dr Helena Patzer

adiunktka
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych
Zastępczyni Dyrektora ds. studenckich, Koordynatorka programu MOST

Kontakt

h.patzer@uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

antropologia migracji, powiązania transnarodowe, krytyczna antropologia rozwoju, metodologia badań etnograficznych. Obszar badań: Filipiny; społeczności filipińskie w Stanach Zjednoczonych, Danii, Polsce i Czechach; społeczności imigranckie w Polsce

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Wykształcenie

10.2006 – 10.2011 – studia doktoranckie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UW (w przygotowaniu rozprawa doktorska p.t. Long-distance Care. Transnational Practices of Filipino Immigrants in Boston („Troska na odległość. Praktyki podtrzymywania więzi transnarodowych przez imigrantów filipińskich w Bostonie”). 23.06.2010 - otwarcie przewodu doktorskiego. Opiekun naukowy prof. dr hab. Zofia Sokolewicz

2003 - 2006 – studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Praca magisterska, napisana po angielsku, zatytułowana: “Ako Ay Pilipino.” Filipino Immigrants and Their Experience of Living in Copenhagen. Praca została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem w konkursie prac magisterskich Fundacji „Tolerancja”.

2005 – 2009 studia magisterskie w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW

2000 - 2003 – studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Praca licencjacka p.t. „Cudownik z Popiszek. Bohater legendy lokalnej z okolic Podborza”.

 

Doświadczenie dydaktyczne

„Antropologia rozwoju” (wraz z mgr A. Hummel)

Prowadzenie autorskich zajęć „Antropologia migracji”, „Antropologia rozwoju”, “Transnationalism-a new focus of research” oraz współprowadzenie zajęć „Współczesne wyzwania metodologiczne w antropologii” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (2007-2012)


Prowadzenie badań grupy studentów IEiAK w ramach 2-letniego Laboratorium Etnograficznego „Zmiany na Podlasiu pod wpływem migracji” (2009-2011).

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej ”Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe”, w ramach Standard Grant przyznanego przez International Visegrad Fund (IEiAK UW, 3-6.06.2010)

Publikacje

Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna”, red. Helena Patzer i Piotr Cichocki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 (Praca zbiorowa; współredakcja i współautorstwo wstępu)

Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji migrantów w Polsce, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, r. 2012. (Współredakcja i współautorstwo „Wstępu do badań” z Agnieszką Mikulską oraz artykułu „Migranci pracownicy” z Katarzyną Kościeszą) Helena Patzer, Agnieszka Mikulska

Troska na odległość. Filipińska transnarodowa organizacja rozwojowa „Gawad Kalinga” w Bostonie, w: „Mozaiki przestrzeni transnarodowych” (publikacja pokonferencyjna), pod red. S. Urbańska i Ł. Krzyżowski, Wydawnictwo Nomos, r. 2010. (Artykuł) Helena Patzer

Miejsca, przestrzenie, polityki różnicy. Wprowadzenie do antropologii pogranicza, w: Pongo. Tom II: szkice o pograniczu, red. Łukasz Bukowiecki, Roman Chymkowski, Marta Czemarmazowicz, Małgorzata Mostek, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2009, str. 9-20, (współautorzy: Tomasz Rakowski, Weronika Plińska)

Staying connected. Filipinos in Denmark as transnational migrants, w: “Exploring home, neighbouring and distant cultures”, str. 173-178, Wydawnictwo DiG, r. 2008 (Artykuł) Helena Patzer

“Symbols and Rituals of Statehood and Resistance. A Documentation of Collective Field Research Done by Young Anthropologists from Berlin and Warsaw”; Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka) Helena Patzer (Redaktor), André Thiemann (Redaktor)

Transnational Connections and the Emergence of the Transnational Family, w: “Transnational Identities; Cities Unbound; Migrations Redefined. Anthropology of Migration and Urban Space-Related Identities in the Age of Globalization”; (Kraków, 6-8.10.2006) [konferencja międzynarodowa], str. 00-00, r. 2006 (Artykuł konferencyjny dostepny online) Helena Patzer

