Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Przydatne informacje
Nr grantu: 
DI 2011 0189 41
Nr wewnętrzny UW: 
PM-163
Kierownik grantu: 
Kornobis Maciej
Wykonawca: 
Mróz Lech (opiekun merytoryczny)
Lider grantu: 
IEiAK
Wysokość dofinansowania: 
191500
Termin rozpoczęcia: 
01-07-2012
Termin zakończenia: 
30-06-2016