Badania Pracowników 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (IEiAK) jest jednostką Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Instytut skupia badaczy zainteresowanych współczesnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, poszukujących nowoczesnych narzędzi analitycznych i teorii adekwatnych do interpretacji tych zjawisk.  Poniżej prezentujemy prace badawcze pracowników Instytutu realizowane w Polsce i Europie.

Fot. W. Lipiński. Ukraiński Budziak, Święto Trifon Zazeran

Fot. Pawlina Carlucci, z badań prowadzonych przez Magdalenę Lubańską w ramach projektu: "Synkretyzm i antysynkretyzm religijny w świetle koegzystencji muzułmanów (Pomaków) i prawosławnych w Rodopach Zachodnich w Bułgarii" dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN10917633).

Fot. Sławomir Sikora, Spacer „Olszynka i Dworek Grochowski w rocznicę bitwy” ,wykonane w ramach grantu „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Magdalena Radkowska-Walkowicz, badania z dziećmi w ramach grantu "Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies", finansowanego ze środków NCN.

Galeria

Powiązane materiały