Koła Naukowe w IEiAK UW

Koło Naukowe "Etno"

plakat promocyjny

Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW "Etno" jest kontynuacją Koła Naukowego Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych kół naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, założonego już w latach siedemdziesiątych. Członkami Koła są studenci etnologii, a także studenci innych kierunków zainteresowani problematyką antropologiczną.

Zasadniczym polem działalności Koła jest organizowanie wyjazdów naukowych, konferencji studenckich, seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych oraz prezentacja dorobku członków Koła. Od lat organizowany jest Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy", na którym prezentowane są filmy z całego świata. W ramach przeglądu nawiązana została współpraca m.in. z Royal Antropological Institute w Londynie oraz antropologami z Niemiec, Austrii, Czech, Litwy, Rosji i in.

W ramach działalności Koła odbyło się kilkadziesiąt wyjazdów badawczych sfinansowanych częściowo przez Radę Konsultacyjną d.s. Studenckiego Ruchu Naukowego, Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Upowszechniania Nauki, m.in. do Irlandii, Turcji, na Syberię, do Iranu, Mongolii, Dagestanu, Kirgistanu, Meksyku, Peru.

Nasza misja

Etnologia to wielogłos rozpisany na tysiące ludzkich (i pozaludzkich) istnień. To zachwyt nad różnorodnością. To nauka pozwalająca badać z pozoru zwyczajne rzeczy. Wreszcie to miejsce, które skupia osoby ciekawe świata, wrażliwe, zaangażowane i chcące się rozwijać. To tylko kilka powodów, dla których tak lubimy etnologię i antropologię kulturową. A lubimy ją tak bardzo, że chętnie angażujemy się w nią również po zajęciach akademickich. Zapraszamy również Ciebie do współtworzenia Koła Naukowego "Etno" :)

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób zafascynowanych etnologią. Tworzymy Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW "Etno", które jest kontynuacją Koła Naukowego Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych kół naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Historia naszej organizacji sięga lat 70. Wśród obecnych pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk są osoby, które niegdyś współtworzyły nasze Koło.

Członkiem Koła może zostać każdy student i każda studentka etnologii oraz inne osoby zainteresowane tematyką antropologiczną studiujące na Uniwersytecie Warszawskim. 

Co robimy?

Logo KołaJesteśmy bardzo aktywnym Kołem. Można wręcz powiedzieć, że wszędzie nas pełno – spotkasz nas na konferencjach (też tych, które sami organizujemy), wyjazdach, seminariach, spotkaniach z gościniami i gośćmi ze świata nauki (nie tylko antropologii kulturowej). Od lat organizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy", na którym prezentowane są filmy o tematyce antropologicznej z całego świata. Z „Pracownią” współpracowaliśmy też przy organizacji debaty eksperckiej „Chłopska historia, wiejska współczesność. Jak badań wieś?”. W dyskusji wzięli udział prof. Dobrochna Kałwa, prof. Tomasz Wiślicz, prof. Tomasz Rakowski, prof. Magdalena Lubańska, a dyskusję moderowała Maria Bartosz.

plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła

Organizujemy liczne spotkania dyskusyjne w Instytucie, na które oprócz studentów przychodzą również absolwenci i osoby z zewnątrz. Pokazuje nam to, że potrafimy tworzyć otwartą przestrzeń wiedzy, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszej popularyzacji antropologicznej perspektywy na rzeczywistość. Dotychczasowe spotkania były bardzo różne tematycznie. Tematy, które się pojawiały to m. in. fotografia chłopska, trans studies, disco polo, kobietobójstwo w Meksyku, estetyka, historia i kultura Mazurów.

plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokoła  

Ale! Nie siedzimy wyłącznie w sali i wychodzimy w teren. Dlatego też organizowaliśmy spacery etnograficzne. W trakcie pierwszego przeszliśmy się po Muranowie i przyglądaliśmy się architekturze tej dzielnicy. Oprowadzała nas Maria Bartosz. Drugi spacer odbył się na Żoliborzu, gdzie przyglądaliśmy się tamtejszej zieleni i relacjach między lokalną społecznością a roślinami. Za merytoryczną stronę tego spaceru odpowiadała prof. Anna Horolets. Ponadto odbyły się dwie wyjazdowe eksploracje etnograficzne – „Dynia na trójzębie, czyli objazd etnograficzny do Gdyni i Gdańska” zorganizowany przez Jakuba Busza oraz wyjazd na Suwalszczyznę pod kierownictwem dr Katarzyny Waszczyńskiej.

plakat wydarzenia etnokoła plakat wydarzenia etnokołaplakat wydarzenia etnokoła 

Przedstawiciele naszego Koła występowali też kilkukrotnie na różnych antenach radiowych – w Radiu Kampus i w Programie Czwartym Polskiego Radia, co było okazją aby nie tylko porozmawiać na temat działalności naszego Koła, ale również popularyzować antropologiczną wrażliwość.

 plakat wydarzenia etnokoła      

W 2024 roku zorganizowaliśmy także Studencką Konferencję Antropologiczną pt. „Opowiedzieć świat na nowo”. Konferencja i wszystko, co się na nią składa: wystąpienia, dyskusje, nagrania podkastu i warsztaty z pisania, to dla nas zarówno sposób na dzielenie się z innymi antropologiczną wiedzą, jak i okazja do integracji środowiska studentów i studentek etnologii i antropologii kulturowej z całej Polski.  

 plakat wydarzenia etnokoła

W ramach Koła została powołana sekcja "Antropologia i Sztuka" zajmująca się pograniczem tych dwóch zagadnień. W tej chwili trwają prace grupy roboczej mające na celu wypracowanie strategii działania sekcji. W najbliższym czasie planujemy aktywować Eksperymentalny Teatr Antropologiczny. Będzie o nim głośniej już w październiku! Co jeszcze zrobimy w ramach sekcji? Będą to spotkania z artystami/artystkami, badaczami/badaczkami, aktywistami/aktywistkami, także seminaria tematyczne i wyjścia do instytucji kultury (przede wszystkim muzeów i galerii). Członkinie i członkowie Sekcji będą podejmować współpracę z organizacjami artystycznymi i badawczymi. Jesteśmy grupą otwartą na wszelkie pomysły! Zapraszamy do tworzenia "Antropologii i Sztuki" – dołącz do nas! 

plakat wydarzenia etnokoła

Serdecznie dziękujemy za udzielane nam ciągle wsparcie prof. Annie Malewskiej-Szałygin, prof. Annie Horolets, dr Helene Patzer, dr Katarzynie Waszczyńskiej, dr Renacie Hryciuk, dr Marii Małanicz-Przybylskiej, dr Amandzie Krzyworzece, Panu Michałowi Głuszkowi i Pani Magdalenie Lejman. Nasze Koło nie działałoby tak dobrze, gdyby nie wsparcie (merytoryczne, moralne, organizacyjne) tak wielu osób z kadry pracowniczej IEiAK.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Dołączenie do Koła "Etno" to świetna szansa na rozwijanie swojej pasji, poszerzanie wiedzy i poznawanie innych osób. Dzięki członkostwu będziesz mieć okazję realizować swoje antropologiczne projekty. Poznasz masę ciekawych ludzi - dołączając do Koła, staniesz się częścią naszej społeczności. Nawiążesz nowe kontakty z innymi studentami, pracownikami naukowymi i ekspertami z Polski i zagranicy. Warto jeszcze podkreślić, że w działalność naszego "Etnokoła" zaangażowali się studenci wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich na etnologii. Szczęśliwie nie brakuje nam pomysłów na spotkania, wyjazdy i różne pozostałe aktywności.

Opiekunka naukowa: dr Maria Małanicz-Przybylska

Zarząd koła:
Przewodniczący - Jakub Busz
Zastępczyni - Maria Bartosz
Skarbnik - Piotr Kwiatkowski
Sekretarz - Mikołaj Witkowski

Projekt logo: Ludwika Kozak, IEiAK UW

Kontakt:

koloetnoieiak@uw.edu.pl
kolo-etno.blogspot.com
www.facebook.com/koloetno      
https://www.instagram.com/kolo.etno/ 
Grupa sekcji antropologii sztuki: https://www.facebook.com/groups/871165244915100

Udzielamy informacji na temat składania wniosków o dofinansowanie i refundacje projektów badań naukowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Rady Konsultacyjnej oraz Fundacji UW.

 

W latach ubiegłych w naszym instytucie działały również

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (IKNAPiZ) 

iknapiz.blogspot.com
www.facebook.com/iknapiz

Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa 

Strona
Facebook

oraz Koło Naukowe Antropologii Politycznej

Facebook

Powiązane materiały