Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Przydatne informacje
Nr grantu: 
N N109 224536
Kierownik grantu: 
Zowczak H. Magdalena
Wykonawca: 
Baraniecka-Olszewska Kamila
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
41 385 PLN
Termin rozpoczęcia: 
31-03-2009
Termin zakończenia: 
23-04-2011