Uchodźcy z Czeczenii i procesy tożsamościowe w gruzińskim wąwozie Pankisi

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Patrycja Prześlakiewicz
Lider grantu: 
IEiAK UW
Termin rozpoczęcia: 
16-02-2007
Termin zakończenia: 
10-04-2009