prof. dr hab. Maciej Ząbek

Fotografia Macieja Ząbka
profesor
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Dyrektor IEiAK UW; kierownik zakładu Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych

Kontakt

m.zabek@uw.edu.pl
+48 22 5531659

Obszary zainteresowań

Etnografia Afryki i Bliskiego Wschodu, studia uchodźcze, migracyjne i nad islamem, problematyka etniczna, antropologia społeczna, polityczna i stosowana.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE

 • 2008, habilitacja, rozprawa: „Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów”.
 • 1997, doktorat, rozprawa: „Arabowie z Dar Hamid. Społeczność w sytuacji zagrożenia ekologicznego” , promotor prof. dr hab. Zofia Sokolewicz.
 • 1988, magisterium, praca: „Zagroda i rodzina Lobi w południowo-zachodniej Burkina Faso”, promotor prof. dr hab. Zofia Sokolewicz.

BADANIA DŁUGOOKRESOWE (WIELOLETNIE)

 • 1989-1991, Sudan, obszar Dar Hamid,
 • 1995 – do dziś, badania wśród uchodźców (w Polsce, w Niemczech, w Sudanie, w Kenii, RŚA i Czadzie).

KILKUTYGODNIOWE PRACE BADAWCZE

 • Sudan (Góry Nuba, Dar Hamid, Szaiqiya, Chartum, Kosti) - 1984-1985, 1989-1991, 2000, 2007, 2012.
 • Burkina Faso (Lobi) -1986-1987.
 • Turcja (Tahtaciorencik, Góry Taurus) – 1993, 1997.
 • Ukraina (Huculszczyzna) - 1999, 2009.
 • Kenia (Kakuma i Deadaab), Tanzania (Iringa) - 2000, 2010, 2015.
 • Mali (Dogonowie) - 2008.
 • Jemen (Saada) – 2001.
 • Gruzja (Dolina Pankisi) – 2004.
 • Uganda (Adjumani), Sudan Południowy (Juba, Bor) 2011.
 • Rosja (Osetia płn. i Czeczenia) - 2012
 • Republika Środkowoafrykańska, Czad – 2013
 • Tanzania (Iringa) 2015.

ZATRUDNIENIE W RAMACH UW

 • 2009 – profesor nadzwyczajny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
 • 2003 – 2009 – adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
 • 1998 – 2003 – adiunkt w Instytucie Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 1992 – 1998 – st. asystent w Instytucie Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 01.05.1988 – 1992, asystent w Katedrze Etnografii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski.

ZATRUDNIENIE POZA UW

 • 2009 - 2012 - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 • 2008 - 2009 – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Socjologii, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.
 • 1995 - 2001 – główny specjalista, Departament Ochrony Granic, Migracji i Uchodźstwa MSWiA.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

 • Etnologia i historia Afryki,
 • Etnografia świata arabskiego i antropologia islamu,
 • Etnografia Turcji,
 • Antropologia stosowana,
 • Problemy pomocy międzynarodowej, wojny i konflikty w Afryce,
 • Instytucjonalno-prawne ramy migracji i uchodźstwa,
 • Seminaria licencjackie i magisterskie.

