Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj rosnąco
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ukraina - pamięć, tożsamość, podmiotowość

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Lech Mróz, Roman Czmełyk
06-06-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchodźcy z Czeczenii i procesy tożsamościowe w gruzińskim wąwozie Pankisi

Kierownik grantu: Patrycja Prześlakiewicz
10-04-2009

Multimedialne techniki opracowywania materiałów etnograficznych

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza roli filmowca i znaczenia filmu weselnego we współczesnej kulturze typu ludowego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
Wykonawca grantu: Dudek Karolina
01-01-2009

Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców Możesz uczyć się rozumieć — MUR

Wykonawca grantu: Maciej Ząbek i studenci IEiAK
01-03-2008

Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych — kontynuacja

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona, konsultacja merytorczyna - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2008

Warsztaty z Filmu Antropologicznego

Kierownik grantu: Sikora Sławomir
27-02-2008

Styrcza, Mołdawia - projekt muzeum w polskiej wsi

Wykonawca grantu: Braun Krzysztof
30-10-2007

Internetowe Repozytorium Etnologicznych Materiałów Badawczych - ćwiczenia

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2007

Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
01-02-2001

Procesy narodowościowe w azjatyckiej części federacji rosyjskiej

Kierownik grantu: Smyrski Łukasz
Wykonawca grantu: Halemba Agnieszka
31-05-2000

Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich Kresów wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
30-11-1999

Polacy dawnych kresów północno-wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak, Marian Pokropek, Jacek Kuśmierz.
30-09-1994

Strony