Procesy narodowościowe w azjatyckiej części federacji rosyjskiej

Przydatne informacje
Nr grantu: 
GRANT 965
Kierownik grantu: 
Smyrski Łukasz
Wykonawca: 
Halemba Agnieszka
Termin rozpoczęcia: 
15-04-1998
Termin zakończenia: 
31-05-2000

Przemiany kulturowe wśród rdzennych mieszkańców Syberii są aktem globalnego procesu dekolonizacji. Jest to poznawczo ciekawe zjawisko dziejące się aktualnie, które nie było dotychczas przedmiotem refleksji naukowej. Przeprowadzono badania na temat przejawów identyfikacji etnicznej i mechanizmów tworzenia tożsamości narodowej wśród rdzennych mieszkańców Syberii. (Republiki federacyjne Aetaj, Tuwa, Chakasja). celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytania o istotę etniczności społeczeństw syberyjskich. Należało przede wszystkim określić czy współczesne procesy etniczne są zjawiskiem o jednolitej strukturze z uniwersalnie rozumianym paradygmatem odrodzenia narodowego (jest to kategoria emiczna. Powstała na gruncie języka osób badanych). Do najważniejszych kwestii badawczych należało określenie wartości, wokół których konstytuuje się współczesne życie narodowe rdzennych mieszkańców Syberii oraz znalezienie kryteriów przynależności etnicznej syberyjskich autochtonów. Dzięki objęciu badaniami obszaru trzech republik otrzymano znakomity materiał porównawczy, pozwalający uchwalić specyfikę mechanizmów współczenych przeobrażeń w poszczególnych republikach, wskazać podobieństwa i różnice, np. w sferze wyznaczników przynależności etnicznej i narodowej.

Współpraca międzynarodowa: Rosja, Uniwersytet w Gorno-Ałtajsku, Instytut Języka, Historii i Literatury w Gorno-Ałtajsku; Uniwersytet w Abakanie

[informacja na podstawie bazy Nauki Polskiej]