Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych, roboczych spotkań interdyscyplinarnych dotyczących studiów nad migracją, diaspora, turystyką i szeroko rozumianą mobilnością. Odbywają się raz w miesiącu, w wybrane wtorki o godzinie 17:00, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (w roku 2021/2022 niektóre spotkania - online).

Seminaria trwają ok. 1,5 godziny, pierwsza część ma formę prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych wcześniej tekstów czy artykułów. Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Organizatorkami seminarium są dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (k.bielenin@uw.edu.pl) i dr hab. Anna Horolets, prof. ucz. (a.horolets@uw.edu.pl). 

Aktualne informacje o naszych seminariach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz na profilu IEiAK na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania:

 • 17 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 17.00, sala 108, Żurawia 4 w Warszawie: dr Aleksandra Winiarska (ISNS UW i OBM UW): Warszawa wielokulturowa -- refleksje z badań i projektów na przestrzeni ostatnich 10 lat


Dotychczas odbyły się spotkania:

2022

 • 15 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 17.00 (aula na parterze, Żurawia 4): dr Marek Szonert (badacz niezależny) oraz dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz. (Wydział Socjologii UW): Od modelu „kosza na śmieci” do „instytucjonalnego brikolażu”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016-2022 
 • 29 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 17.00 (ONLINE): dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ (IEiAK UJ): Przypisana etniczność, praca ciała i nierówny dostęp, czyli o pozycjonowaniu w terenie. Na marginesie badań z ukraińskimi imigrantami z Polski w Kanadzie
 • 25 października 2022 r. (wtorek), godz. 17.00 (sala 108 i ONLINE): dr Helena Patzer (IEiAK UW): Troska na odległość. Migranci jako agenci rozwoju
 • 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00 (ONLINE): dr Krzysztof Kardaszewicz (OBM UW): Fetysz edukacyjny i chińska migracja do Polski
 • 17 maja 2022 r. (ONLINE): dr Paweł Lewicki (European University Viadrina in Frankfurt (Oder)): Resilience and necronormativity: EU migration control and the case of HIV positive, marginalized migrants from Poland in Berlin

2021

 • 14 grudnia 2021 r.: dr hab. Monika Kujawska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki): "Rośliny lecznicze w procesie migracji. Z badań wśród imigrantów europejskich i paragwajskich w Lesie Atlantyckim w Argentynie".
 • 9 listopada 2021 r.: Caroline Rodrigues (Federal University of Santa Catarina – UFSC, Brazylia): "<<This is not a bilingual school>>: Raciolinguistic ideologies in Haitian children experience in a Brazilian school”
 • 17 czerwca 2021 r.Ruxandra Ana (IEiAK UW): "Soy Cubano, soy popular: taniec, praca, mobilność w perspektywie transnarodowej"
 • 20 maja 2021 r.: dr William Wheeler (University of Manchester, Leverhulme Early Career Fellow): “Just somewhere to lay my head’: Destitution, disbelief and coercive control in the UK’s asylum system"
 • 22 kwietnia 2021 r.: dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (IEiAK UW, Visiting Professor w Departamencie Lingwistyki Uniwersytetu Federalnego Santa Catarina we Florianopolis): "Polok co nie godo po polsku to głupi Polok. Praktyki, ideologie i polityki językowe potomków Polaków w południowobrazylijskiej wsi" (online): VIDEO

2020

 • 10 marca 2020 r.: dr Hannah Wadle (IEiAK UAM) “Tourism Longing and Sehnsuchtsorte of Central and Eastern European Societies​” (seminarium w języku angielskim)
 • 25 lutego 2020 r: Olga Cojocaru (Ośrodek Badań nad Migracjami UW), “In the meanwhile: Time welfare and prolonged temporariness of Moldovan domestic workers in Italy”.
 • 16 stycznia 2020 r.: dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, "Problem migracji w Indiach i Pakistanie w kontekście napięć o podłożu komunalistycznym i narracji nacjonalistyczno-ideologicznej".

2019

 • 9 grudnia 2019 r.: dr hab. Jakub Grygar i Barbora Novakova z Charles University, Prague, "Recognition and Othering: Enacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague".
 • 19 listopada 2019 r.: dr Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński), wygłosił referat "Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post-)kryzysowej Islandii".
 • 22 października 2019 r.: dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM, wygłosiła referat "Mobilność, bezruch i (trans)lokalność. O metodach badań dotyczących mobilności w praktyce". Seminarium organizowane jest wspólnie z Sekcją Antropologii Społecznej PTS.
 • 4 czerwca 2019 r.: dr Renata Hryciuk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawiła referat pt. "Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku".
 • 14 kwietnia 2019 r.: dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawił referat pt. "Obozy dla uchodźców w Afryce. Schronienie czy pułapka?" Głos w dyskusji zabrali 
  o   dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz
  o   dr hab. Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. 
 • 26 marca 2019 r.: Vidmantas Vyšniuaskas z Vytautas Magnus University, Kaunas, przedstawił referat pt. “Migration and the identity changes in Soleczniki region, Lithuania, during Soviet times”
 • 19 lutego 2019 r.: dr Ignacy Jóźwiak z Ośrodka Badań nad Migracjami UW przedstawił referat pt. "Transnarodowe powiązania na zachodnim pograniczu Ukrainy. Etnografia mobilności, pracy i obywatelstwa w niepewnych czasach".
 • 15 stycznia 2019 r.: dr Natalia Bloch z IEiAK UAM i IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Migracje, uchodźstwo, turystyka – (nie)oczywiste przecięcia. Przykłady z Indii".

2018

 • 20 listopada 2018 r.: dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. IAE PAN, z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawiła referat pt. "Kobiety uchodźczynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja kulturowa a życie w konflikcie tradycyjnych ról płciowych".
 • 4 września 2018 r.: dr Sarah Scholl-Schneider z Johannes Gutenberg-University Mainz, przedstawiła referat pt. “Visual bridges? Methodological approaches to German expellees’ return visits” (Seminarium w języku angielskim).
 • 21 czerwca 2018 r.: dr Ivaylo Markov z Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences przedstawił referat pt. “Migration, remittances and socio-cultural dynamics: The case of Albanians from the Republic of Macedonia”. (Seminarium w języku angielskim). 
 • 14 czerwca 2018 r.: dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „To wy w Europie też potrzebujecie wiz do Stanów? O badaniu amerykańskiego reżimu deportacyjnego.”
 • 10 maja 2018 r.: Kamila Fiałkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Migracje sezonowe, czyli tam i z powrotem”.
 • 26 kwietnia 2018 r.: dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Płeć, naród, uchodźcy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji".
 • 15 marca 2018 r.: dr hab. Anna Sosnowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Etniczność i kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa polskich imigrantów w Nowym Jorku”
 • 11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych wygłosił referat "Stan zachowania źródeł do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".

2017

 • 14 grudnia 2017 r.: dr Joanna Kulpińska z UJ, wygłosiła referat "Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego"
 • 9 listopada 2017 r.: „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diasporą” - spotkanie robocze wokół artykułów Arkadiusza Żukowskiego „Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands: exploring the polymorphs”.
 • 12 października 2017 r.: dr Izabela Stąpor z Wydziału Polonistyki wygłosiła referat  „Słownictwo polonijne w Brazylii (na przykładzie podręczników wydawanych w Kurytybie na przełomie XIX i XX wieku)”