Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej urzędu Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Wojciech TrojanTrojan 2018
Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia Maciej ZąbekZąbek 2018
Artykuły w 102. numerze czasopisma LUD Zofia Sokolewicz, Joanna Koźmińska, Anna Maria Wieczorkiewicz, Amanda Krzyworzeka, Irena Antonina Teleżyńska, Mateusz Laszczkowski, Justyna Zynek-Mahometa, Piotr Cichocki, Ruxandra Ana 2018
Jedzenie i mobilność w perspektywie antropologicznej - sekcja tematyczna w Studiach Socjologicznych pod red. R. Hryciuk i K. Bielenin-Lenczowskiej Karolina Bielenin-Lenczowska, Renata E. Hryciuk (red.)Bielenin 2018
Bilad as-Sudan: rodzime kultury a islam Waldemar Cisło, Jarosław Różański i Maciej Ząbek (red.)Ząbek 2018
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Pre-textual Ethnographies: Challenging the phenomenological level of anthropological knowledge-making Tomasz Rakowski, Helena Patzer (red.)Rakowski 2018
Artykuły w czasopiśmie Ethnologia Polona Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka, Adrianna Biernacka, Przemysław Gnyszka, Anna Malewska-Szałygin, Katarzyna Waszczyńska, Anna HoroletsLubańska 2018
On Holiday? Polish Migrants Visit Their Families in Poland Anna HoroletsHorolets 2018
Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów Anna Witeska-Młynarczyk (red.)Witeska 2018
Pierogi z fiżonem. Praktyki jedzeniowe i tożsamość Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowobrazylijskiej wsi Karolina Bielenin-LenczowskaBielenin-Lenczowska 2018
Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic Katarzyna Waszczyńska (red.)Waszczyńska 2018
Artisans, Alcoholics and Artists: In Search of Descriptions of Experimental Ethnographic Realities Tomasz Rakowski, Ewa RossalRakowski 2018
Transactional Bodies: Dance, Tourism, and Idea(l)s of Cubanness Ruxandra AnaAna 2018
Development in East Africa. Environment and Economy Jerzy Gilarowski (red.)Gilarowski 2018
Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu Łukasz SmyrskiSmyrski 2018
Instruktaż nadmierny. Historia pewnej przygody seksualnej Agnieszka Kościańska, Wiesław SokolukKościańska 2018
Religious Imageries at Polish Catholic Shrines - artykuły w The Journal of Global Catholicism  Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, Julia Bujskich, Konrad SiekierskiLubańska 2018
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann (red.)Radkowska 2018
Development in East Africa. Cultural Shift in East Africa: Developments, Biographies, (Im)materialities Piotr Cichocki, Maciej Ząbek (red.)Cichocki 2018

Strony