Program i plany

Programy studiów obowiązujące od roku 2024/2025 (wprowadzone uchwałą nr 101 Senatu UW z dn. 20 marca 2024 r.): 

Program studiów I stopnia obowiązujący od roku 2023/2024 (z efektami uczenia się)

2019-2022: Program kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia (z efektami uczenia się)

2019-2023: Program kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia II stopnia (z efektami uczenia się)

 

PROGRAM I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

studia licencjackie - program, plan roczny

studia magisterskie - program, plan roczny

przedmioty etnograficzne do wyboru

SIATKA ZAJĘĆ W SEM. ZIMOWYM 2024/2025

I rok st. licencjackich
II rok st. licencjackich
III rok st. licencjackich

I rok st. magisterskich
II rok st. magisterskich

Przedmioty etnograficzne do wyboru

 

PROGRAM I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

studia licencjackie - program, plan roczny,

studia magisterskie - program, plan roczny

przedmioty etnograficzne do wyboru

SIATKA ZAJĘĆ W SEM. LETNIM 2023/2024

I rok st. licencjackich
II rok st. licencjackich
III rok st. licencjackich

I rok st. magisterskich
II rok st. magisterskich

Przedmioty etnograficzne do wyboru

 

 

 

Program obowiązujący osoby, które zaczęły studia w roku:

2023/2024 - st. licencjackie, st. magisterskie

2022/2023 - st. licencjackie, st. magisterskie

2021/2022 - st. licencjackie, st. magisterskie

2020/2021 - st. licencjackie, st. magisterskie

2019/2020 - st. licencjackie, st. magisterskie

2018/2019 - st. licencjackie, st. magisterskie

2017/2018 - st. licencjackie, st. magisterskie

2016/2017 - st. licencjackie, st. magisterskie

2015/2016 - st. licencjackie, st. magisterskie

2014/2015 - st. licencjackie