Styrcza, Mołdawia - projekt muzeum w polskiej wsi

Przydatne informacje
Wykonawca: 
Braun Krzysztof
Termin rozpoczęcia: 
01-10-2007
Termin zakończenia: 
30-10-2007

W październiku 2007 roku grupa studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła projekt badawczo-muzelny poświecony Muzeum Historyczno- Etnograficznemu wsi Styrcza w Republice Mołdowy.

Projekt wspierany był fiansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Prace wykonane w październiku związane były z inwentaryzacją przedmiotów. Studenci wykonali fotografie muzealiów, nadawali im numery inwentarzowe i zakładali karty katalogowe. Praca ta wykonywana była na bazie wytycznych Państwowego Muzum Etnograficznego w Warszawie. Wiedza, służąca do tworzenia kart, uzupełniana była na bieżąco dzięki szczegółowym wywiadom etnograficznym przeprowadzanym z mieszkańcami Styrczy. Prace inwentaryzacyjne i katalogowe wymagają dokończenia.

Finalizacją badań i działań muzealnych ma być stworzenie stałej ekspozycji, uzupełnionej o właściwe dla każdego przedmiotu opisy oraz o nowe materiały zebrane w trakcie badań.

W projekcie brali udział: mgr Krzysztof Braun z Instytutu Etnologii i Antropologii UW, studenci oraz absolwenci tego instytutu: Ignacy Jóźwiak, Małgorzata Biczyk, Anna Piłat, Barbara Zaborowska, Kasia Kościesza, Aleksandra Mikulska, Marta Byrska, Jakub Ber, Paweł Kierzniewski.