Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Termin rozpoczęcia: 
01-07-1999
Termin zakończenia: 
01-02-2001

Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne
red. Magdalena Zowczak, Łukasz Smyrski
Wydawnictwo DiG
Warszawa 2003 (2008 wznowienie)
ISBN 83-7181-268-X