Sprawozdania:
'Experiencing Diversity and Mutuality'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Lublana, 26-20 sierpnia 2008, LUD Tom 92 r. 2008, str. 361-370 (Sprawozdanie), Agnieszka Kościańska, Bożena Bielenin, Agnieszka Chwieduk, Anna Niedźwiedź, Helena Patzer, Danuta Penkala-Gawęcka, Agnieszka Poźniak

'Europe and the World'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Bristol, 18-21 wrzesnia 2006, LUD Tom XCI r. 2007, str. 420-423 (Sprawozdanie), Helena Patzer, Agnieszka Kościańska

Tłumaczenia:
Na czym polega różnica między nauką o mężczyźnie jako człowieku (man as human being) a studiami nad męskością (man as male)?, OPCIT Nr 1(38) r. 2008, str. 6-6 (Artykuł), Michael Herzfeld (Autor oryginału), Helena Patzer (Tłumacz)

[Przekład] Dlaczego Grecy? Wywiad z prof. Michaelem Herzfeldem, OPCIT Nr 1 r. 2006, str. 001-001 (Inne)
Helena Patzer (Tłumacz)

Inne:
„Krzyże i kapliczki przydrożne”, w: Paweł Krzyworzeka (red.) „Okolice Zambrowa: Etnograficzne Pogranicze”. Dodatek do pisma „Zeszyty regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza”, zeszyt 2/2004 (Artykuł), Helena Patzer

Projekty badawcze

Grant własny grant nr N N109 175534  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.t. „Zmiany w rodzinie filipińskiej pod wpływem migracji” przyznany na badania na Filipinach (czerwiec 2008 – czerwiec 2010).

Koordynator projektu Kolokwia antropologiczne (we współpracy z PIA)

Badania terenowe

2009-2010 - Suchowola, Podlasie

Badania na Filipinach w ramach grantu MNiSW na projekt badawczy własny „Zmiany w rodzinie filipińskiej pod wpływem migracji” (grant nr N N109 175534, realizowany w latach 2008-2010), w sumie 7 miesięcy na Filipinach. Realizacja: współreżyseria filmu etnograficznego dotyczący więzi rodzinnych w migracji: „Money Tree” (powstawał w latach 2008-2010) .

4-miesięczne badania w społeczności filipińskiej w Bostonie (USA), w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2007)

6-miesięczne badania do pracy magisterskiej w grupie imigrantów filipińskich w Kopenhadze (2003 – 2004)

Badania terenowe w społeczności lokalnej Polaków na południowej Wileńszczyźnie (w ramach grupy laboratoryjnej 2001-2003)

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

Przyjęty referat na kongres IUAES (Manchester, 08.2013)
Udział w konferencji podsumowującej projekt badawczy „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family, and Migration” (Goethe University Frankfurt am Main, 18-20.01.2012)
Referat “Transnational networks and long-distance care in the Philippines” na konferencji “Migration and the State. Ethnicity, Citizenship, Transnationalism” (Warszawa, 12.2011)
Referat “Long-distance Care. How the lives of immigrants make us question our notions of space and belonging” na konferencji “Beyond Essentialism: Challenges to Anthropology in the 21st century” (Ljubljana, 11.2010)

Referat „Antropologia i jej zły brat rozwój, czyli o relacji antropologii
i rozwoju współcześnie” na konferencji “Kultura a rozwój”, przygotowany wspólnie z Agatą Hummel (Będlewo, 10.2010)

Warsztat Prof. Wernera Schiffauera i Prof. Michała Buchowskiego „Heterogeneity”, Collegium Polonicum, Słubice (9-11.06.2010)

International summer school ”Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe”, a Standard Grant of the International Visegrad Fund (University of Warsaw, 3-6.06.2010)

Referat “The impact of sustaining transnational ties on the sending country. The case of ‘Gawad Kalinga’, a Filipino development organization” na konferencji/warsztatach dla młodych naukowców “Mozaiki przestrzeni transnarodowych” (Kraków, 8-09.05.2009)

Prowadzenie panelu na 10th Biennial EASA Conference “Experiencing Diversity and Mutuality” (Ljubljana, 08.2008)

