Polacy dawnych kresów północno-wschodnich

Przydatne informacje
Nr grantu: 
1 0870 91-01
Kierownik grantu: 
Mróz Lech
Wykonawca: 
Magdalena Zowczak, Marian Pokropek, Jacek Kuśmierz.
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
15000
Termin rozpoczęcia: 
01-10-1991
Termin zakończenia: 
30-09-1994

numer umowy: 1506/1/91
koszt całości: 15000 PLN
w tym 1-y rok : 4000 PLN
terminy realizacji: 01.10.1991 - 30.09.1994
(I konkurs KBN na projekty badawcze)
Wykonawcy: dr Magdalena Zowczak, prof. Marian Pokropek, mgr Jacek Kuśmierz.
Pracownicy pomocniczy - studenci KEiAK UW (obecnie IEiAK) m.in.: Łukasz Smyrski, Andrzej Perzanowski, Katarzyna Waszczyńska, Agnieszka Halemba, Krystyna Dudzińska, Małgorzata Borkowska, Agata Wieczorek, Maciej Kowalczuk, Joanna Jaroć, Tomasz Andrulonis.