dr Amanda Krzyworzeka

adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej

Kontakt

a.krzyworzeka@uw.edu.pl
+48 22 55 31 658

Obszary zainteresowań

etnopolitologia, antropologia ekonomiczna (zwłaszcza kwestie pracy, liczenia, podejmowania decyzji), kultura współczesnej wsi

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

praca doktorska pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej „Rolnicze strategie pracy i przetrwania”.

2008- zakończenie studiów doktoranckich Wydział Historyczny UW

 

Doświadczenie dydaktyczne

Laboratorium etnograficzne „Mieszkańcy wsi wobec przemian”

Ćwiczenia „Metodyka badań terenowych”

Ćwiczenia „Wstęp do etnologii”

Ćwiczenia z metodyki badań terenowych

Ćwiczenia z antropologii kulturowej dla studentów Hungarystyki i Ugrofinistyki

Antropologia ekonomiczna

Publikacje

Publikacje w czasopismach

 • The Decision-Making Process in Farming Households in Eastern Poland, "Focaal" (publikacja w trakcie prac redakcyjnych)
 • Postrzeganie i przeżywanie bogactwa i biedy przez podlaskich rolników, "Lud" (publikacja zatwierdzona do wydania)
 • Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, "E-mentor" nr 1 (43) / 2012 (współautorstwo z Pawłem Krzyworzeką)
 • Antropologiczne spojrzenie na proces podejmowania decyzji - na przykładzie rolnictwa, "E-mentor" nr 2 (44) / 2012
 • Funkcjonowanie wiedzy rolniczej, "E-mentor" nr 3 (40) / 2011
 • O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego, "(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna", 26.6.2011, opcit.pl (współautorstwo z Pawłem Krzyworzeką)
 • Wieś - miasto. Gdzie leży granica?, "(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna", nr 40 (3/2008)
 • Zagubiony teren?, "(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna", nr 33 (6/2006)


Publikacje w tomach zbiorowych

 • Two plus Two equals ... not enough. Numbers and counting in the household strategies of Polish Farmers [w:] Exploring Home, Neighbouring and Distant Cultures, (red.) Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa 2008: DiG, pp. 59-72.
 • The Police as the strategic group in Kreuzberg Riots in May 2004, [w:] Symbols and Rituals of Statehood and Resistance. A Documentation of Collective Field Research Done by Young Anthropologists from Berlin and Warsaw, Warszawa 2007, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, s. 45-49. (współautorstwo z Moniką Nawracką)
 • Potoczny obraz polityki w oczach Górali [w:] Rozmowy z Góralami o polityce, (red.) Anna Malewska-Szałygin, Warszawa 2005, wyd. Trio, s. 19-39.
 • Mul'tikul'turalizm Tomskoj oblasti. Razmyšlenija na fone issledovanija obščestva sel'kupov, [w:] Multikul'turnost' i obrazovanije. Materialy mežregional'noj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem 15 - 16 maja 2003 g., Tomsk 2004. (współautorstwo  z Pawłem Krzyworzeką)
 • Selkupowie - rdzenni mieszkańcy Zachodniej Syberii [w:] Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, (red.) P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Warszawa 2004, s. 145-159.
 • Summary of the workshop "What ethnology is. Ethnology and particular  social sciences" [w:] The Imperative of Otherness. Social/Cultural Creation of Otherness, materiały z konferencji "5th Days of Polyphonic Ethnology", Warszawa 2003, s. 77-80. (współautorstwo z Moniką Nawracką).

W druku

Współpraca z dr Asa Boholm z Centre for Public Sector Research  & School of Public Administration Gothenburg University (Szwecja) oraz dr Annette Benning z  Solar Energy Research Center SERC Dalarna University (Szwecja) nad wydaniem tekstów pt. "Anthropology of Decision Making".

w tym: Wstęp i  Artykuł: The Decision-Making Process in Farming Households in Eastern Poland [in:] Horizons of Choice. Anthropological studies of decision-making, (red.) Asa Boholm, Annette Henning.

Projekty badawcze

Badania terenowe

 •     badania etnograficzne w Polsce (Podhale, Roztocze, pogranicze Mazowsza i Podlasia),
 •     badania etnograficzne w Singapurze,
 •     badania etnograficzne w Rosji (obwód Tomski na Syberii),
 •     badania etnograficzne w Rumunii (Bukowina).

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Visiting Scholar in Cornell’s Anthropology Department from 01.09. 2011- 31.07.2012. Współpraca: Professor Davydd Greenwood, Dept. of Anthropology

23-24 czerwca 2007. Udział w warsztatach „Cinematic Randez-vous” w Berlinie, przygotowanie filmu etnograficznego w ramach trzydniowych zajęć.

Konferencje

 • 07.2012, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych w Paryżu (Francja), wygłoszony referat nt. "Is cheating really cheating".
 • 01.2012, konferencja-szkolenie doskonalące dla nauczycieli akademickich "Teaching Excellence", Cornell University, Ithaca (USA), udział w charakterze panelistki.
 • 09.2008, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych w Lubljanie (Słowenia), wygłoszony referat nt. "Decision making among Polish farmers". (Stypendium konferencyjne FNP).
 • 06.2007,Warsztaty antropologii wizualnej, Freie Universitat w Berlinie (Niemcy),  realizacja filmu etnograficznego.
 • 09.2006, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych w Bristolu (Wielka Brytania), wygłoszony referat nt. "2+2=? Counting as economic thinking". (Stypendium konferencyjne FNP).
 • 11.2005, konferencja interdyscyplinarna poświęconej przemianie terenów wiejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, w Helsinkach (Finlandia), wygłoszony referat nt. "Cultural and social context of Polish Peasants' economic behaviour".
 • 09.2005, ogólnopolska konferencja "Kultura zawodowa Etnologów w Polsce), Wrocław, udział w charakterze panelistki.

Członkostwo w organizacjach

Od 2006 roku - EASA - Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych

Prace organizacyjne na rzecz IEiAK

- członek Rady Naukowej IEIAK - kadencja 2008-2012

- organizacja przyjazdu i cyklu wykładów hon. prof. Garry’ego Trompfa, profesora wizytującego z The University of Sidney.

- funkcja opiekuna roku

Popularyzacja

„(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno-społeczny” -Członek redakcji czasopisma

 „O świętowaniu Bożego Narodzenia w obliczu kryzysu gospodarczego”, Dziennik Polska. The Times
Grudzień 2008

Udział w programach radiowych, telewizyjnych:
tytuł audycji: „Rola teściowej we współczesnej rodzinie”
czas emisji: wiosna 2008 (platforma internetowa)
nadawca: TV Religia

tytuł audycji: „Tradycja i nowoczesność w świętowaniach Wielkanocnych”
czas emisji: wiosna 2008 (platforma internetowa)
nadawca: TV Religia