Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2012/07/E/HS3/01024
Nr wewnętrzny UW: 
Gr-4436
Nr umowy: 
UMO-2012/07/E/HS3/01024
Kierownik grantu: 
Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca: 
Maciejewska-Mroczek Ewa, Anna Krawczak, Maria Reimann, Dorota Gawlikowska
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
576 112 zł
Termin rozpoczęcia: 
03-07-2013
Termin zakończenia: 
02-07-2018

Główne pytanie, jakie zadajemy sobie, brzmi: jak to jest być dzieckiem urodzonym dzięki nowym technologiom reprodukcyjnym w Polsce? Interesuje nas to, jak i czy dzieci, które wiedzą o tym, że zostały poczęte dzięki technologiom takim jak in vitro, włączają ten fakt w swoją narrację tożsamościową, myślenie o swoim miejscu w rodzinie i postrzeganie pokrewieństwa.

Mając na uwadze wszelkie zalecenia etyczne w tym względzie, będziemy starać się zbadać także to, jaki wpływ na konceptualizację rzeczywistości i własnej osoby przez dzieci mają dyskursy medialne i opinia środowiska nt. nowych technologii reprodukcyjnych. Interesować nas będą także znaczenia nadawane nowym technologiom reprodukcyjnym przez rodziny dzieci i lekarzy.

Strona interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, który powstał w ramach grantu: http://childhoods.uw.edu.plhttps://www.facebook.com/badaniazdziecmi.