dr Hubert Wierciński

adiunkt
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności

Kontakt

hubert.wiercinski@uw.edu.pl
+48 22 5531653

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Doświadczenie badawcze

Projekt: praca doktorska poświęcona formom subiektywnego doświadczenia pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne.

Doświadczenie dydaktyczne

Laboratorium etnograficzne „Współczesne wyzwania w antropologii medycznej” – 60 godzin, semestr zimowy. Przedmiot zakończony prezentacją wyników badań i prac studentów na forum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Metody badań terenowych – ćwiczenia dla pierwszego roku, dwie grupy (dzienna i wieczorowa), każda po 15 godzin dydaktycznych
Antropologia stosowana: antropologia medyczna – konwersatorium, 15 godzin dydaktycznych oraz 20 godzin warsztatów.

Publikacje

„Formy wizualizacji ciała ludzkiego w medycynie - perspektywa antropologiczna” [w:] „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka”, (red.) Henryk Głąb, Magdalena Dąbrowska, Małgorzata Kępa, Łukasz Kryst, Justyna Marchewka, Kraków 2008, s. 247-254, Wydawnictwo Poligrafia ITS, ISBN 978-83-88659-84-3, recenzenci Henryk Głąb Elżbieta Haduch, Anita Szczepanek, Krzysztof Szostek, Zakład Antropologii UJ.
„Historie czerwonych buteleczek” [w:] „(op.cit.,) maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno – społeczny”, wydawca Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologiczny", nr 4(41), s. 50-54, wersja elektroniczna http://opcit.pl/teksty/historie-czerwonych-buteleczek/, dostęp 31.05.2011
„Nowotwór i technika medyczna w narracjach "ocalonych" pacjentów - na przykładzie chemio - i radioterapii” [w:] „Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej” (red.) prof. Danuta Penkala Gawęcka, Poznań 2010 s. 159-175, Wydawnictwo Telgete, ISBN 978-83-61845-05-8, publikacja dofinansowana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Etnologii UAM, recenzent tomu prof. dr hab. Jaromir Jeszke, UAM

w druku:

„Amazonki na wojennej ścieżce – w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Artykuł złożony do tomu „W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych” pod redakcją profesor Danuty Penkali – Gawęckiej, (IEiAK UAM), przewidywany termin wydania to grudzień 2012/styczeń 2013
 „Stosowana antropologia medyczna, czyli co antropolog może dać lekarzowi?” do tomu pod redakcją profesora Macieja Ząbka, IEiAK UW, tom „Podręcznik do prowadzenia przedmiotu i wprowadzania zagadnień z zakresu Antropologia Stosowana” w przygotowaniu
„Dom spokojnej starości? Piętno i wykluczenie w Domu Pomocy Społecznej „Architekci” w Warszawie” do tomu poświęconego profesorowi Lechowi Morozowi. Redakcja – dr Katarzyna Waszczyńska, dr Łukasz Smyrski, recenzent profesor Wojciech Bęben (UG)
 "Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową" do "6 Tomu Studiów Humanistycznych Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu" pod redakcją Bożeny Płonki - Syroki, tom w przygotowaniu
 „Dom spokojnej starości? Piętno i wykluczenie w Domu Pomocy Społecznej „Architekci” w Warszawie”


Prace pokonferencyjne i doniesienia zjazdowe:

„Reports from the Second Annual Health in Transition Conference”, blog “Somatosphere. Science, Medicine and Anthropology”, adres elektroniczny:
http://somatosphere.net/2012/07/reports-from-the-second-annu...  (stan na 19.10.2012)

Prace popularno‐naukowe:
 „SuperQuiz Świat” (ISBN 978-83-7788-080 -7), wydawnictwo Edgard
 „SuperQuiz Cywilizacje” (ISBN: 978-837788082-1),  wydawnictwo Edgard

Projekty badawcze

Badania prowadzone wraz ze studentami etnologii i medycyny w Centrum Onkologii w Warszawie, oddział nowotworów układu pokarmowego  - kwiecień – czerwiec 2012.

Realizacja grantu „Rodzina i reprodukcja w kontekście nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna”, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (jestem wykonawcą grantu, grant o numerach: 2011/01/B/HS3/03126) – badania jakościowe (wywiady) oraz ilościowe (ankiety), prowadzone w placówkach zdrowa (między innymi w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku)

Zakończenie i analiza badań do pracy doktorskiej (Białystok, Warszawa)

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Wygłoszenie referatu pt. „Sposoby zarządzania niepewnością oraz poczuciem braku kontroli nad ciałem i biografią w środowisku chorych na nowotwory złośliwe”; konferencja „Stres, nerwy, lęk”, Poznań, IEiAK UAM, 11.05.2012

Wygłoszenie referatu „Kinship and experiences of cancer in Poland”; konferencja “Health in Transition”, Romanian Academy of Sciences, Bukareszt, 7-8.06. 2012. Konferencja ta ma charakter cykliczny i w następnym roku odbędzie się w Warszawie – jestem jej organizatorem. Po konferencji zostałem także poproszony o zamieszczenie sprawozdania i własnych refleksji na jej temat na wiodącym blogu naukowym, poświęconym antropologii medycznej (somatosphere.net).

Przyjęty referat “Cancer and main sources of knowledge and authority in Poland – a case study of Warsaw and Bialystok, northeastern Poland”; konferencja “15th Anniversary Conference of the Work Group Medical Anthropology of the German Anthropological Association e. V. “Beyond Boundaries: Interstices in Medical Anthropology”, University of Vienna, 29.11 – 01.12 2012.