UDZIAŁ W NADAWANIU STOPNI NAUKOWYCH

 • Promotorstwo licencjatów: łącznie 77, w tym: 10 na SSM Wydz. Orientalistyczny UW.
 • Promotorstwo prac magisterskich: 17, w tym: 4 na Uniwersytecie w Szczecinie.
 • Promotorstwo prac doktorskich (ukończonych): 3
 1. Karolina Marcinkowska, „Spotkanie z przodkami. Kult czumba w wyobrażeniach i dyskursie mieszkańców malgaskiego miasta Mahajanga”, IEiAK, UW listopad 2012.
 2. Magdalena Brzezińska, „W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w dyskursach mieszkańców Gwinei Bisau”, IEiAK, UW (data obrony luty 2015).
 3. Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Wojna domowa w zachodnio-sudańskiem regionie Darfuru. Geneza i uwarunkowania konfliktu, Instytut Politologii i Europeistyki, WH US.
 • Recenzje rozpraw doktorskich:
 1. Andrzej Jasiński, „Działalność księży pallotynów w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga (1973-2003)”, Wydział Teologii UKSW 2012.
 2. Piotr Maliński, „Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu)”, Instytut Etnologii UAM w Poznaniu 2012.
 3. Bogusław Dąbrowski, „Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero”, Wydział Teologii UKSW 2013.
 4. Iwona Kaliszewska, „Nowi muzułmanie” w Republice Dagestanu. Kryzys państwa i lokalne projekty reformatorskie”, IEiAK, UW 2013.
 5. Mgr Kamila Dąbrowska, „Od autobiografii do historii – konstruowanie pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej”, IEiAK, UW 2013.
 6. Marta Godlewska-Goska, „Romskość a płeć. Wzory kobiecości i męskości u Romów z grupy Polska Roma, Lowara i Kełderasza”, IEiAK, UW 2014.
 7. Helena Patzer, „Long-distance Care. The Practice of Sustaining Transnational Ties by Filipino Immigrants in Boston”, Wydział Historyczny, UW 2015.
 • Recenzje rozpraw habilitacyjnych i członkostwo w komisjach:
 1. dr Maciej Kurcz, „Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie”, Katowice 2012, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, ss.. 333, Wydział Historyczny Uniwersytetu Poznańskiego, 2012.
 2. dr Aldona Maria Piwko, „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, Warszawa 2013, Instytut Dialogu Kultury i Religii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, ss.. 374, Wydział Teologii UKSW 2014.
 3. dr Magdalena Szupejko, „Zmiana i rozwój a tożsamość w społeczeństwach Afryki Subsaharyjskiej”,  Wydział Historyczny Uniwersytetu Poznańskiego, 2015.
 4. dr Anna Niedźwiedź, Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we  współczesnej Ghanie, Wydział Historyczny, UJ 2016.
 5. dr Karolina Bielenin-Lenczowska, „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech”, Wydział Historyczny, UW 2016.

Publikacje

Książki – monografie

 1.  Arabowie z Dar Hamid. Społeczność w sytuacji zagrożenia ekologicznego Warszawa 1998.
 2.  Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007.
 3. Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, ASPRA-JR, (razem z S. Łodzińskim), Warszawa 2008.

Książki – redakcja

 1.  Róg Afryki. Historia i współczesność (współredakcja z J. Mantel-Niećko), Warszawa 1999.
 2.  Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce (redakcja naukowa), Warszawa 2002.
 3.  Wokół IV katarakty. Społeczności wiejskie na środkowym Nilem przed wielką zmianą (redakcja naukowa), Warszawa 2005.
 4.  Dylematy Kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne (redakcja naukowa), DiG, Warszawa 2010.
 5. Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia (współredakcja z W. Cisło i J. Różańskim), PTAfr i MCDMiM UKSW, Warszawa 2012.
 6. Antropologia stosowana, (redakcja naukowa), IEiAK, Warszawa 2013.
 7. Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty Prawne i kulturowe, (redakcja naukowa) IEiAK, Warszawa 2013.
 8. Bilad as-Sudan, Kultury i migracje, (współredakcja z W. Cisło i J. Różańskim), PTAfr i  MCDMiM UKSW, Warszawa 2013.
 9. Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, (współredakcja S. Szafrański, M. Kądziela, M. Tobota,), Muzeum narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014,
 10. Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych (redakcja naukowa), Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 2014.
 11.  Bilad as-Sudan, Napięcia i konflikty, (współredakcja z W. Cisło i J. Różańskim), Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Warszawa 2013.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych (wybór)

