Granty

Źródło Finansowania tytuł grantusortuj malejąco Termin zakończenia

Kultura i tożsamość mieszkańców dawnych polskich Kresów wschodnich

Kierownik grantu: Mróz Lech
30-11-1999

Kultura religijna Polaków na Ukrainie

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
01-02-2001
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Zatorska Magdalena
08-10-2016
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Kierownik grantu: Mroczkowska Joanna
Wykonawca grantu: Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
19-09-2014
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze

Kierownik grantu: Cichocki Piotr
Wykonawca grantu: Sokolewicz Zofia
31-05-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
Wykonawca grantu: Jerzy Sławomir Wasilewski, Lech Mróz
26-05-2016
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa

Kierownik grantu: Mateusz Laszczkowski
Wykonawca grantu: Malewska-Szalygin Anna (opiekun projektu)
30-09-2016
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  • Logo NPRH

Ludzie z fabryki porcelany

Kierownik grantu: dr Ewa Klekot
10-05-2018
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Kierownik grantu: Bielenin-Lenczowska B. Karolina
Wykonawca grantu: Engelking Anna
31-03-2015
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

Kierownik grantu: mgr Aleksandra Gutowska
19-06-2018
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

Kierownik grantu: dr Magdalena Brzezińska
24-02-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Baraniecka-Olszewska Kamila
23-04-2011

Modernizacja strony internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wprowadzenie treści w języku angielskim

Kierownik grantu: Dudzińska Krystyna
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona
31-08-2011

Multimedialne techniki opracowywania materiałów etnograficznych

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Kaliszewska Iwona; konsultant merytoryczny - prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz
27-02-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Logo Diamentowego Grantu

Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Kierownik grantu: Kornobis Maciej
Wykonawca grantu: Mróz Lech (opiekun merytoryczny)
30-06-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nidzica - Neidenburg: wrastanie w przestrzeń. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945-2008

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Borkowska Barbara
29-02-2012
Narodowe Centrum Nauki

Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania we współczesnej Kubie

Kierownik grantu: mgr Oskar Lubiński
31-07-2022
Narodowe Centrum Nauki
  • Logo NCN

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Maciejewska-Mroczek Ewa, Anna Krawczak, Maria Reimann, Dorota Gawlikowska
02-07-2018

Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Kierownik grantu: dr hab. Sławomir Sikora
Wykonawca grantu: Karolina J. Dudek (koordynator projektu - Polska)
31-12-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od autobiografii do historii - konstruowanie pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Kierownik grantu: Mróz Lech
Wykonawca grantu: Dąbrowska Kamila
30-09-2011

Strony