradycyjne rzemiosło)obszar badań: Wschodnie Mazowsze, aglomeracja warszawska, Kurpie Zielone, Podlasie
j.zukowski@uw.edu.pl +48 22 55 31 653
1938-2014
profesor
Obszary zainteresowań: antropologia pracy, etnografia Europy, zwyczaje w kulturze współczesnej; obszar badań: Polska, Bałkany