Granty

Źródło Finansowania tytuł grantu Termin zakończeniasortuj malejąco
MKiDN

Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Kierownik grantu: Sikora Sławomir - koordynator merytoryczny
Wykonawca grantu: Karolina Dudek (asystent koordynatora); T. Rakowski, P. Cichocki, K. Waszczyńska, prof. dr. hab. Anna Wieczorkiewicz, M. Zatorska
31-12-2015

Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Kierownik grantu: dr hab. Sławomir Sikora
Wykonawca grantu: Karolina J. Dudek (koordynator projektu - Polska)
31-12-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
Wykonawca grantu: Jerzy Sławomir Wasilewski, Lech Mróz
26-05-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Logo Diamentowego Grantu

Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Kierownik grantu: Kornobis Maciej
Wykonawca grantu: Mróz Lech (opiekun merytoryczny)
30-06-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca).

Kierownik grantu: Hryciuk Renata Ewa
15-07-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa

Kierownik grantu: Mateusz Laszczkowski
Wykonawca grantu: Malewska-Szalygin Anna (opiekun projektu)
30-09-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

Kierownik grantu: Zowczak H. Magdalena
Wykonawca grantu: Zatorska Magdalena
08-10-2016
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcami wsi i miast - etnografia drugich domów

Kierownik grantu: Amanda Krzyworzeka
Wykonawca grantu: Amanda Krzyworzeka
31-03-2017
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

Kierownik grantu: dr Magdalena Lubańska
Wykonawca grantu: dr Kamila Baraniecka- Olszewska
05-08-2017
Visegrad Fund
 • Logo Visegrad Fund

Debates on postsocialism in V4 countries in the global context

Kierownik grantu: Karolina Bielenin-Lenczowska
Wykonawca grantu: Agnieszka Kościańska
30-09-2017
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze

Kierownik grantu: Magdalena Zatorska
Wykonawca grantu: Magdalena Zowczak (opiekun merytoryczny)
02-01-2018
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej

Kierownik grantu: Rakowski Tomasz
07-01-2018
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

Kierownik grantu: dr Magdalena Brzezińska
24-02-2018
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Logo NPRH

Ludzie z fabryki porcelany

Kierownik grantu: dr Ewa Klekot
10-05-2018
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

Kierownik grantu: mgr Aleksandra Gutowska
19-06-2018
Polsko-Niemiecka Fundacja Na Rzecz Nauki
 • Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzeczy Nauki

Życie na granicy – transnarodowe praktyki mieszkańców niemiecko-polskiego pogranicza (Gartz-Gryfino)

Kierownik grantu: dr Agnieszka Halemba, prof. Joachim Otto Habeck
30-06-2018
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

Kierownik grantu: Radkowska-Walkowicz Magdalena
Wykonawca grantu: Maciejewska-Mroczek Ewa, Anna Krawczak, Maria Reimann, Dorota Gawlikowska
02-07-2018
Narodowe Centrum Nauki
 • Logo NCN

Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies

Kierownik grantu: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz
Wykonawca grantu: dr Ewa Maciejewska-Mroczek, mgr Maria Reimann
06-07-2018
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Huculszczyzna - antropologiczne obszary pamięci

Kierownik grantu: prof. dr hab. Lech Mróz
27-07-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Logo Diamentowego Grantu

Badania nad postsocjalizmem w Gruzji na przykładzie przemysłu herbacianego. Ujęcie antropologiczne

Kierownik grantu: Katarzyna Król
26-08-2018

Strony