 1.  Perception of Drought by the Peoples of the Sahel, "Miscellanea Geographica" t. 6, Warszawa 1994
 2. Culinary Habits and Consumption Patterns in the Traditional Sudanese Culture, Ethnologia Polona t. 18, Poznań 1994
 3. Psychoterapia w kultach Zaar "Etnografia Polska" t. 38 z. 1-2, Warszawa 1994.
 4. L'Enclos familial et la Famille Lobi au Burkina Faso, "Africana Bulletin t. 43, Warszawa 1995
 5. Settlement and Rural Building in Central Anatolia on the Example of Tahtaciorencik Village, "Afryka-Azja-Ameryka £aciñska”, Warszawa 1995
 6. Struktury: rodziny, etniczna, rasowa, religii, językowa i społeczna; Encyklopedia  Geograficzna Świata t. II, Afryka, Kraków 1996.
 7. Organizacja pracy i wzajemnej pomocy wśród pasterzy i rolników z centralnego Kordofanu  w: "Obrazy świata kultury" red. S. Łodziński, J. J. Milewski, J. Zdanowski, Warszawa 1997.
 8. Continuity and Change in Rural Architecture in Southern Anatolia, Miscellanea Geographica nr 8, s. 263-274, Warszawa 1998
 9. Badania obszarów wiejskich południowej Anatolii. Ciągłość i zmiany w budownictwie wiejskim w południowej Anatolii, [w:] "Afryka-Azja-Ameryka Łacińska”, t. 75, s. 56-67, Warszawa 1999.
 10. Uchodźcy z Afryki [w:] „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Nr 9, s. 49-55 Warszawa 1999.
 11. Współczesne migracje w Afryce subsaharyjskiej [w:] Do stołu dla zamożnych, Ruchy migracyjne w Afryce oraz ich znaczenie dla Polski, red. S.Łodziński, J.J. Milewski, s. 70-122, Warszawa 1999.
 12. Afrykanie ubiegający się o status uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Do stołu dla zamożnych, Ruchy migracyjne w Afryce oraz ich znaczenie dla Polski, red. S. Łodziński, J.J. Milewski, s. 148-156, Warszawa 1999.
 13. Continuity and Change in Rural Architecture in Southern Anatolia, J. Gudowski (ed.),  Rural Space under modernisation process, Turkish-Polish field studies in Southern Anatolia 60 years after Prof. Stanislaw Leszczyski’s research, Warszawa-Ankara 1999.
 14. On some foreign studies in the field of ethnology and human geography in Southern Anatolia (razem z F. Plitem), J. Gudowski (ed.), Rural Space under modernisation process, Turkish-Polish field studies in Southern Anatolia 60 years after Prof. Stanislaw Leszczyski’s research, Warszawa 1999.
 15. Zentralafrika an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, in: Zwischen Nil und Kongo. Auf den Spure von Jan Czekanowski, Museum für Völkerkunde zu Leipzig 2001.
 16. Modernisation and Desertification in the Sahel Region, based on the example of Central Kordofan in the Sudan [w:] "Africana Bulletin t. 49, s. 89-106, Warszawa 2001.
 17. Przedislamskie wierzenia i zwyczaje wśród ludności Szajgija i rola w nich czynnika środowiskowego, [w:] "Afryka-Azja-Ameryka Łacińska”, t. 78, s. 87-92, Warszawa 2001.
 18. Lucjan Buchalik, Kolorowy Sahel, Mali, Burkina Faso, w: „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Nr 11, s. 49-55 Warszawa 2002.
 19. Zmiany kulturowe a fenomen catha edulis w Jemenie, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” t. 79, Warszawa 2002.
 20. Annual shepherds’ customs in the Hutsul region. The present day  against the background of tradition (razem W. ¯akowskim), J. Gudowski (ed.), Transforming rural sector to the requirements of market economy, Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen, Warszawa 2002.
 21. The pastoral economy of the Yörüks - history and present state, J. Gudowski (ed.), Transforming rural sector to the requirements of market economy, Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen, Warszawa 2002.
 22.  Agricultural products in the traditional cuisine of the inhabitans of Dar Shaigiya, J. Gudowski (ed.), Transforming rural sector to the requirements of market economy, Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen, Warszawa 2002.
 23. The cultural changes and the phenomenon of Catha edulis in Yemen, J. Gudowski (ed.), Transforming rural sector to the requirements of market economy, Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen, Warszawa 2002.
 24. Obozowy „inny świat” spostrzeżenia z pobytu w obozach dla uchodźców w Kenii, „Afryka,  Azja, Ameryka Łacińska”  t. 80, Warszawa 2003.
 25. Refugee Camps in Africa on the Example of Kenya - Reflections of an Ethnologist [w:] „Africana Bulletin” t. 51, s., Warszawa 2003.
 26. Edukacja w obozach dla uchodźców w Kenii, w: Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce   subsaharyjskiej, red. A. Halemba i J. Różański, Warszawa 2003.
 27. Obozy uchodźców w Afryce - nowe wyzwanie etnologii, w: Afryka, 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur,  red. J. Łapott, Szczecin 2004.
