dr Iwona Kaliszewska

adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

Kontakt

i.kaliszewska@uw.edu.pl
+48 22 5531654

Iwona Kaliszewska – adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się badaniem praktyk związanych z ekonomią islamską, ekonomią/gospodarką nieformalną oraz przemocą państwa. Od 2004 prowadzi etnograficzne badania terenowe na Kaukazie Północnym, ostatnio także w Ukrainie i na pograniczu polsko-ukraińskim. Wraz z Kacprem Czubakiem reżyserowała film dokumentalny o byłej dagestańskiej zapaśniczce pt. „Strongwoman” (2014).  Autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce kaukaskiej. Jej najnowsza książka  “For Putin and for Sharia. Dagestani Muslims and the Islamic State” została właśnie opublikowana przez Cornell University Press.

Obszary zainteresowań

antropologia polityczna, antropologia ekonomiczna (antropologia korupcji), Etnografia Kaukazu, islam na Kaukazie Północnym, konflikty na Kaukazie, zastosowanie programów komputerowych w analizie materiałów terenowych. Obszar badań: Dagestan, Kaukaz Północny, Ukraina.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Wykształcenie• 1999-2005 Uniwersytet Warszawski, kierunek: informatyka, dyplom magistra (2005).
• 2003-2007 Uniwersytet Warszawski, kierunek: etnologia, dyplom magistra (2007).
• 2003-2004 Studium Form Fotograficznych.
• 2008- 2012 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie na kierunku etnologia.
• styczeń 2013 obrona doktoratu w IEIAK UW.

 

Dydaktyka

• Laboratorium: Codzienność młodych Gruzinów. Badania w Tbilisi i Gori 2013/2014
Problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, 2009/2010.
• Komputerowa analiza wywiadów, 2008/2009, 2009/2010.
• Komputerowe techniki wspomagania analizy materiałów etnograficznych (wraz z B. Borkowską), r. akad. 2010/2011.
• Laboratorium: Religijne i świeckie autorytety na Podolu Wschodnim (wraz z I. Kołodziejską-Degórską) r. akad. 2009/2010 i 2010/2011.
• Antropologia stosowana. Ścieżka ukraińska, 2010/2011.
• Antropologia stosowana. Antropologia w dziennikarstwie: reportaż. 2010/2011.
• Kaukaz w perspektywie antropologii politycznej, 2011/2012.
• Praktyki terenowe w ramach laboratorium, obwód winnicki,  Podole Wschodnie, Ukraina, 2010-2011.
• Praktyki terenowe ze studentami studiów magisterskich, Użhorod, Ukraina, lipiec 2010.

 

 

 

Publikacje

Książki

 • Kaliszewska I. For Putin and for Sharia. Dagestani Muslims and the Islamic State, Cornell University Press, 2023.
 • Kaliszewska I. Falkowski M. Veiled and Unveiled in Chechnya and Daghestan, Hurst Publishers, 2016.
 • Kaliszewska I. Za Putina i za szarijat. Dagestańscy muzułmanie o Rosji i państwie islamskim, WUW, 2016.
 • Voell S., Kaliszewska I., eds. State and Legal Practice in the Caucasus. Anthropological Perspectives on Law and Politics, Ashgate, 2015
 • Kaliszewska I., Everyday Life in the North Caucasus, URIC, IV 2011 [raport published  in Polish and English in form of a book].
 • Kaliszewska I., Falkowski M., Matrioszka w hidżabie [Matrioshka in hijab. Esseys on Dagestan and Chechnya] , SIC!, 2010.
 • Kaliszewska I. Życie codzienne na Kaukazie Północnym, kwiecień 2011. Opracowane w ramach projektu rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o krajach pochodzenia współfinansowanego przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców (122 strony).

