Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj malejąco

Polacy dawnych kresów północno-wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak, Marian Pokropek, Jacek Kuśmierz.
30-09-1994

Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich Kresów wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
30-11-1999

Procesy narodowościowe w azjatyckiej części federacji rosyjskiej

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: Halemba Agnieszka
31-05-2000

Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
01-02-2001

Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2007

Styrcza, Mołdawia - projekt muzeum w polskiej wsi

Wykonawca grantu: Braun Krzysztof
30-10-2007

Warsztaty z Filmu Antropologicznego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
27-02-2008

Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych — kontynuacja

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona, konsultacja merytorczyna - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2008

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR

Wykonawca grantu: Maciej Ząbek i studenci IEiAK
01-03-2008
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza roli filmowca i znaczenia filmu weselnego we współczesnej kulturze typu ludowego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
Wykonawca grantu: Dudek Karolina
01-01-2009

Multimedialne techniki opracowywania materiałów etnograficznych

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchodźcy z Czeczenii i procesy tożsamościowe w gruzińskim wąwozie Pankisi

Kierownik grantu: Patrycja Prześlakiewicz
10-04-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ukraina - pamięć, tożsamość, podmiotowość

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Lech Mróz, Roman Czmełyk
06-06-2009

4 Social Anthropology Summer School

Wykonawca grantu: IEiAK UW - partner projektu; udział: E. Klekot, A. Koscianska, J. Chmielewska,
20-09-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zmiany w rodzinie filipińskiej pod wpływem migracji

Kierownik grantu: Patzer Helena
22-06-2010
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Synkretyzm i antysynkretyzm religijny w świetle koegzystencji muzułmanów (Pomaków) i prawosławnych w Rodopach Zachodnich w Bułgarii

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Lubańska Magdalena
05-09-2010

Sniatyn Dis/Continued Memory of Place and Displaced Memories in Official Representations and Individual Experiences

Kierownik grantu: Linkiewicz Olga (Instytut Historii PAN)
Wykonawca grantu: wykonawcy z IEiAK UW
01-12-2010

Antropologia stosowana - rozwój specjalności studiów drugiego stopnia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Ząbek Maciej (koordynator), Waszczyńska Katarzyna, Kościańska Agnieszka
28-02-2011
Visegrad Fund
  • Logo Visegrad Fund

Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe

Kierownik grantu: Kościańska Agnieszka
Wykonawca grantu: Patzer Helena, Renata Hryciuk, Anna Malewska-Szałygin, Karolina Bielenin-Lenczowska
31-03-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Baraniecka-Olszewska Kamila
23-04-2011

Strony