 28. Citizens of African Countries in Poland, [w:] Poland’s Relations with West Africa, Z. Łazowski (ed.),  Warsaw 2004.
 29. Ciągłość i zmiany w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim, w: A. Żukowski (red.), Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłośc, Teraźniejszość, Przyszłość, Olsztyn 2005.
 30. Prawo do wolności wypowiedzi w ONZ-owskim systemie ochrony praw człowieka a znaczenie słowa w tradycyjnej kulturze Afryki, w: Horyzonty Antropologii kultury, red. J.S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska (sekretarz), Warszawa 2005.
 31. Etniczne uwarunkowania wielokulturowości, w: M. Kozień (red.), Wielokulturowość migracje, Warszawa 2005.
 32. The Role of Enviromental Factors In the Pre-Islamic Beliefs and Customs of the Shaiqiya, Sudan, w: H. Paner, S. Jakobielski (ed.), “African Reports”, vol. 3, Gdańsk 2005.
 33. Uchodźcy wojenni z krajów Afryki Zachodniej, w: Z. Łazowski (red.), Państwa Afryki Zachodniej. Fakty. Poblemy stabilizacji i rozwoju. Polskie kontakty, Warszawa 2006.
 34. Fascynacje i niechęć do obcego innej płci. O stosunku Polaków do małżeństw z cudzoziemcami na przykładzie związków polsko-afrykańskich, w: E. Nowicka, S. Łodziński (red.), Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Prolog, Warszawa 2006, s. 91-121.
 35. Problems and Expectations of Asylum Seekers in Poland in Selected Reception Centers. Preliminary Research Results, “Hemispheres, Studies on Cultures and Societes” No 21, 2006, s.97-117 (razem z S. Łodzińskim).
 36. Trudności i bariery we wprowadzaniu współczesnego europejskiego modelu politycznego w plemiennym społeczeństwie segmentarnym. Przykład Czeczenii i Somalii, w: R. Vorbrich (red.), Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Biblioteka Telgte, Poznań 2008, s. 165-177.
 37. John Garang de Mabior narodowa ikona „Nowego Sudanu”, w: A. Żukowski (red.) Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, INP UW-M, Olsztyn 2008, s. 247-268.
 38. Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej w zachodnim Sudanie, Katalog do wystawy pt. „Darfur – ciche ludobójstwo. Jan Grarup” zorganizowanej w Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański 2008, 31 s..
 39. Afrykańscy imigranci i uchodźcy na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, „Znak”, nr 633, (2), 2008.
 40. Ośrodek dla uchodźców – instytucja dyscyplinująca, schronienie czy dom? Problemy komunikacji międzykulturowej na przykładzie ośrodków dla uchodźców w Polsce (razem z S. Łodzińskim), „Kultura Współczesna”, nr 2 (56), 2008, s. 134-159.
 41. Polish Colonial Aspirations in the Second Republic and the Imperial Culture of Inter-War Europe, w: K. Trzciński (ed.), The State and Development in Africa and other Regions: Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 207-219.
 42. Difficulties and barriers hindering introduction of the contemporary European political model in segmentary tribal communities: The case of Chechnya and Somalia, w: L. Mróz, A. Pozern-Zieliński (eds.), Exploring Home, Neighbouring and Distant Cultures, DiG, Warszawa 2008, s. 225-237.
 43. Afrykanie w Polsce. O stosunkach rasowych we współczesnym społeczeństwie polskim, w: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Scholar, Warszawa 2009.
 44. Ucieczka, przemieszczanie się, podróż? Uchodźcy w Polsce w perspektywie antropologicznej, w: D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 45. Osiedla dla uchodźców wewnętrznych wokół Chartumu, w: D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Afryka na progu XXI wieku, t. II, Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 46. Traumatyczny świat obozów...(razem z A. Błażyńskim), Publikacja do wystawy (katalog) zorganizowanej w Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański 2009, s. 31.
 47. Mursi i ich krążki wargowe, „Uniwersytet Warszawski” nr 2 (41), 2009, s. 20-21.
 48.  „Narody na wygnaniu”. Rola obozów dla uchodźców w kształtowaniu się nowej  tożsamości ich mieszkańców, Lud, t. XCIII, 2009, s. 49-68.
 49. Africans in Poland. Race Relationship in Contemporary Polish Society, “International Journal of Sociology”, vol. 39, no. 3, Fall 2009, pp. 68-78.
 50. “Narodi na wygnanni”. Rol taboriw dlia biżenciw y formuwanni nowoj idienticznosti jch  mieszkanciw, „Narodoznawczy zoszyty”, 2009, zeszyt 5-6, s. 622-634.
 51. Pastoral economy in Ukraine as an example of the so-called natural cluster (Report on  field research), The Cultural Perspective, w: E. Bojar (ed.), Clusters Politics Managemen Good Clustering Practices in the World, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s.277-294.
