Samorząd Studentów IEiAK UW

Najważniejszym organem samorządu studentów na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce jest Rada Samorządu Studentów WNKS. W skład RSS WNKS (który potocznie nazywany jest po prostu „samorządem”) wchodzi 6 osób – po 2 z każdego z instytutów tworzących nasz wydział. Kadencja członków tego organu trwa rok i kończy się na przełomie października i listopada, wraz z uprawomocnieniem się kolejnych wyborów. RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów Wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń – m.in. otrzęsin, okolicznościowych imprez klubowych, festiwali filmowych oraz spotkań świątecznych.

Więcej informacji na temat RSS WNKS można znaleźć w zakładce „Samorząd Studentów” na stronie Wydziału, jednak aby zapewnić sprawniejszy kontakt ze studentami poszczególnych Instytutów i móc lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Rada Samorządu Studentów mianuje spośród studentów poszczególnych Instytutów swoich pełnomocników. Są oni przedstawicielami RSS w Instytucie i pełnią funkcję „nieoficjalnego samorządu instytutowego”, będąc pierwszą linią kontaktu dla studentów w ich codziennych sprawach.

 

Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2021/2022:

Daniel Laskowski (Instytut Muzykologii) – przewodniczący
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Nela Bocheńska (IEiAK)
a.bochenska5@student.uw.edu.pl

Maria Heyka (Instytut Muzykologii)
m.heyka@student.uw.edu.pl

Pełnomocnicy Rady Samorządu Studentów WNKS dla IEiAK w kadencji 2021/2022:

Roger Pietrzak
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608-752-443

 

Warto pamiętać, że oprócz Rady Samorządu Studentów studenci wybierają także swoich przedstawicieli do organów kolegialnych działających na uczelni: Rady Instytutu, Rady Wydziału, Rady Dydaktycznej oraz Parlamentu Studentów UW.

Przedstawiciele Wydziału w innych organach jednostki oraz Samorządu Studentów UW:

Rada Dydaktyczna Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Antoni Jankowski – aj.jankowski@student.uw.edu.pl

Sarian Kosma Jarosz – sarian.jarosz@gmail.com

Roger Pietrzak – roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl, tel.: 608 752 443

Katarzyna Złotek – k.zlotek@student.uw.edu.pl

 

Parlament Studentów UW

Daniel Laskowski (Instytut Muzykologii)
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Roger Pietrzak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
608 752 443

 

Rada Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce:

Maria Heyka (Instytut Muzykologii)
m.heyka@student.uw.edu.pl

Daniel Laskowski (Instytut Muzykologii)
d.laskowski2@student.uw.edu.pl
533 602 309

Olgierd Moraczewski (Instytut Muzykologii)
o.moraczewski@student.uw.edu.pl

Roger Pietrzak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
roger.pietrzak@samorzad.uw.edu.pl
tel.: 608 752 443

 

 

Facebook

Strona Samorządu Studentów UW