Synkretyzm i antysynkretyzm religijny w świetle koegzystencji muzułmanów (Pomaków) i prawosławnych w Rodopach Zachodnich w Bułgarii

Przydatne informacje
Nr grantu: 
N N109 176334
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Wykonawca: 
Lubańska Magdalena
Wysokość dofinansowania: 
66 780
Termin rozpoczęcia: 
28-05-2008
Termin zakończenia: 
05-09-2010

Grant promotorski zakończony obroną pracy doktorskiej