 52. Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim, (razem z S. Łodzińskim), Biuletyn RPO nr 70, Ziemia obiecana czy przystanek w drodze, K. Iglicka (red.), Warszawa 2010, s. 224-255.
 53. Granice i narodowy porządek rzeczy a uchodźcy afrykańscy, w: A. Żukowski (red.) Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, INP UW-M, Olsztyn 2010.
 54. Ludzie w zawieszeniu. Dylematy wykorzenienia i zakorzenienia w zbiorowości uchodźców, w: A. Lompart (red.), Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, UW, Warszawa 2010.
 55. Hutu i Tutsi. Czy ludobójstwo w Rwandzie może się powtórzyć?, w: M. Drozd-Piasecka, A. Pozern-Zieliński (red.), Antropologia polityki i polityka w antropologii, KNE PAN, Warszawa 2010.
 56. Połoninske gospodarstwo ukraińskich Karpat (tradycini, rysy, suczasnyj stan ta nowini zmini w jogo struktury), „Karpati: Ludina, Etnos, Cyvilizacia. Naukowyj żurnal z problem karpatoznaznastwa”, Iwano-Frankowsk 2010, vo. 2, s. 4-18.
 57. Połoninske gospodarstwo ukraińskich Karpat – Tradycja, suczasnyj stan i perspektywy,  „Zeleni Karpati” 2010, z. 1-2, s. 61-68.
 58. Hayery Lehastanum. 1990-2007 th. nor hamaynq - Armenians in Poland. The new community (1990-2007), “Armenian Studies. Bulletin of Yerevan University” 130.1, Yerevan State University 2010, pp 70-84.
 59. Uchodźcy we współczesnym świecie. Pytania o istotę zjawiska, w: A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Świat Orientu – Orient w świecie, WUW, Warszawa, 2010, s. 25-35.
 60. Uchodźcy w Afryce. Pogłębienie biedy czy źródło korzyści? w: A. Żukowski (red.), Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Forum Politologiczne, t. 12, INP UWM, Olsztyn 2011, s. 415-429.
 61. Powstanie Republiki Południowego Sudanu. Budowa państwa i narodu,  Uniwersytet Warszawski, nr 5 (55), grudzień 2011, s. 26.
 62. Życie codzienne na połoninie. Tradycja i przejawy nowoczesności, w: J. Gudowski (red.), Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach, Dialog, Warszawa 2011, s. 13-23.
 63. Obrazy Afryki zamieszczane w czasopiśmie „Le Tour Du Monde” z perspektywy postkolonialnej, w; B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Miachłowi Tymowskiemu, WUW, Warszawa 2011, s. 526-537.
 64. Sudan. Refleksje na temat podziału państwa i polskich studiów sudanologicznych, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia,  PTAfr i  MCDMiM UKSW, Warszawa 2012, s. 7-18.
 65. Ofiary, wojowniczki i uchodźczynie. Kobiety afrykańskie podczas konfliktów zbrojnych, w:  „Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej”, red. L. Łykowska, Katedra Języków i Kultur Afryki UW, Warszawa 2012, s. 44-57.
 66. Problemy integracji uchodźców muzułmańskich w Polsce, w; M. Widy-Behiese (red.), „Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?”, Dialog, Warszawa 2012, s. 63-71.
 67. Profesor Jan Czekanowski – pomnikowa postać polskiej afrykanistyki, „Przegląd Uniwersytecki” Uniwersytet Szczeciński, nr 4-6 (233-235) 2012.
 68. Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia, (razem z A. Rybińskim), „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1-2, 2012, s. 197-204.
 69. Uchodźcy sąsiedzie – goście czy intruzi?, „Zwierciadło etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej US”, Szczecin 2012.
 70. Halabowie – Cyganie sudańscy. Pochodzenie czy metody zarobkowania jako wyróżnik grupy, w: Ł. Smyrski, K. Waszczyńska (red.), Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, DiG, Warszawa 2013, s. 273-287.
 71. Zmiany w tożsamości etnicznej plemion Nuba z południowego Kordofanu, w: A. Dudak (red.) Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, WUW, Warszawa 2013, s. 168-178.
 72. Antropolog w służbie publicznej, w: Antropologia stosowana, Instytut Etnologii i  Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Warszawa 2013.
 73. Etnografia w biznesie, w: Antropologia stosowana, Instytut Etnologii i Antropologii  Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Warszawa 2013.
 74. Naród i obywatelstwo w podzielonym Sudanie, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce,  Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW,    Warszawa 2013, s. 187-198.
 75. Historyczna rola społeczności arabsko-muzułmańskich w strefie Centralnego Sudanu, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – kultury i migracje, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Warszawa 2013, s. 7-28.
 76. Zmiany w tożsamości etnicznej plemion Nuba z południowego Kordofanu, w: A. Dudak (red.) Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, WUW, Warszawa 2013, s. 168-178. 


