Schemat organizacyjny

Dyrekcja (od września 2016)

Dyrektor IEiAK

dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW

współpraca z instytucjami naukowymi i interesariuszami zewnętrznymi; pozostałe zdania określone w Regulaminie Wydziału Historycznego UW

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych 

dr Iwona Kaliszewska

współpraca z zagranicą

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

mgr Michał Głuszek

opiniowanie podań studentów skierowanych do Dziekana WH UW

Powiązane materiały