Multimedialne techniki opracowywania materiałów etnograficznych

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Mróz Lech
Wykonawca: 
Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
Termin rozpoczęcia: 
01-02-2008
Termin zakończenia: 
27-02-2009

Konsultacja merytoryczna - prof. Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW)