Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej IEiAK UW 2021-2024

kierunku "Etnologia i antropologia kulturowa"

Mgr Justyna Jasionowska - sekretarz Rady

Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Dydaktycznej

 

 

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020