Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Mróz Lech
Wykonawca: 
Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
Termin rozpoczęcia: 
01-02-2006
Termin zakończenia: 
27-02-2007

Prezentacja projektu:

Iwona Kaliszewska (doktorantka)

Wystąpienie na konferencji Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS)w Londynie, w kwietniu 2007

Tytuł referatu:
EdEt - Experimental collaborative CAQDAS project in ethnographical research W referecie prezentowany był program EdEt (Edytor dla Etnografów), jego możliwości oraz innowacje w ułatwieniu pracy nad materiałem terenowym.