Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2015/19/N/HS3/00496
Nr umowy: 
UMO-2015/19/N/HS3/00496
Kierownik grantu: 
mgr Aleksandra Gutowska
Wysokość dofinansowania: 
67 530 PLN
Termin rozpoczęcia: 
20-06-2016
Termin zakończenia: 
19-06-2018

Projekt: Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii, dotyczy badań nad turystyką w uważanych za biedne dzielnicach metropolii krajów tzw. Globalnego Południa. Według badaczy wycieczki po Kiberze są organizowane od 2007 roku i choć trudno w to uwierzyć wśród różnych ich organizatorów znajdują się także mieszkańcy tego slumsu. Ogólnym celem badawczym projektu jest antropologiczna interpretacja wycieczki po kenijskiej Kiberze (największym slumsie stolicy kraju – Nairobi) organizowanej przez jej mieszkańców jako przestrzeni negocjacji znaczeń ubóstwa i (re)konstrukcji tożsamości ludzi biednych.

Projekt jest kontynuacją badań terenowych w Kenii rozpoczętych w styczniu 2014 roku (dotychczas pięć miesięcy w 2014 i 2015 roku). Głównymi metodami badawczymi są obserwacja uczestnicząca i prowadzenie wywiadów. Aplikantka mieszka w slumsie z rodziną jednego z przewodników, obserwuje funkcjonowanie kilku organizacji społecznych zaangażowanych w wycieczki, a także jest uczestniczką wycieczek organizowanych przez różne podmioty, w których biorą udział odwiedzający z różnych krajów. Wnioskodawczyni prowadzi także wywiady narracyjne z mieszkańcami Kibery najbardziej zaangażowanymi w organizację wycieczek oraz częściowo ustrukturyzowane wywiady z odwiedzającymi, które w przypadku większej liczby osób, przybierają formę dyskusji w grupie.

Turystyka po slumsach to zjawisko nie tylko budzące coraz większe zainteresowanie badaczy różnych dziedzin i dyscyplin nauki, lecz także opinii publicznej zarówno w krajach, w których wycieczki są organizowane jak i tych z których pochodzą osoby odwiedzające slumsy. Pomimo rosnącego zainteresowania nadal jest to zjawisko słabo zbadane. W szczególności brakuje badań etnograficznych, które pozwoliłyby odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czym właściwie są wycieczki po slumsach? Projekt ten stawia sobie za cel przybliżenie tego zjawiska, z perspektywy mieszkańców slumsów, która jest niezwykle często marginalizowana. W ramach upowszechniania rezultatów projektu planowana jest publikacja artykułów w pismach naukowych, wystąpienia na konferencjach w Polsce i za granicą, a także stworzenie strony internetowej: www.imagesofkibera.com.

Realizatorka projektu jest afrykanistką z wykształcenia (ukończyła Uniwersytet Warszawski), a obecnie jest doktorantką Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W ramach studiów afrykanistycznych studiowała w Insitute Nationale des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) w Paryżu. Ukończyła także studia podyplomowe – Development Cooperation Policy and Management w Uniwersytecie SWPS oraz studia uzupełniające z zakresu socjologii w Lancaster University. Warto także podkreślić, że wnioskodawczyni od 2007 roku pracuje w różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej (dotychczas: Kenia, Kamerun, Senegal, Tanzania, Uganda) realizując projekty z zakresu współpracy rozwojowej.  

Kontakt: Aleksandra Gutowska, aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Strona na Facebooku: www.facebook.com/obrazykibery