4 Social Anthropology Summer School

Przydatne informacje
Wykonawca: 
IEiAK UW - partner projektu; udział: E. Klekot, A. Koscianska, J. Chmielewska,
Lider grantu: 
Slovak Association of Social Anthropologists
Termin rozpoczęcia: 
16-09-2009
Termin zakończenia: 
20-09-2009

Szkoła letnia - Grant - Fundusz Wyszehradzki
small grant The 4 Social Anthropology Summer School
- współorganizacja szkoły letniej dla studentów i pracowników polskich i słowackich w ramach otrzymanego grantu – planowana kontynuacja w roku 2010
- organizatorzy  Slovak Association of Social Anthropologists; Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Warsaw University, Poland; Contemporary Researches Foundation, Budapest, Hungary.
Miejsce: Modra (koło Bratysławy), Słowacja,  wrzesień 16 - 20, 2009
– udział pracowników dr Ewy Klekot i dr Agnieszki Kościańskiej oraz studentki studiów doktoranckich mgr Justyny Chmielewskiej