Artykuły naukowe oraz rozdziały w książkach

 

 • Cullen Dunn, E, Kaliszewska I. 2023. "Distributed humanitarianism.” American Ethnologist 50: 19–29.
 • Kaliszewska I. “Halal landscapes of Dagestani entrepreneurs in Makhachkala”. Ethnicities, 2020.
 • Kaliszewska I. “What good are all these divisions in Islam?”. Everyday Islam and normative discourses in Daghestan. Contemporary Islam, 6/2019.
 • Kaliszewska I. Sacred Sites and Not-So-Dirty Money in Daghestan, North Caucasus. Journal of Ethnology and Folkloristics. 13(2)/2019.
 • I. Kaliszewska, J. Schmidt, M. Kaleta, 2022, The Islamic Framing of the Economic Activities of Salafi-oriented Muslims in Dagestan, North Caucasus: An Anthropological Approach, „Slavic Review”, t. 81, nr 2, s. 442-461.
 • I. Kaliszewska, J. Schmidt, 2022, Nobody Will Marry You If You Don’t Have a Pension’. Female Bribing Practices in Dagestan, North Caucasus, „Caucasus Survey”, t. 10, nr 1, s. 1-24.
 • Kaliszewska I., Cheese bribe. Viewing social changes through food and mobility in Daghestan, North Caucasus, Sociological Studies, 4/2018. http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne...
 • Kaliszewska I., Kołodziejska-Degórska I. Social context of wild leafy vegetables uses in Daghestan, Journal for Ethnobiology and Ethnomedicine, 2015. https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s1300...
 • Kaliszewska I. „I wait for enlighted times”. Story of Issa Kodzoev, Ingush writer [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 6/2013.
 • Kaliszewska I., Ramzan's Chechnya, New Eastern Europe, Special Edition 2011.
 • Kaliszewska I., South Ossetia: Sad Independence [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 6/2011.
 • Kaliszewska I., Karabakh: war or discotheque? [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 5/2011.
 • Kaliszewska I., Ramzan’s Chechnya [in Polish],  Nowa Europa Wschodnia, 1/2010.
 • Kaliszewska I., The Chechen pilgrimage [in Polish], Nowa Europa Wschodnia, 4/2010.
 • Kaliszewska I., Dagestan. In quest for the lost state [in Polish] , Publications of Polish Anthropological Institute, 2/2010. http://www.pia.org.pl/sites/default/files/i_kaliszewska_said...
 • Kaliszewska I.  Karabach: Wojna i dyskoteka, Nowa Europa Wschodnia,  3-4 (XVII-XVIII) 2011.
 • Kaliszewska I. Wybory w Dagestanie. Demonstracja lojalności i pogardy, Nowa Europa Wschodnia, I (XV) 2011, styczeń-luty.
 • Kaliszewska I.,Czeczeńska pielgrzymka, Nowa Europa Wschodnia, 4/2010.
 • Kaliszewska I., Święto w którym wszyscy są równi, Nowa Europa Wschodnia, 5 (XII) 2010 wrzesień-październik.
 • Kaliszewska I., Lehastanum hayeri adaptacman yntrwac razmawaruthyunnery (z ormiańskiego: Wybrane strategie adaptacji Ormian w Polsce), Erewań 2009.
 • Kaliszewska I., Czeczenia Ramzana,  Nowa Europa Wschodnia, 5/2009.
 • Kaliszewska I., Ramzan's Chechnya, wydanie specjalnie, 2011.
 • Falkowski M., Kaliszewska I., Dagestan. Zapomniany zakątek Kaukazu, Nowa Europa Wschodnia, 1/2009.
 • Kaliszewska I. Terror od (dagestańskiego) podwórka, Nowa Europa Wschodnia,2 (XVI) 2011.
 • Kaliszewska I. Echa ZSRR. Wpływ Związku Radzieckiego na tożsamość uchodźców z Czeczenii  [w:] Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red M. Ząbek. Warszawa 2010.
 • Kaliszewska I. Rzecz o dagestańskich migrantach wracających w rodzinne strony   [w:] Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, red M. Ząbek, Warszawa 2010.
 • Kaliszewska I. Wspomagana komputerowo analiza wywiadów etnograficznych i tekstów folkloru, [w:] Folklor w dobie internetu, Toruń 2009 (grudzień).
 • Kaliszewska I., Pliszczyńska O. Unia Europejska wobec zjawiska terroryzmu w Rosji [w:] Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. Beata Piskorska, Lublin 2012.