Recenzje wydawnicze książek:

 1. PAUL D. WILLIAMS, WAR & CONFLICT IN AFRICA, Polity Press, Cambridge 2011
 2. ROBERT PIĘTEK, GARCIA II WŁADCA KONGA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI, Neriton, Warszawa 2009.
 3. ROBERT ŁOŚ, KONFLIKTY W SUDANIE, Wydawnictwo Naukowego PWN SA, Warszawa 2012.
 4. Katarzyny Gmaj, Krystyny Iglickiej, Bartłomieja Walczaka, Integracja dzieci uchodźczych w polskim systemie edukacyjnym – dobre praktyki, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych Warszawa 2013.
 5. MICHAŁ KOWALSKI, ANTROPOLODZY NA WOJNIE. O „BRUDNEJ” UŻYTECZNOŚCI NAUK SPOŁECZNYCH, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 6. R. Wiśniewski, A. Żukowski (red.), Afryka. Między tradycją a współczesnością t. 1, Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie, PTA, Warszawa 2013.
 7. J. Różański i H. Rubinkowska-Anioł, Afryka. Między tradycją a współczesnością t. 2,Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w języku, stylu życia, sztuce i religii, PTA, Warszawa 2013.
 8. Karolina Bielenin-Lenczowska, Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność w Macedonii i we Włoszech, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Projekty badawcze

