Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj rosnąco
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: -
08-11-2014

Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów rozwojowych i pomocowych w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych

Kierownik grantu: Malewska-Szałygin Anna
Wykonawca grantu: Wieczorkiewicz Anna
30-09-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Kierownik grantu: Mroczkowska Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
19-09-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polsko-rosyjskie trudności komunikacyjne na przykładzie polsko-rosyjskich związków małżeńskich i nieformalnych.

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Busygina-Wojtas Tatiana
12-08-2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okruchy Wolności: Aktywna podmiotowość Kobiet w socjalistycznej Polsce i Gruzji

Kierownik grantu: Grabowska Magdalena
01-08-2014

Gender equality Through Women’s Agency in state-socialist Poland and Georgia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Grabowska Magdalena
04-04-2014

Dzieje Cyganów-Romów w Polsce. Od schyłku XVIII wieku do czasów osiedlenia (do połowy lat 60-tych XX wieku)

Kierownik grantu: Mróz Lech
31-03-2014

Etnografia/animacja/sztuka

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz (kierownik merytoryczny)
Wykonawca grantu: członkowie Stowarzyszenia Katedra Kultury, absolwenci kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz absolwenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
01-01-2014

Digitalizacja - "Biblia ludowa. Interpretacja wątków biblijnych w kulturze wsi"

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu
31-12-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowych

Kierownik grantu: Kołodziejska-Degórska Iwona
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
30-11-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej macedońskich muzułmanów z Macedonii do Włoch

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska Bożena Karolina
24-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Kierownik grantu: Lipiński Wojciech
21-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: IEiAK UW
18-10-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu religijnego.

Kierownik grantu: Urbańczyk Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
15-10-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

"Romskość" a płeć. Wzory kobiecości i męskości u Romów z grup Polska Roma, Lowara i Kełderasza

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Godlewska-Goska Marta
28-07-2013
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze

Kierownik grantu: Cichocki Piotr
Wykonawca grantu: Sokolewicz Zofia
31-05-2013

Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk

Kierownik grantu: Makowski Jerzy
Wykonawca grantu: Hryciuk Renata (IEiAK UW) i 6 wykonawców (ISRiG)
18-05-2013

Sudańscy uciekinierzy i wypędzeni. Dyskurs o uchodźcach i zachodniej pomocy humanitarnej

Kierownik grantu: Ząbek Maciej
21-04-2013

Społeczne skutki likwidacji Stoczni Szczecińskiej w perspektywie antropologicznej

Kierownik grantu: Mędrzecki Włodzimierz
Wykonawca grantu: Ładykowska Agata
31-03-2013

Przekład na język angielski publikacji z serii Monografie FNP "Biblia ludowa"

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Korzeniowska Aniela, Stefan Sikora
13-02-2013

Strony