Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2011/03/N/HS3/03799
Kierownik grantu: 
Mroczkowska Joanna
Wykonawca: 
Zowczak Magdalena (opiekun merytoryczny)
Lider grantu: 
UW
Wysokość dofinansowania: 
50 130
Termin rozpoczęcia: 
20-09-2012
Termin zakończenia: 
19-09-2014