Życie na granicy – transnarodowe praktyki mieszkańców niemiecko-polskiego pogranicza (Gartz-Gryfino)

Przydatne informacje
Nr grantu: 
2016-15
Kierownik grantu: 
dr Agnieszka Halemba, prof. Joachim Otto Habeck
Lider grantu: 
IEiAK UW
Wysokość dofinansowania: 
66 000 EUR
Termin rozpoczęcia: 
01-06-2016
Termin zakończenia: 
30-06-2018

 

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki przyznała finansowanie na wspólny projekt badawczy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Etnologii Uniwersytetu w Hamburgu. Od czerwca 2016 do czerwca 2018 roku polscy i niemieccy studenci etnologii będą prowadzić badania w rejonie Gryfina i Gartzu pod kierownictwem dr Agnieszki Halemby i prof. Joachima Otta Habecka.

 

 

W ostatnich latach na terenach przy polsko-niemieckiej granicy nastąpiły znaczące transformacje. Szczególnie dużą aktywnością wykazują się polscy obywatele przekraczający granicę wielokrotnie w ciągu jednego dnia, mieszkający po jednej stronie granicy, a pracujący po drugiej, prowadzący działalność gospodarczą po obu jej stronach, posyłający dzieci do szkół w jednym z krajów, podczas gdy rodzina mieszka po drugiej stronie granicy. W zależności od charakteru działań, a szczególnie zawodu wykonanego przez takie osoby, ich relacje z niemieckimi partnerami mają bardzo różnorodny charakter. W ostatnich latach coraz więcej obywateli niemieckich włącza się też w te transgraniczne działania. Projekt ma na celu prześledzenie praktyk Niemców i Polaków mieszkających i/lub pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie granicy i zanalizowanie charakteru tego ulegającego szybkim transformacjom regionu, poprzez przeprowadzenie antropologicznych badań terenowych. Celem teoretycznym jest wypracowanie nowych pojęć analitycznych umożliwiających zrozumienie takich praktyk