Ukraina - pamięć, tożsamość, podmiotowość

Przydatne informacje
Nr grantu: 
1 H01H01130
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Wykonawca: 
Lech Mróz, Roman Czmełyk
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
189 000
Termin rozpoczęcia: 
05-06-2006
Termin zakończenia: 
06-06-2009

Nr umowy z MNiSW: Nr 1178/H03/2006/30

 

Grant wspólnie realizowany z Instytutem Narodoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie.

Konferencja Na pograniczu <nowej Europy>: polsko-ukraińskie sąsiedztwo” (27-28 lutego 2009) .

Publikacja wyników badań w książce "Na pograniczu 'nowej Europy" pod red. prof. dr hab. M. Zowczak

H. Magdalena Zowczak, „Na pograniczu <nowej Europy>: polsko-ukraińskie sąsiedztwo”. Red. M. Zowczak,  Wyd. DiG, 756 s. tekstu, 49 autorów.