Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR

Przydatne informacje
Nr grantu: 
I0491d1
Wykonawca: 
Maciej Ząbek i studenci IEiAK
Lider grantu: 
Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Termin rozpoczęcia: 
01-11-2004
Termin zakończenia: 
01-03-2008

Nazwa Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR
Instytucja wnioskująca: Fundacja Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa.
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej jest odpowiedzialny za wykonanie badań wśród uchodźców - realizacja dr Maciej Ząbek i studenci IEiAK
Wyniki badań były częściowo zawarte w raporcie: „Problemy i oczekiwania osób przebywających w wybranych ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców, ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce” dla PAH, oraz prezentowane w materiałach (raport: Problems and expectations of asylum seekers In Poland In selected reception centers. Research results”) międzynarodowej konferencji końcowej Asylum Seekers Active Partnership (ASAP) zorganizowanej przez EQUAL 14 czerwca 2007 w Warszawie.

 

Całość informacji na stronie Polksiej Akcji Humanitarnej: 

http://pah.h2.pl/pomoc_humanitarna,pomoc_uchodzcom,242,programy_program_pomocy_uchodzcom.html

[fragment ]:

Projekt "MUR - Możesz uczyć się rozumieć - Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców", realizowany w okresie listopad 2004 – marzec 2008 r. w ramach IW EQUAL (temat I), skierowany był do cudzoziemców starających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Jego podstawowym celem była pomoc w preintegracji tej grupy oraz przygotowanie jej do podjęcia pracy w Polsce po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania statusu lub innej formy ochrony.

Więcej o Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL

 

Projekt „MUR - Możesz uczyć się rozumieć” realizowali wspólnie:

Polska Akcję Humanitarną Centrum Pomocy Uchodźcom – administrator projektu,
Urząd do Spraw Cudzoziemców,
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej,
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,
Międzynarodowa Organizację ds. Migracji,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt MUR realizowany był do marca 2008, jednakże niektóre rezultaty projektu będą upowszechniane w przyszłości. 

Przeczytaj więcej o współpracy w ramach partnerstwa międzynarodowego ASAP .

Zamknięcie projektu nie oznacza przerwania wszystkich opisywanych działań. Przedszkole w ośrodku w Lininie działa nadal, finansowane w całości ze środków Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Świetlica warszawska uzyskała finansowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i kontynuuje swoją działalność. Nadal można również skorzystać z pomocy Klubu Pracy.