Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj rosnąco

Warsztaty z Filmu Antropologicznego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
27-02-2008

Styrcza, Mołdawia - projekt muzeum w polskiej wsi

Wykonawca grantu: Braun Krzysztof
30-10-2007

Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2007

Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
01-02-2001

Procesy narodowościowe w azjatyckiej części federacji rosyjskiej

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: Halemba Agnieszka
31-05-2000

Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich Kresów wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
30-11-1999

Polacy dawnych kresów północno-wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak, Marian Pokropek, Jacek Kuśmierz.
30-09-1994

Strony