dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek

adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
Realizacja grantów Sonata Bis NCN, Opus NCN, NPRH

Doktor socjologii, polonistka i amerykanistka. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze. Autorka książki Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka (Universitas, 2012) oraz artykułów w polskich i międzynarodowych czasopismach i pracach zbiorowych. 

Obszary zainteresowań

kulturowe obrazy dzieciństwa, metodologia badań z dziećmi,  rodzina i pokrewieństwo, kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Prowadziła i współprowadziła zajęcia "Etnografia dzieciństwa", "Antropologia dzieciństwa i rodziny" (laboratoria etnograficzne), oraz "Antropologia i literatura" "Antropologia i socjologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych"

Publikacje

2011 Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka [Ants' Farm. Contemporary Toys and Social Construction of Childhood], Universitas, s.279.

Projekty badawcze

Realizacja grantów:

Sonata Bis NCN "Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies"

Opus NCN "Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies"

NPRH "Zespół Turnera - wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne"

Członkostwo w organizacjach

Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

CZłonkini European Society of Human Reproduction and Embryology