Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2011/01/D/HS3/03583
Nr wewnętrzny UW: 
GR-4019
Nr umowy: 
UMO-2011/01/D/HS3/03583
Kierownik grantu: 
Bielenin-Lenczowska B. Karolina
Wykonawca: 
Engelking Anna
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
328 964
Termin rozpoczęcia: 
01-12-2011
Termin zakończenia: 
31-03-2015