Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcami wsi i miast - etnografia drugich domów

Przydatne informacje
Nr wewnętrzny UW: 
310200/501/GR-4673
Nr umowy: 
UMO-2013/09/B/HS3/04302
Kierownik grantu: 
Amanda Krzyworzeka
Wykonawca: 
Amanda Krzyworzeka
Termin rozpoczęcia: 
01-04-2014
Termin zakończenia: 
31-03-2017