Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 

„Wyobraź sobie czytelniku, że znalazłeś się nagle z całym swym ekwipunkiem, sam na tropikalnej plaży w pobliżu wioski tubylców, podczas gdy statek czy łódź, która cię tu przywiozła, odpływa i znika na widnokręgu” – pisał Bronisław Malinowski we wstępie do Argonautów Zachodniego Pacyfiku (1922). Malinowski dał nam, antropolożkom i antropologom, specyficzne dla naszej dyscypliny narzędzia badawcze. Jednak jako człowiek swojej epoki nie pisał (co nie znaczy, że nie myślał) o etycznym wymiarze etnografii: nie rozważał relacji władzy w terenie (rasy, klasy, płci) ani wpływu kolonializmu, nie zastanawiał się nad ochroną danych osobowych. Dziś, niemal sto lat po publikacji jego założycielskiej dla antropologii monografii, podążamy jego śladami jeśli chodzi o metody badań, nie możemy jednak uciec od pytań o etykę. Nasza Komisja stwarza przestrzeń, by wypracować odpowiedzi.

Skład komisji: dr Renata Hryciuk, mgr Justyna Jasionowska, dr Amanda Krzyworzeka, dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. UW, dr hab. Sławomir Sikora, prof. dr hab. Magdalena Zowczak.

Kontakt: m.walkowicz@uw.edu.pl

Więcej materiałów, z których mogą korzystać osoby pracujące na UW, znajduje się tutaj: LINK

W przypadku bardziej złożonych projektów badawczych (interdyscyplinarnych, międzynarodowych) zachęcamy do kontaktu z Komisją Rektorską ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka