Inne programy

 • Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (BIP).

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (link) zostały opublikowane ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których UW jest partnerem.
Mobilności studentów zakwalifikowanych na BIP będą odbywać się na podobnych zasadach, jak w ubiegłym roku. Pracownicy oddelegowani do udziału w BIP muszą być kwalifikowani na zasadach i według limitów określonych w konkursach dla mobilności pracowniczych STT i STA. BIPy (część fizyczna i wirtualna) objęte tym konkursem muszą odbyć się do 31.07.2024 r. Konkurs trwa w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.
Pytania dot. BIPów prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. + 22 55 24 068).

 • Nabór na wyjazdy studentów w ramach umowy bilateralnej z University College of London na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie BWZ. Zapraszamy! 
   
 • Japonia – konkursy na stypendia zagraniczne dla studentów:
  a) studia częściowe w semestrze zimowym 2023/24:
  - Hokkaido University do 20 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  - Saitama University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  - Tohoku University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  - Doshisha University do 10 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  - Nagoya University do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  - Keio University do 28 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  b) letniego kursu języka japońskiego (online) do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenia
   
 • Wyjazd do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej:
  Kraj: GRUZJA
  Okres pobytu: 1 semestr
  Liczba stypendiów: 2
  Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
  Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich. 
  Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.
  Warunki finansowe:
  Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium. Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student. Więcej

---

Informacje o innych programach i możliwościach wymiany dostępne są na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://buwiwm.edu.p) oraz Biura Współpracy Zagranicznej UW (www.bwz.uw.edu.pl). Proszę również śledzić tę stronę, ponieważ co jakiś czas będą pojawiać się informacje o jeszcze innych możliwościach wyjazdowych i stypendiach zagraniczych.