 • Projekt KBN nr 1 P10805105, pt. Tradycyjna gospodarka ludów Sahelu w procesie komercjalizacji i zmian warunków naturalnych
 • Projekt KBN nr 1H02E 004, pt. Relacje człowiek środowisko. Interdyscyplinarne studium terenowe na obszarze badań polskich archeologów w Sudanie
 • Projekt KBN nr 2767/H03/2006/31, pt. Etniczna struktura ludności Południowego Kordofanu. Zmiany w wyniku migracji i przesiedleń przymusowych
 • MNiSW nr N N109 103240 , pt. : Sudańscy uciekinierzy i wypędzeni. Dyskurs o  uchodźcach i zachodniej pomocy humanitarnej
 • Projekt badań dotyczących preintegracji uchodźców w ośrodkach detencyjnych w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego Equal koordynowanego przez PAH.
 • Projekt dydaktyczny: „Antropologia stosowana. Rozwój specjalności studiów II stopnia w roku 2010 i ponownie w roku 2011 w ramach Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych (FID).

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

 1. Konferencja prasowa podsumowująca program „Mur”, Warszawa (Centrum Prasowe PAP) 15 kwietnia 2008, „Przedstawienie wyników badań OBOP-u na temat spostrzegania uchodźców w Polsce”.
 2. Komunikacja międzykulturowa, Warszawa (Biblioteka na Koszykowej) 22 kwietnia 2008. „Problemy komunikacji międzykulturowej uchodźców w Polsce”
 3. Armenia i Polska: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Erewań, 2.06.2008, „Armianie w Polsze w period c 1990 po 2007 goda. Polskoje obszczestwo i nowyje imigranty”.
 4. Antropologia polityki i polityka w antropologii, Będlewo k. Poznania, 18-20 maja 2009, Hutu i Tutsi. Czy ludobójstwo może się powtórzyć?
 5. Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, 25 maja 2009, Olsztyn UWM, Granice i narodowy porządek rzeczy a uchodźcy afrykańscy
 6. ”Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce”, Olsztyn 17 maja 2010, UWM, Instytut Nauk Politycznych, referat: „Uchodźcy w Afryce. Pogłębienie biedy czy źródło korzyści”
 7. „Antropologia sąsiedztwa” Warszawa 7 czerwca 2010, IEiAK UW, Jubileusz 75-lecia etnologii na UW, referat: „Uchodźcy sąsiedzi – goście czy intruzi?”
 8. „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”, Szczecin 15-17 listopada 2010, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US, referat: „Ci fascynujący barbarzyńcy. Portrety Afrykanów w XIX-wiecznej ilustracji europejskiej”.
 9. „Muzułmanie w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów”, Warszawa 17-18 listopada 2010, Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny UW, referat: „Problemy integracji uchodźców muzułmańskich w Polsce”.
 10. Unia Europejska – Afryka. Wyzwania dla polskiej prezydencji, 29 marca 2011, Centrum Europejskie UW.
 11. Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistytczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 17-18 maja 2011, referat: SUDAN POŁUDNIOWY. GENEZA PAŃSTWA – SYTUACJA OBECNA - PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
 12. Spotkania ze światem. Afryka – fragment po fragmencie, 21 listopada 2011 r. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Udział w debacie: „Wizje rozwoju Afryki. Problemy i wyzwania rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Afryki w XXI wieku”.
 13. Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, narodowość. 1-2 grudnia 2011, Instytut Historii PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa, prowadzenie warsztatu: „Obywatelstwo a polityka migracyjna państwa”.
 14. Polityka bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce, w Europie i na świecie. Współpraca samorządów z policją i innymi podmiotami na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistytczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 08-09 maja 2012, współorganizator,  referat: Obozy dla uchodźców jako źródło regionalnych konfliktów i niebezpieczeństw.
 15.  III Kongres Afrykanistów Polskich, Szczecin 10-12 maja 2012, referaty: Profesor Jan Czekanowski – pomnikowa postać polskiej afrykanistyki, i Niechciani w Sudanie. Między ucieczką a wypędzeniem.
 16. Sudan: bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa, UKSW 16.10.2012, współorganizator, referat: Sudan. Refleksje na temat podziału państwa i polskich studiów sudanologicznych.
 17. Zagadnienia obywatelstwa na progu XXI wieku, Organizatorzy: Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW, Instytut Historii PAN, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Instytut Socjologii UW. Data: 17 stycznia 2013, Miejsce: Warszawa Instytut Historii PAN Referat: Maciej Ząbek, Pojęcia narodu i obywatelstwa w podzielonym Sudanie
 18. ANTROPOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ, BIZNES, Organizatorzy: INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW; ENVISO FUNDATION, Data: 30 stycznia 2013, Miejsce: Warszawa UW, Referat: Wykład otwierający: Maciej Ząbek,  Antropologia stosowana w biznesie
 19. KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA W AFRYCE, NAUKOWE SPOTAKNIA Z AFRYKĄ, Organizator: INSTYTUT NAUKO POLITYCZNYCH, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Data: 20-21 maj 2013, Miejsce Olsztyn, Instytut Nauko politycznych Referat: M. Ząbek, Obozy dla uchodźców jako źródło regionalnych konfliktów i niebezpieczeństw
 20. BILAD AS-SUDAN – KULTURY I MIGRACJE, Organizatorzy: POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE; INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW; MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO UKSW, Data: 11 czerwca 2013 r., Miejsce: Warszawa UKSW Referat: Maciej Ząbek, Historyczna rola społeczności arabsko-muzułmańskich w strefie centralnego Sudanu
 21.  BILAD AS-SUDAN – NAPIĘCIA I KONFLIKTY, Organizatorzy: POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE; INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW; INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII WT UKSW, Data: 25 LISTOPADA 2014 r., Miejsce: Warszawa UKSW, Referat: Maciej Ząbek, Wojna i zbrodnie w Sudanie Południowym (1983-2005).