Recenzje książek

 • Kaliszewska I. Planeta, gdzie kotłuje się i wrze. O książce Planeta Kaukaz Wojciecha Góreckiego, Nowa Europa Wschodnia, 6 (XIV) 2010, listopad-grudzień.
 • Kaliszewska I. Po co nam czołg? O książce Germana Sadułajewa Jestem Czeczenem, Nowa Europa Wschodnia, 2 (XVI) 2011.
 • Kaliszewska I. Czeczeni nie zaufali. O książce Jonathana Littella Czeczenia. Rok III. 5(XIX) 2011.

 

Projekty badawcze

 • Krajobrazy medyczne w Czeczenii i Dagestanie podczas i po pandemii Covid-19 (kierownik grantu NCN 2021-2024).
 • Antropologiczne studium korupcji w Dagestanie (kierownik grantu NCN 2016-2020).
 • Documenting Dargi Languages: Shiri and Sanzhi - uczestnik projektu badawczego finansowanego przez Volkswagen Foundation. Kierownik projeku Diana Forker, Uniwersytet w Bambergu, 2012-2015.
 • Kierownik grantu „Religijne i Świeckie autorytety w Dagestanie”  Termin realizacji projektu: 2009-2011.  Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykonawca grantu NCN „Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu Wschodnim (Ukraina) – analiza w kontekście dyskursów państwowych” pod kierownictwem Iwony Kołodziejskiej-Degórskiej.
 • Główny wykonawca grantu: Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych.  Fin. Fundusz Innowacji Dydaktycznych. Kierownik grantu: prof. Lech Mróz, 2006.
 • Główny wykonawca grantu “Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych” fin. Fundusz Innowacji Dydaktycznych. Kierownik grantu: prof. Lech Mróz, 2005-2006.
 • Kierownik projektu pt. “Polacy w Dagestanie”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007.
 • Kierownik projektu pt. “Zesłańcy i globtroterzy. Kaukaz oczami Polaków w XIX i XXI wieku”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008.

Badania terenowe

 • Badania terenowe w Shiri w Dagestanie w ramach projektu "Documenting Dargi Languages: Shiri and Sanzhi", 2012-2015.
 • Etnograficzne badania terenowe w Dagestanie, Federacja Rosyjska, 2004-2011.
 • Etnograficzne badania terenowe w Czeczenii i Dagestanie (wraz z Ievą Raubisko z University of Oxford) 2010.

Stypendia

 • Stypendium Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finlandia, marze-maj 2023.
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, luty-maj 2012,  The George Washington University.
 • Stypendium CEEPUS, wrzesień 2011, Szkodra (Albania) – porównawcze spojrzenie na islam w Albanii i na Kaukazie Północnym.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Konferencje zagraniczne

 • Poznań VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kaukaz- między Europą a Azją” Poznań, 4-6 czerwca 2018, wystąpienie: Researching corruption in the North Caucasus
 • International Conference: "Language Documentation: Past – Present – Future", Hanover/Germany, June 5-7, 2013, finansowanie z Volkswagen Foundation; Oleg Belyaev (Russian Academy of Science) & Iwona Kaliszewska . Tytuł: Shiri and Russian attrition and other issues in the sociolinguistics of Shiri
 • listopad 2011, Batumi, Gruzja „Anthropological Perspectives on Law and Order”. Tytuł wystąpienia Dagestan: Fetishism of Order.
 • listopad 2011 Batumi, Gruzja. Prowadzenie panelu podczas konferencji  „Anthropological Perspectives on Law and Order”.
 • 24-27 sierpnia 2010 – Maynooh, Irlandia. Udział i wystąpienie na międzynarodowej konferencji antropologicznej EASA (Europeal Association of Social Anthropologists). Tytuł wystąpienia: Legitimisation of Religious Law in Local Communities in Dagestan.
 • 23-27 kwietnia 2010 – Erewań, Armenia. Udział i wystąpienie w konferencji pt. “Sochranienie armianskoj nacjonalnoj identicznosti w smieszanych brakach” w Erewaniu. Tytuł wystąpienia: Polsko-ormianskie braki z sovriemiennoj Polshe.
 • 11-12 maja 2010 – Grozny, Federacja Rosyjska. Udział i wystąpienie na międzynarodowej konferencji pt. „Islam. Religia mira i soziedania”. Tytuł wystąpienia: Anthropological approach towards studying 'everyday Islam' on the example of Dagestan.
 • 3-5 czerwca 2009, udział w  workshop-ie „The Anthropology of the State”, prowadzenie Michał Buchowski, Werner Schiffaer.
 • sierpień 2008, prezentacja na konferencji EASA European Association of Social Anthropologists (EASA):  What's the difference what's my nation or religion?

