Samorząd Studentów IEiAK UW

Najważniejszym organem samorządu studentów na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce jest Rada Samorządu Studentów WNKS. W skład RSS WNKS (który potocznie nazywany jest po prostu „samorządem”) wchodzi 6 osób – po 2 z każdego z instytutów tworzących nasz wydział. Kadencja członków tego organu trwa rok i kończy się na przełomie października i listopada, wraz z uprawomocnieniem się kolejnych wyborów. RSS dysponuje specjalnymi środkami budżetowymi UW, które umożliwiają mu wspieranie projektów studentów Wydziału oraz organizację rozmaitych wydarzeń – m.in. otrzęsin, okolicznościowych imprez klubowych, festiwali filmowych oraz spotkań świątecznych.

Więcej informacji na temat RSS WNKS można znaleźć w zakładce „Samorząd Studentów” na stronie Wydziału, jednak aby zapewnić sprawniejszy kontakt ze studentami poszczególnych Instytutów i móc lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Rada Samorządu Studentów mianuje spośród studentów poszczególnych Instytutów swoich pełnomocników. Są oni przedstawicielami RSS w Instytucie i pełnią funkcję „nieoficjalnego samorządu instytutowego”, będąc pierwszą linią kontaktu dla studentów w ich codziennych sprawach.

Strona Samorządu Studentów UW

Warto pamiętać, że oprócz Rady Samorządu Studentów studenci wybierają także swoich przedstawicieli do organów kolegialnych działających na uczelni: Rady Instytutu, Rady Wydziału, Rady Dydaktycznej oraz Parlamentu Studentów UW.

W ramach IEiAK działa ZSS Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (Facebook)

Przedstawiciel studentów w Radzie Dydaktycznej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej: Jakub Busz