mgr Krzysztof Braun

pracownik emerytowany

Przydatne linki

Kontakt

kbraun@uw.edu.pl

Studia etnograficzne ukończyłem w 1971 r. w Katedrze Etnografii na Hożej, a w 1976 studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pracując w wielu instytucjach o charakterze naukowo-badawczym, prawie zawsze zajmowałem się badaniami terenowymi i organizacją nauki. W wyniku tych doświadczeń jestem głęboko przekonany, że wśród pytań badawczych typu: kto? kiedy? jak? najważniejszym jest pytanie: dlaczego? Odpowiedź na nie ważna jest niezależnie od tego, czy badamy wytwory kultury materialnej, czy organizację przestrzeni, czy współczesne zachowania społeczne. Otaczająca nas rzeczywistość, prawie wszystkie ludzkie zachowania mają swe korzenie w przeszłości, w jakimś gospodarczo-społecznym i kulturowym kontekście. Dlatego prowadząc badania terenowe, gdy zastanawiam się, dlaczego ludzie w jakichś okolicznościach zachowują się właśnie tak, staram się sięgnąć do źródeł historycznych: gospodarczych i stanowych, i prześledzić proces rozwoju społeczno-gospodarczego, czasem politycznego, terenu i grupy, która jest przedmiotem moich badań.

W sferze moich zainteresowań są podziały regionalne i historyczne Polski, kultura religijna i społeczna mieszkańców Mazowsza i Podlasia i współczesność kulturowa północnych kresów Rzeczypospolitej, głównie Wileńszczyzny oraz niematerialne wartości dziedzictwa kulturowego.

Obszary zainteresowań

zagadnienia regionalizacji Polski; kultura religijna i społeczna; obszar badań: Mazowsze, Podlasie, Wileńszczyzna.