WIZYTY AKADEMICKIE NA UCZELNIACH ZA GRANICĄ (WYKŁADY)

 1. Wizyta i wykład gościnny, University of Iringa (Tanzania), Refugee camps in Africa, luty 2015.
 2. Tygodniowy cykl wykładów na Uniwersytecie w Tbilisi (Gruzja) nt. Migracji i uchodźstwa, listopad 2011.
 3. Wykłady gościnne na Uniwersytecie we Władkaukazie (Federacja Rosyjska) nt. Uchodźców czeczeńskich w Polsce, kwiecie-maj 2011.
 4. Wizyta i wykłady gościnne, University of Khartoum, University of Deleng, Sudan, luty 2007.

Nagrody i stypendia

 • Brązowy Krzyż Zasługi, 1997.
 • Srebrny Krzyż Zasługi 2011.
 • Nagrody Rektora UW, 2000 r., 2002 r., 2008 („CLIO”).
 • Medal Muzeum Narodowego w Szczecinie za zasługi dla afrykanistyki szczecińskiej, 2002.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2010.

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne – od 1991 r.
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – od 2012 r.

ZESPOŁY EKSPERTÓW

 • Komisja Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Irenie Lipowicz

UDZIAŁ W RECENZJACH I KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM

 • Afryka. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW,
 • Annales Missiologici Posnanienses (2015),
 • Zeszyty Wiejskie (XVIII, XIX), Łódź 2013, 2014,
 • Prace Etnologiczne” PTL (2012),
 • Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej US (2012).