Biblioteka IEiAK UW

Godziny otwarcia Biblioteki IEiAK w czasie roku akademickiego:

 poniedziałek - czwartek  10-17, piątek 10-16

 

Biblioteka IEiAK jest częścią Systemu Informacyjno-Bibliotecznego UW i wypożycza książki zgodnie z ujednoliconym regulaminem UW.

kontakt mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl

telefoniczny (22) 55 316 14                         

adres : Żurawia 4, pok.103
 

Pracownicy

mgr Joanna Koźmińska
kierownik
tel. +48 22 55 316 15, 14 etnolibr.wh@uw.edu.pl, j.m.kozminska@uw.edu.pl

mgr Śmiałecki Rafał (wypożyczalnia)
tel. +48 22 55 316 14, rafal.marcin.smialecki@gmail.com

Propozycje zakupu publikacji  oraz pytania  dotyczące funkcjonowania i zasobów biblioteki prosimy kierować na adres e- mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl

Zbiory specjalne

Prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z naszych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW, po wcześniejszym zamówieniu przesłanym na adres mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl lub umówieniu z pracownikiem biblioteki.

Katalog prac dyplomowych  https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search...

 

Katalogi

Katalogi zbiorów są dostępne w postaci tradycyjnej tzn. katalog kartkowy obejmujący opis całego księgozbioru oraz komputerowej bazy danych. Komputerowy system biblioteczny został wprowadzony w 1998 roku do opracowania książek i prac magisterskich. Jest on zintegrowany z opracowanym dla potrzeb biblioteki Instytutu słownikiem haseł przedmiotowych, dającym użytkownikom duże możliwości wieloaspektowego wyszukiwania haseł z etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych. Obecnie katalog on-line w systemie KOHA zawiera ok 11 tysięcy rekordów opisu bibliograficznego oraz cały zbiór prac licencjackich i magisterskich. Równolegle trwa konwersja danych księgozbioru IEiAK do katalogu centralnego UW.

Czytelnia

Czytelnia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, służący czytelnikom do przeglądania zawartości katalogu biblioteki, wyszukiwania potrzebnych danych, czytania tekstów na zajęcia i cyfrowych materiałów archiwalnych (off-line).

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Biblioteka  IEiAK jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Prowadząca na 1 piętro platforma i  winda umożliwia przemieszczanie się osób na wózkach, każdorazowo portiernia zapewnia pomoc. Wypożyczalnia i czytelnia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Biblioteka IEiAK UW współpracuje z Biurem d/s Osób z Niepełnosprawnościami UW, w zakresie udostępniania i skanowania materiałów dydaktycznych dla potrzeb osób  niewidomych i niedowidzących.

Biblioteka IEiAK zapewnia możliwość  skanowania i adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość telefonicznego zamawiania książek tel. (22) 55 316 14.

 

 

Inne biblioteki

Inne warszawskie placówki, pomocne studentom etnologii, w których książki są wypożyczane domu w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (tzn. po otrzymaniu rewersu międzybibliotecznego), to m.in.:

Bibliotekaadresgodziny otwarcia
Biblioteka Muzeum Etnograficznego

ul. Kredytowa 1, Warszawa

strona www
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PANAl. Solidarności 105

poniedziałek,wtorek, czwartek piątek 9:00-16:00
środa 9:00-18:00

strona www

 

Powiązane materiały