Biblioteka IEiAK UW

W roku akademickim 2021/2022 Biblioteka IEiAK jest czynna:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  10-17

piątek 10-16

Biblioteka w czasie pandemii COVID-19

W czasie trwania epidemii COVID-19 Biblioteka IEiAK uwzględnia wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r., ze zmianami z dnia 18.08.2020 r., zalecenia Ministerstwa Zdrowia, zalecenia Biblioteki Narodowej, oraz przepisy wewnętrzne UW.

Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania  następujących zasad :

  • noszenie maseczek ochronnych, 
  • przestrzeganie zaleceń dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach biblioteki
  • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą, 
  • przestrzeganie zakazu korzystania z miejsc wyłączonych z użytkowania 

W czytelni jednocześnie moga przebywać 4 osoby.

Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do poleceń pracownika Biblioteki w związku z obowiązkiem zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych, pod rygorem opuszczenia Biblioteki lub odmowy wstępu do niej.

Pracownicy i studenci IEiAK mają możliwość zamawiania skanów materiałów znajdujących się w naszej Bibliotece (tygodniowy limit to 50 stron na osobę) wg kolejności zgłoszeń.

W sprawie skanowania oraz w innych kwestiach prosimy o kontakt mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl

lub telefoniczny (22) 55 316 14                          

 


Żurawia 4, pok.103
 

Pracownicy

mgr Joanna Koźmińska
kierownik
tel. +48 22 55 316 15, 14 etnolibr.wh@uw.edu.pl, j.m.kozminska@uw.edu.pl

mgr Rafał Śmiałecki (wypożyczalnia)
tel. +48 22 55 316 14, rafal.marcin.smialecki@gmail.com

Propozycje zakupu publikacji  oraz pytania  dotyczące funkcjonowania i zasobów biblioteki prosimy kierować na adres e- mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl

Zbiory specjalne

Prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z naszych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW, po wcześniejszym zamówieniu przesłanym na adres mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl lub umówieniu z pracownikiem biblioteki.

Katalog prac dyplomowych  https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search...

tel. +48 22 55 316 15, etnolibr.wh@uw.edu.pl

Katalogi

Katalogi zbiorów są dostępne w postaci tradycyjnej tzn. katalog kartkowy obejmujący opis całego księgozbioru oraz komputerowej bazy danych. Komputerowy system biblioteczny został wprowadzony w 1998 roku do opracowania książek i prac magisterskich. Jest on zintegrowany z opracowanym dla potrzeb biblioteki Instytutu słownikiem haseł przedmiotowych, dającym użytkownikom duże możliwości wieloaspektowego wyszukiwania haseł z etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych. Obecnie katalog on-line w systemie KOHA zawiera ok 10 tysięcy rekordów opisu bibliograficznego oraz cały zbiór prac licencjackich i magisterskich. Równolegle trwa konwersja danych księgozbioru IEiAK do katalogu centralnego UW.

Czytelnia

Czytelnia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, służący czytelnikom do przeglądania zawartości katalogu biblioteki, wyszukiwania potrzebnych danych, czytania tekstów na zajęcia i cyfrowych materiałów archiwalnych (off-line).

Inne biblioteki

Inne warszawskie placówki, pomocne studentom etnologii, w których książki są wypożyczane domu na tzw. rewers międzybiblioteczny, to m.in.:

Bibliotekaadresgodziny otwarcia
Biblioteka Muzeum Etnograficznego

ul. Kredytowa 1, Warszawa

strona www
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PANAl. Solidarności 105

poniedziałek,wtorek, czwartek piątek 9:00-16:00
środa 9:00-18:00

strona www

 

Powiązane materiały