Konferencje polskie

 • Kongres Antropologiczny, 23-25.10.2013. Iwona Kaliszewska, „Za dużo” i „za mało” państwa. Doświadczenie praktyk państwowych w Republice Dagestanu
 • Konferencja „KAUKAZ PO 1991 R., Studium Europy Wschodniej UW” PIĄTEK, 6 GRUDNIA Pokaz filmu "Siłaczka" wraz z komentarzem antropologicznym, reż. Kacper Czubak, Iwona Kaliszewska
 • 8 grudnia 2012 udział i wystąpienia na konferencji pt „Prawa człowieka na obszarze postsowieckim” w Katowicach. Wystąpienie dotyczące przemocy na Kaukazie Północnym.
 • 7 czerwca 2010 udział i wystąpienie podczas konferencji dotyczącej antropologii sąsiedztwa z okazji jubileuszu 75-lecia etnologii na UW.  Tytuł wystąpienia: Sąsiedztwo w obliczu walki z terroryzmem w Dagestanie.
 •  6-8 grudnia 2009 roku udział w VIII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze w Warszawie.
 • listopad 2009, Poznań – spotkanie w ramach SAID (Spotkania z Antropologią. Interdyscyplinarne Dyskusje) organizowanego przez Polski Instytut Antropologii (PIA) – prezentacja i dyskusja  (wraz z dr Mariuszem Marszewskim z Instytutu Wschodniego UAM) dotycząca islamu na Kaukazie Północnym .
 • 1-10 grudnia 2008,  udział i wystąpienie podczas Szkoly Polsko-Kaukaskiej  „Historia-Polityka-Kultura” prowadzonej przez Studium Europy Wschodniej UW i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Szkolenia i wykłady gościnne

 • Wykład o sytuacji społeczno-politycznej na Kaukazie Północnym dla Foreign Service Institute, Waszyngton 2012.
 • Wykład pt. „Stateless places in Dagestan?”, Institute of European, Russian and Eurasian Studies, George Washington Univeristy, 2012.
 • Trzy wykłady gościnne z zakresu antropologii politycznej na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi, Gruzja – listopad 2011.
 • Szkolenie dt. problemów społeczno-politycznych w Dagestanie, Czeczenii Inguszetii dla Urzędu ds. Uchodźców i Cudzoziemców, czerwiec 2010.
 • Wykład gościnny na Wydziale Orientalistycznym w Instytucie Islamu Europejskiego pt. Religia, polityka, konflikty na Kaukazie Północnym, styczeń 2010.
 • Wykład gościnny na Wydziale Orientalistycznym w Instytucie Islamu Europejskiego pt. Islam w Czeczenii, marzec 2010 i maj 2011.
 • Prowadzenie warsztatu pt. EdEt: un nuevo software para el analiisisi colaborative de datos cualitativos na Uniwersytecie Autonoma w Barcelonie – lipiec 2009.

Członkostwo w organizacjach

Działalność popularyzatorska

 • Prowadzenie seminariów naukowych w IEIAK UW (od października 2016).
 • Redakcja strony internetowej Kaukaz.net, prowadzenie pokazów slajdów oraz prelekcji popularno-naukowych.
 • Komentowanie  ważniejszych wydarzeń na Kaukazie w radio i telewizji (TOK FM, Polsat News, TVN24) oraz na stronie Nowej Europy Wschodniej.
 • Udział w dyskusjach i panelach dotyczących Kaukazu Północnego m.in 26 stycznia 2012, spotkanie z Islamem Tiekuszewm oraz Wojtkiem Góreckim pt.  „Islam na Kaukazie Północnym.
 • Spotkania promujące książkę pt. „Matrioszka w hidżabie” m.in. w Warszawie (styczeń 2011), Krakowie (luty 2011), Olsztyn (czerwiec 2011), Siedlce (grudzień 2011).
 • Prelekcje i pokazy slajdów 2007-2012, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Ziemi, Polskie Towarzystwo Eksploracyjne i in.