Referat “Paying off the debt. Filipino transnational belonging and engagement in development projects” na 10th Biennial EASA Conference “Experiencing Diversity and Mutuality” (Ljubljana, 08.2008)

Referat “The impact of sustaining transnational ties on the sending country. The case of the Filipino development organization ‘Gawad Kalinga’” na seminarium “Narratives of Migration Management and Cooperation with Countries of Origin and Transit” (18-19.09.2008, University of Sussex)

Referat na warsztacie dla doktorantów “From Fieldwork to Analysis: Events, Situations, and “ (prowadzący: Bruce Kapferer oraz  Lotte Meinert), University of Aarhus, Department of Anthropology (28-29.04.2008)

Warsztat doktorancki “New Theories of Power”, Collegium Polonicum, Słubice (29-30.05.2008)

Udział w konferencji American Anthropological Association (AAA) w Waszyngtonie (28.11-2.12.2007)

Wygłoszenie referatu “Transnational Connections and the Emergence of the Transnational Family” na międzynarodowej konferencji “Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined. Anthropology of Migration and Urban Space-Related Identities in the Age of Globalization” (Kraków, 6-8.10.2006)

Wygłoszenie referatu “From the Philippines to Denmark. Strategies and Tactics Easing the Transition” na 9th Biennale EASA Conference,  panel “Transitions: movements in space and time” (Bristol, 18-21.09.2006)

Szkoła letnia - 14th Democracy & Diversity Summer Institute – organizowana przez New School University (Kraków, 10-28.07.2005) 

Konferencja “Vanishing Borders? Commuting Migration and Domestic Work within Europe” (Kraków, 20-22.05.2005)

Międzynarodowa konferencja - VII International Conference on Philippine Studies (Leiden, 16-19.06.2004)

Warsztaty

Prowadzenie warsztatu “Migration in Western and Central-Eastern Europe” na polsko-niemieckiej konferencji studenckiej - 8th Days of Polyphonic Ethnology (6-8.05.2005)

Nagrody i stypendia

Visiting Research Associate, Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University, Manila, Filipiny (2008-2009)

Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Harvard University, Department of Anthropology (uczestniczenie w seminariach: Prof. Michael Herzfeld Prof. James Watson, Prof. Engseng Ho, Prof. Ajanta Subramanian; 2007/2008)

Roczne studia na Copenhagen University, w ramach programu Socrates-Erasmus (2003 – 2004)

Członkostwo w organizacjach

2004 – 2006 - Członkini Zarządu Koła Naukowego Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW „Etno” – m. in. dwukrotna organizacja Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”

Członkini Zarządu Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

 

Działania na rzecz partnerów społecznych

Ekspert ds. badań jakościowych z ramienia  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w projekcie badawczym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) „Children Participation In Justice” („Udział dzieci w postępowaniach sądowych”, 04.2012-01.2013)

Kierownik badań dotyczących imigrantów w Polsce w projekcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka “Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich (07.2011 - 02.2012)

Współpraca z Polskim Instytutem Antropologii, koordynacja serii wykładów zagranicznych profesorów w ramach projektu „Kolokwia Antropologiczne” (zaproszeni goście: Kirsten Harstrup, Judith Okely, Anthony Cohen, Nigel Rapport)

Organizacja seminarium doktorancko-magisterskiego “The Nation-State and its Intimacies”, Prof. Michaela Herzfelda z Uniwersytetu Harvarda: koordynacja przyjazdu profesora, rekrutacja uczestników, organizacja sal, przygotowanie materiałów (Warszawa, 22-24.11.2005)

Popularyzacja

Wykład p.t. „Filipińczycy – fenomen migracji” w ramach XIX Festiwalu Nauki (wrzesień 2005)

Działalność na rzecz IEiAK UW

Organizacja seminarium Prof. Ulina z Rochester IT dla doktorantów i magistrantów (Warszawa, maj 2011) stypendysta Programu Fulbrighta

2010 - Organizacja promocji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW podczas Dni Otwartych UW

Inne

Współpraca z Ambasadą Republiki Filipin w Warszawie w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych (2011-12).Organizacja promocji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW podczas Dni Otwartych UW, przygotowanie materiałów promocyjnych i koordynacja udziału studentów (2006-2011)