Zasoby biblioteki

Biblioteka Instytutu posiada specjalistyczny księgozbiór, obejmujący 30 tysięcy woluminów książek, czasopism i prac dyplomowych.

W naszych zbiorach znajduje się niezwykle cenny depozyt Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (ok. 1200 pozycji, pochodzących z XIX i pocz. XX w.), jak również ocalały księgozbiór Katedry Etnografii we Lwowie oraz części zbiorów wybitnych etnologów, takich jak: W. Dynowski, A. Kutrzeba-Pojnarowa, Z.Sokolewicz, A.Zadrożyńska, E. i M. Frankowscy, M. Federowski i inni.

W bibliotece gromadzone są publikacje polskie i zagraniczne z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, etnografii oraz nauk społecznych i humanistycznych.

Wraz z rozwojem dyscypliny etnologii/antropologii kulturowej zmienia się profil gromadzenia zbiorów, punkt ciężkości przesuwa się w stronę antropologii współczesności, zagadnień związanych z kulturą popularną i masową, antropologią etniczności, gender studies, wizualnością, turystyką aż po globalistykę. Duży nacisk kładziony jest na gromadzenie literatury zagranicznej.

Powiązane materiały